Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie techniką

Absolwent studiów Zarządzanie techniką otrzyma szeroki zakres wiedzy z zakresu nauk technicznych, biologicznych, przyrodniczych i ekonomicznych.

Znając narzędzia informatyczne będzie atrakcyjnym absolwentem dla biznesu, przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, administracji samorządowej, średnich i wyższych szkół zawodowych, firm doradczych.

Po ukończeniu studiów można podjąć następującą pracę:

 • prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie projektowania, produkowania, sprzedaży maszyn budowlanych, leśnych, do prac melioracyjnych, do prac komunalnych itp.;
 • prowadzenie przedsiębiorstwa doradztwa technicznego w zakresie doboru maszyn, wyceny wartości, badania rynku maszyn na potrzeby producentów maszyn;
 • samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie świadczenia usług maszynowych (usługi z operatorem, wypożyczalnia maszyn, serwis fabryczny producenta, warsztaty naprawcze itp.);
 • samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie organizacji i prowadzenia ośrodków szkolenia operatorów maszyn na potrzeby uzyskania przez nich odpowiednich uprawnień wymaganych odrębnymi przepisami;
 • w przedsiębiorstwie produkcyjnym / handlowym: specjalista (menedżer) nadzorujący procesy produkcji, promocji, organizacji sprzedaży, organizacji napraw i wypożyczania maszyn w projektach unijnych:
 • specjalista (menedżer) w zakresie konsultingu, przygotowania projektu, prowadzenia projektu, rozliczania projektu;
 • w administracji samorządowej: specjalista (dyrektor, kierownik zespołu ds. zarządzania kryzysowego), przygotowanie i zabezpieczanie wyposażenia technicznego w zakresie zarządzania kryzysowego;
 • w szkolnictwie zawodowym: nauczyciel zawodu w szkolnictwie zawodowym, średnim; nauczyciel akademicki w wyższej szkole zawodowej w zakresie organizacji,przygotowania materiałów dydaktycznych, itp.
Dla kogo studia na kierunku zarządzanie techniką
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku zarządzanie techniką
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie techniką
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie techniką
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zarządzanie techniką
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie techniką
Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie techniką
W których miastach można studiować kierunek zarządzanie techniką
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie