Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie kryzysem indywidualnym

Studia na kierunku Zarządzanie kryzysem indywidualnym mają za zadanie przygotować specjalistów do pracy z osobami mającymi problemy adaptacyjne, nieradzącymi sobie z wymaganiami współczesnego życia społecznego oraz osobami, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Oferowane specjalności:

 • Zarządzanie kryzysem psychologicznym
 • Zarządzanie kryzysem bezpieczeństwa.

Absolwenci kierunku Zarządzanie kryzysem indywidualnym nabędą umiejętności do projektowania i realizowania programów interwencyjnych, rozpoznawania i rozwiązywania problemów indywidualnych, stosowania metod wsparcia, poradnictwa psychologicznego oraz interwencji wobec osób doświadczających kryzysów psychologicznych oraz bezpieczeństwa. Ponadto nabędą umiejętności i kompetencje sprzyjające efektywnej pracy w zespole, komunikowania się z otoczeniem, samodzielnego uczenia się oraz planowania rozwoju zawodowego, kształtowania wrażliwości etycznej, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych różnych szczebli lub organizacjach zajmujących się reakcją na zdarzenia czy sytuacje kryzysowe, w instytucjach administracji publicznej, urzędach miejskich i wojewódzkich, policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej, ośrodkach interwencji kryzysowej, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną oraz działania w sytuacjach kryzysowych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie kryzysem indywidualnym

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku zarządzanie kryzysem indywidualnym

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie kryzysem indywidualnym

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie kryzysem indywidualnym

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku zarządzanie kryzysem indywidualnym

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie kryzysem indywidualnym

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie kryzysem indywidualnym

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie kryzysem indywidualnym

Komentarze (1)

Jack
Jestem absolwentem WSKZ z kierunku dotyczącego interwencji kryzysowych i z ręką na sercu mogę polecić naukę na tej uczelni. Materiały, którymi dysponuje uczelnia, są łatwe w opanowaniu. Nie potrzebowałem żadnego dodatkowego materiału, żeby uzupełniać moją wiedzę. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie, jestem bardzo zadowolony z wyboru uczelni.
07.08.2020

Zobacz również

 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego