Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej to praktyczny kierunek studiów, kształcący wykwalifikowane kadry zarządcze na potrzeby podmiotów działających w sferze publicznej – instytucji publicznych, korporacji, przedsiębiorstw, kościołów oraz organizacji trzeciego sektora.

Nowatorstwo kształcenia na tym kierunku opiera się na położeniu bardzo silnego akcentu na narzędzia nowych technologii w procesie zarządzania oraz na akcentowaniu nowych tendencji i koncepcji w zarządzaniu publicznym. Integralnym i bardzo istotnym elementem programu jest rozbudowany system praktyk zawodowych.

W ramach kierunku oferowane są trzy specjalizacje:

 • zarządzanie w administracji publicznej
 • infobrokering i zarządzanie informacją
 • zarządzanie w instytucjach kościelnych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Kandydaci na te studia powinni charakteryzować się przywiązaniem do tradycji katolickiej, a jednocześnie otwartością na nowe trendy technologiczne.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Przykładowe przedmioty na studiach z Zarządzania i nowych technologii w sferze publicznej:

 • podstawy prawa
 • podstawy makro- i mikroekonomii
 • statystyka
 • podstawy psychologii i socjologii
 • podstawy rachunkowości
 • demokracja 2.0 i bezpieczeństwo wspólnoty politycznej w epoce informacji
 • życie publiczne w RP
 • techniki budowania zespołu
 • finanse publiczne
 • polityki publiczne
 • instytucje Unii Europejskiej
 • public relations w życiu publicznym
 • teoria organizacji i zarządzania
 • techniki zarządzania czasem
 • rachunkowość zarządcza
 • techniki negocjacyjne i rozwiązywanie konfliktów
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie marką i wizerunkiem organizacji
 • zarządzanie zmianami
 • zarządzanie własnym wizerunkiem
 • obsługa arkusza kalkulacyjnego
 • wizualizacja danych
 • narzędzia informatyczne w zarządzaniu
 • social media w organizacji
 • wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
 • obsługa modułów e-administracji
 • cyberlobbing i grupy interesu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Podczas postępowania rekrutacyjnego znaczenie mają zarówno obowiązkowe przedmioty maturalne, jak i jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę:

 • w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem kierowniczych i koordynujących jednostek organizacyjnych
 • w agendach Unii Europejskiej oraz innych organizacji i instytucji międzynarodowych
 • w polskich i zagranicznych korporacjach, ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi, jakością czy marką
 • w przedsiębiorstwach inwestycyjnych oraz działających w obszarze zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego
 • w firmach konsultingowych
 • w charakterze profesjonalnego pracownika partii politycznych i organizacji trzeciego sektora
 • w komórkach analitycznych i sztabach teleinformatycznych instytucji szeroko pojętego sektora publicznego
 • w pionach obsługi medialnej i działach IT przedsiębiorstw sektora komercyjnego
 • w firmach infobrokerskich oraz wyspecjalizowanych w obszarze marketingu politycznego i public relations
 • w startupach technologicznych
 • w mediach publicznych i niepublicznych, w komórkach ds. relacji z mediami i w zespołach eksperckich partii politycznych oraz organizacjach trzeciego sektora
 • w strukturach instytucji kościelnych.

Opinie o kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie