Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi to kierunek, który obejmuje zagadnienia z zakresu inżynierii produkcji i jakości w przemyśle, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, nauk matematyczno-technicznych oraz nauk o Ziemi.

Studenci uczą się zarządzać procesami produkcyjnymi, z uwzględnieniem oddziaływania tych procesów na wyniki finansowe firmy, wykorzystywać współczesne narzędzia do zarządzania projektami, projektować nowe systemy produkcyjne, metody i techniki inżynierskie.

Na studiach II stopnia do wyboru są następujące specjalności:

 • controlling procesów produkcyjnych
 • Lean Manufacturing
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
 • zarządzanie w inżynierii środowiska.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Studia na inżynierii i zarządzaniu procesami przemysłowymi skierowane są do osób zainteresowanych poznaniem metod produkcji, zarządzania, procedur organizacji pracy, controllingu procesów, organizacji i zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bardzo istotne u kandydatów są predyspozycje techniczne, pomysłowość, zaradność, umiejętność pracy zespołowej.

Program kształcenia na kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Wybrane przedmioty w programie studiów na kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi:

 • technologie informacyjne
 • makroekonomia
 • podstawy projektowania inżynierskiego
 • materiałoznawstwo
 • podstawy metrologii
 • komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • inżynieria elektryczna
 • projektowanie systemów produkcyjnych
 • badania operacyjne
 • reengineering
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • ekonometria
 • zarządzanie projektem.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Studia przygotowują do pracy na stanowiskach inżynierskich, kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, specjalistów, doradców, audytorów.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi to:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • przedsiębiorstwa usługowe
 • jednostki projektowe i doradcze
 • jednostki gospodarcze i administracyjne
 • jednostki zajmujące się upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, organizacji i zarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opinie o kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Studia na kierunki inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku.

Są dostosowane do oczekiwań pracodawców.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w licznych kołach naukowych.

Silny związek z przemysłem pozwala na organizowanie praktyk i staży dla studentów w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach wykorzystujących rozwiązania przybliżane w toku studiów.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

W których miastach można studiować kierunek inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Komentarze (1)

Paweł
Gdzie konkretnie praktyki są realizowane?
09.01.2020

Zobacz również

Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu