Jakiego kierunku studiów szukasz?

Towaroznawstwo spożywcze

Studia inżynierskie I stopnia na kierunku Towaroznawstwo spożywcze ma na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów ds. oceny jakości i higieny żywności.

Studenci poznają zagadnienia związane z jakością i bezpieczeństwem towarowym, rynek i marketing produktów żywnościowych oraz aparaturę i inżynierię procesów produkcyjnych.

W trakcie studiów zapoznają się z metodami stosowanymi w ocenie produktów spożywczych.

Studia na kierunku Towaroznawstwo spożywcze umożliwia uzyskanie certyfikatów: Audytora wewnętrznego do przeprowadzenia oceny jakości i higieny surowca zgodnie z międzynarodowymi standardami, Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Rzeczoznawcy do pobierania próbek, ustalania klas jakości świeżych i przetworzonych produktów rolno-spożywczych oraz kontroli jakości procesów technologicznych.

Specjalności oferowane na kierunku Towaroznawstwo spożywcze;

 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM
 • PRODUKCJA I PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE

Dla kogo studia na kierunku towaroznawstwo spożywcze

To propozycja dla osób, które swoją przyszłość zawodową widzą w branży związanej z jakością i bezpieczeństwem żywności oraz produkcją i przetwórstwem spożywczym.

Program kształcenia na kierunku towaroznawstwo spożywcze
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku towaroznawstwo spożywcze

W procesie rekrutacji przyjęto przyjęto ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Perspektywy pracy po kierunku towaroznawstwo spożywcze

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych,
 • laboratoriach analitycznych związanych z zarządzaniem oraz kontrolą jakości wyrobów,
 • na stanowiskach specjalistów, kierowników, technologów produkcji,
 • w jednostkach akredytujących i certyfikujących towary,
 • w administracji rządowej, samorządowej, strukturach UE
 • w organach nadzoru.
Opinie o kierunku towaroznawstwo spożywcze
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku towaroznawstwo spożywcze
Jakie uczelnie oferują kierunek towaroznawstwo spożywcze
W których miastach można studiować kierunek towaroznawstwo spożywcze
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
​Coaching Zdrowia i Żywienia – studia podyplomowe w Collegium Civitas
​Coaching Zdrowia i Żywienia – studia podyplomowe w Collegium Civitas
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Dietetyka
Dietetyka
​Dietetyka na Śląsku
​Dietetyka na Śląsku
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Kielcach
​Dietetyka w Kielcach
​Dietetyka w Koszalinie
​Dietetyka w Koszalinie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Łodzi
​Dietetyka w Łodzi
​Dietetyka w Lublinie
​Dietetyka w Lublinie
Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Opolu
Dietetyka w Opolu
Dietetyka w Rzeszowie
Dietetyka w Rzeszowie
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie