Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria techniczno-informatyczna

Studia na tym kierunku mają wyposażyć w wiedzę w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej oraz budowy maszyn. Studenci poznają metody badań materiałów z wykorzystaniem technik komputerowych i informatycznych. Uczą się także tworzenia aplikacji w językach programowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz poznają możliwości wykorzystywania technik multimedialnych.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna

Jest to propozycja dla osób pasjonujących się naukami ścisłymi: matematyką, fizyką, chemią i informatyką. To kierunek ta tych, którzy interesują się techniką i nowinkami technicznymi.

Program kształcenia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • matematyka
 • chemia
 • ekonomia z elementami marketingu
 • grafika inżynierska
 • fizyka techniczna
 • technologia polimerów
 • recykling materiałów inżynierskich
 • mechanika techniczna oraz wytrzymałość materiałów
 • podstawy programowania
 • innowacyjne materiały i technologie
 • mechanika techniczna oraz wytrzymałość materiałów
 • elektrotechnika
 • programowanie obiektowe
 • grafika i techniki multimedialne
 • podstawy bioinżynierii medycznej
 • nowe procesy wytwarzania
 • nowe materiały inżynierskie
 • konstrukcja i eksploatacja maszyn
 • elektronika
 • bazy danych
 • sieci komputerowe i aplikacje sieciowe
 • termodynamika
 • diagnostyka maszyn i urządzeń
 • edukacja ekologiczna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to głównie:

 • matematyka,
 • fizyka / fizyka i astronomia,
 • chemia,
 • informatyka.

W przypadku studiów II stopnia kwalifikacja kandydatów będących absolwentami kierunku inżynieria techniczno-informatyczna oraz kierunków pokrewnych odbywa się w oparciu o:

 • ocenę końcową na dyplomie,
 • średnią ocen ze studiów.

Absolwenci innych kierunków są przyjmowani na studia II stopnia na podstawie wyników egzaminu pisemnego (test z zakresu treści kierunkowych i podstawowych właściwych dla kierunku inżynieria techniczno-informatyczna).

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria techniczno-informatyczna

Absolwent znajdzie zatrudnienie w: przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz przemyśle w działach zajmujących się działaniami badawczo-rozwojowymi. Warto zaznaczyć, iż w toku studiów można uzyskać kwalifikacje nauczycielskie do nauczania przedmiotów takich jak: technika, podstawy informatyki oraz informatyka.

Opinie o kierunku inżynieria techniczno-informatyczna

„Kierunek ma uniwersalny charakter. Poza wiedzą techniczną i informatyczną, można zdobyć umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, co stanowi dobre przygotowanie do pełnienie funkcji kierowniczych w różnych sektorach gospodarki. Ciekawą alternatywą jest też możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych umożliwiających podjęcie pracy w szkole.”

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria techniczno-informatyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria techniczno-informatyczna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria techniczno-informatyczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie