Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie miastem

Studia na kierunku Zarządzanie miastem oferują studentowi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Szczególny nacisk położono na zaprezentowanie nowoczesnych metod zarządzania miastem zorientowanych na podnoszenie ich atrakcyjności i konkurencyjności. Ważnym elementem kształcenia jest wyposażenie studenta w umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania miastem, z uwzględnieniem nowych koncepcji rozwoju miast

W ramach zajęć wykorzystywane będą zarówno tradycyjne metody dydaktyczne (np. wykłady konwersatoryjne czy problemowe), jak również innowacyjne metody angażujące i motywujące studentów (np. problem-based learning, grywalizacja, metody sytuacyjne czy aktywizujące oraz nauczanie hybrydowe).

Oferowane będą fakultatywne zajęcia w języku angielskim i hiszpańskim, prowadzone zarówno przez wykładowców polskich jak i zagranicznych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie miastem

Kierunek Zarządzanie miastem adresowany jest do osób, które zainteresowane są zdobyciem wiedzy w zakresie zintegrowanego i nowoczesnego zarządzania w mieście i jego obszarze funkcjonalnym, chcą zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w instytucjach miejskich, takich jak urzędy miejskie, przedsiębiorstwa komunalne czy spółki miejskie.

Kandydaci na studia na kierunku Zarządzanie miastem powinni cechować się wrażliwością na problemy społeczne, odpowiedzialnością oraz rzetelnym podejściem do wykonywanych obowiązków.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie miastem

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Zarządzanie infrastrukturą miejską
 • Zintegrowane zarządzanie miastem
 • Ekonomika miasta
 • Marketing miasta
 • Partycypacja i komunikacja społeczna
 • Finanse publiczne
 • Zarządzanie gruntami
 • Zarządzanie gospodarką mieszkaniową
 • Zarządzanie środowiskiem w mieście

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie miastem

Podczas rekrutacji punktowane są następujące przedmioty:

 • język obcy nowożytny
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
 • dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie miastem

Absolwent świetnie odnajdzie się w pracy w administracji samorządowej. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji administracyjnych i zarządczych w instytucjach zarządzających miastem i jego obszarem funkcjonalnym. Uzyskana w trakcie studiów wiedza może być również przydatna w pełnieniu mandatów politycznych we władzach samorządowych.

Absolwenci kierunku Zarządzanie miastem mogą znaleźć zatrudnienie jako:

 • przedstawiciele władz publicznych (np. radni, urzędnicy publiczni, działacze organizacji członkowskich),
 • specjaliści (w dziedzinie: finansów publicznych, zarządzania usługami publicznymi, zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, gospodarki mieszkaniowej czy przestrzennej),
 • technicy i średni personel (pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani ds. podatków, świadczeń społecznych, organów udzielających licencji).

Opinie o kierunku zarządzanie miastem

Więcej o kierunku obejrzyj w król†kim filmie:

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie miastem

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie miastem

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie miastem

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu