Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria przemysłu spożywczego

Inżynieria przemysłu spożywczego to interdyscyplinarny kierunek studiów niestacjonarnych II stopnia. Jego ukończenie umożliwia absolwentom pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie w tych związanych z sektorem gospodarki żywnościowej.

W programie nauczania uwzględniono przedmioty obejmujące wszystkie gałęzie przemysłu spożywczego m.in. przemysł mięsny, owocowo-warzywny, piekarnictwo, mleczarstwo, przemysł zbożowo-młynarski, a także chłodnictwo, gastronomię i przemysł paszowy.

W trakcie studiów studenci zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie projektowania, nadzorowania i eksploatacji systemów produkcyjnych występujących w przetwórstwie rolno-spożywczym, również w formie praktyk w zakładach produkcyjnych.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria przemysłu spożywczego

To kierunek odpowiedni dla osób z zacięciem biologiczno-rolniczym, chcących pracować w jednej z najważniejszej branży przemysłowej na świecie.

Program kształcenia na kierunku inżynieria przemysłu spożywczego

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

  • dystrybucja i transport żywności mrożonej
  • klimatyzacja w przemyśle spożywczym
  • inżynieria suszarnictwa
  • niekonwencjonalne metody przetwarzania żywności
  • logistyka produkcji żywności
  • zarządzanie i komputerowe wspomaganie eksploatacji maszyn
  • projektowanie zakładów spożywczych
  • inżynieria opakowań
  • energetyka przemysłu spożywczego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria przemysłu spożywczego

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżyniera kierunku inżynieria przemysłu spożywczego albo inżyniera lub magistra kierunków pokrewnych.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria przemysłu spożywczego

Absolwenci inżynierii przemysłu spożywczego mogą pracować na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w zakładach związanych z przemysłem spożywczym. Znajdą pracę w jednostkach usługowych i doradczych przetwórstwa rolno-spożywczego, w gastronomii, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest nabyta na studiach wiedza techniczna, technologiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Opinie o kierunku inżynieria przemysłu spożywczego

„Przemysł spożywczy, jako najważniejszy i najszybciej rozwijający się w polskiej gospodarce, stanowi 24% udziału w wartości sprzedaży całego przemysłu, co klasyfikuje go na trzecim miejscu w Unii Europejskiej. Stąd utworzenie tego unikalnego w skali kraju kierunku. Patrząc na sklepowe półki widać, jak prężnie funkcjonuje przemysł spożywczy, dając duże szanse na zatrudnienie absolwentom tego kierunku na terenie całego kraju. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów umożliwią absolwentom podjęcie pracy zarówno w dużych przedsiębiorstwach spożywczych, jak i firmach rodzinnych oraz przygotują do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej”.

dr hab. Dariusz Góral, przewodniczący Rady Programowej kierunku Inżynieria Przemysłu Spożywczego

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria przemysłu spożywczego

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria przemysłu spożywczego

W których miastach można studiować kierunek inżynieria przemysłu spożywczego

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie