Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej to praktyczny kierunek studiów, kształcący wykwalifikowane kadry zarządcze na potrzeby podmiotów działających w sferze publicznej – instytucji publicznych, korporacji, przedsiębiorstw, kościołów oraz organizacji trzeciego sektora.

Nowatorstwo kształcenia na tym kierunku opiera się na położeniu bardzo silnego akcentu na narzędzia nowych technologii w procesie zarządzania oraz na akcentowaniu nowych tendencji i koncepcji w zarządzaniu publicznym. Integralnym i bardzo istotnym elementem programu jest rozbudowany system praktyk zawodowych.

W ramach kierunku oferowane są trzy specjalizacje:

 • zarządzanie w administracji publicznej
 • infobrokering i zarządzanie informacją
 • zarządzanie w instytucjach kościelnych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Kandydaci na te studia powinni charakteryzować się przywiązaniem do tradycji katolickiej, a jednocześnie otwartością na nowe trendy technologiczne.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Przykładowe przedmioty na studiach z Zarządzania i nowych technologii w sferze publicznej:

 • podstawy prawa
 • podstawy makro- i mikroekonomii
 • statystyka
 • podstawy psychologii i socjologii
 • podstawy rachunkowości
 • demokracja 2.0 i bezpieczeństwo wspólnoty politycznej w epoce informacji
 • życie publiczne w RP
 • techniki budowania zespołu
 • finanse publiczne
 • polityki publiczne
 • instytucje Unii Europejskiej
 • public relations w życiu publicznym
 • teoria organizacji i zarządzania
 • techniki zarządzania czasem
 • rachunkowość zarządcza
 • techniki negocjacyjne i rozwiązywanie konfliktów
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie marką i wizerunkiem organizacji
 • zarządzanie zmianami
 • zarządzanie własnym wizerunkiem
 • obsługa arkusza kalkulacyjnego
 • wizualizacja danych
 • narzędzia informatyczne w zarządzaniu
 • social media w organizacji
 • wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
 • obsługa modułów e-administracji
 • cyberlobbing i grupy interesu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Podczas postępowania rekrutacyjnego znaczenie mają zarówno obowiązkowe przedmioty maturalne, jak i jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę:

 • w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem kierowniczych i koordynujących jednostek organizacyjnych
 • w agendach Unii Europejskiej oraz innych organizacji i instytucji międzynarodowych
 • w polskich i zagranicznych korporacjach, ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi, jakością czy marką
 • w przedsiębiorstwach inwestycyjnych oraz działających w obszarze zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego
 • w firmach konsultingowych
 • w charakterze profesjonalnego pracownika partii politycznych i organizacji trzeciego sektora
 • w komórkach analitycznych i sztabach teleinformatycznych instytucji szeroko pojętego sektora publicznego
 • w pionach obsługi medialnej i działach IT przedsiębiorstw sektora komercyjnego
 • w firmach infobrokerskich oraz wyspecjalizowanych w obszarze marketingu politycznego i public relations
 • w startupach technologicznych
 • w mediach publicznych i niepublicznych, w komórkach ds. relacji z mediami i w zespołach eksperckich partii politycznych oraz organizacjach trzeciego sektora
 • w strukturach instytucji kościelnych.

Opinie o kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Gdański