Jakiego kierunku studiów szukasz?

Towaroznawstwo spożywcze

Studia inżynierskie I stopnia na kierunku Towaroznawstwo spożywcze ma na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów ds. oceny jakości i higieny żywności.

Studenci poznają zagadnienia związane z jakością i bezpieczeństwem towarowym, rynek i marketing produktów żywnościowych oraz aparaturę i inżynierię procesów produkcyjnych.

W trakcie studiów zapoznają się z metodami stosowanymi w ocenie produktów spożywczych.

Studia na kierunku Towaroznawstwo spożywcze umożliwia uzyskanie certyfikatów: Audytora wewnętrznego do przeprowadzenia oceny jakości i higieny surowca zgodnie z międzynarodowymi standardami, Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Rzeczoznawcy do pobierania próbek, ustalania klas jakości świeżych i przetworzonych produktów rolno-spożywczych oraz kontroli jakości procesów technologicznych.

Specjalności oferowane na kierunku Towaroznawstwo spożywcze;

  • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM
  • PRODUKCJA I PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE

Dla kogo studia na kierunku towaroznawstwo spożywcze

To propozycja dla osób, które swoją przyszłość zawodową widzą w branży związanej z jakością i bezpieczeństwem żywności oraz produkcją i przetwórstwem spożywczym.

Program kształcenia na kierunku towaroznawstwo spożywcze

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku towaroznawstwo spożywcze

W procesie rekrutacji przyjęto przyjęto ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Perspektywy pracy po kierunku towaroznawstwo spożywcze

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować w:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych,
  • laboratoriach analitycznych związanych z zarządzaniem oraz kontrolą jakości wyrobów,
  • na stanowiskach specjalistów, kierowników, technologów produkcji,
  • w jednostkach akredytujących i certyfikujących towary,
  • w administracji rządowej, samorządowej, strukturach UE
  • w organach nadzoru.

Opinie o kierunku towaroznawstwo spożywcze

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku towaroznawstwo spożywcze

Jakie uczelnie oferują kierunek towaroznawstwo spożywcze

W których miastach można studiować kierunek towaroznawstwo spożywcze

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Coaching Zdrowia i Żywienia – studia podyplomowe w Collegium Civitas
​Coaching Zdrowia i Żywienia – studia podyplomowe w Collegium Civitas
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Dietetyka
Dietetyka
​Dietetyka na Śląsku
​Dietetyka na Śląsku
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Kielcach
​Dietetyka w Kielcach
​Dietetyka w Koszalinie
​Dietetyka w Koszalinie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Łodzi
​Dietetyka w Łodzi
​Dietetyka w Lublinie
​Dietetyka w Lublinie
Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Opolu
Dietetyka w Opolu
Dietetyka w Rzeszowie
Dietetyka w Rzeszowie
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni