Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie kryzysem indywidualnym

Studia na kierunku Zarządzanie kryzysem indywidualnym mają za zadanie przygotować specjalistów do pracy z osobami mającymi problemy adaptacyjne, nieradzącymi sobie z wymaganiami współczesnego życia społecznego oraz osobami, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Oferowane specjalności:

  • zarządzanie kryzysem psychologicznym
  • zarządzanie kryzysem bezpieczeństwa.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie kryzysem indywidualnym

Studia są propozycją dla osób empatycznych, kontaktowych, zaradnych, kreatywnych.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie kryzysem indywidualnym

W trakcie nauki studenci kierunku Zarządzanie kryzysem indywidualnym nabędą umiejętności do projektowania i realizowania programów interwencyjnych, rozpoznawania i rozwiązywania problemów indywidualnych, stosowania metod wsparcia, poradnictwa psychologicznego oraz interwencji wobec osób doświadczających kryzysów psychologicznych oraz bezpieczeństwa. Ponadto nabędą umiejętności i kompetencje sprzyjające efektywnej pracy w zespole, komunikowania się z otoczeniem, samodzielnego uczenia się oraz planowania rozwoju zawodowego, kształtowania wrażliwości etycznej, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie kryzysem indywidualnym

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronach internetowych uczelni realizującej studia na kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie kryzysem indywidualnym

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych różnych szczebli lub organizacjach zajmujących się reakcją na zdarzenia czy sytuacje kryzysowe, w instytucjach administracji publicznej, urzędach miejskich i wojewódzkich, policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej, ośrodkach interwencji kryzysowej, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną oraz działania w sytuacjach kryzysowych.

Opinie o kierunku zarządzanie kryzysem indywidualnym

Studia Zarządzanie kryzysem indywidualnym są ważne z perspektywy wyzwań współczesnego świata.

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie kryzysem indywidualnym

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie kryzysem indywidualnym

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie kryzysem indywidualnym

Komentarze (1)

Jack
Jestem absolwentem WSKZ z kierunku dotyczącego interwencji kryzysowych i z ręką na sercu mogę polecić naukę na tej uczelni. Materiały, którymi dysponuje uczelnia, są łatwe w opanowaniu. Nie potrzebowałem żadnego dodatkowego materiału, żeby uzupełniać moją wiedzę. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie, jestem bardzo zadowolony z wyboru uczelni.
07.08.2020

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie