Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria techniczno-informatyczna

Studia na kierunku Inżynieria techniczno-informatyczna przeznaczone są dla osób zainteresowanych techniką i nowinkami technicznymi. Na studiach zdobędziesz wiedzę w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych. Nauczysz się tworzenia aplikacji w językach programowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań technik multimedialnych. Studenci w kołach naukowych mają możliwość pogłębiania swych umiejętności, by móc przystąpić do egzaminu ze znajomości zaawansowanych metod projektowania w programach CAD i uzyskania odpowiednich certyfikatów.

Specjalności oferowane na kierunku Inżynieria techniczno-informatyczna:

 • materiały inżynierskie: Na tej specjalności przygotujemy Cię w pełni w zakresie kierunkowych przedmiotów technicznych i informatycznych. Bez tajemnic będą dla Ciebie obszary materiałoznawstwa drewna, tworzyw sztucznych i metali, technologii ich przetwarzania oraz aplikacji. Dzięki takiemu przygotowaniu możesz znaleźć pracę w sferze gospodarki i przemysłu a także (po zdobyciu opcjonalnych kwalifikacji nauczycielskich) w instytucjach edukacyjnych o różnym profilu (w tym w szkolnictwie zawodowym).
 • techniki wytwarzania: Na tej specjalności przygotujemy Cię w zakresie kierunkowych przedmiotów technicznych i informatycznych. Otrzymasz pełną wiedzę dotyczącą nowoczesnych procesów produkcyjnych z uwzględnieniem problematyki komputerowego wspomagania projektowania i obróbki. W toku studiów poznasz innowacyjne materiały i technologie wytwarzania tworzyw sztucznych, materiałów drzewnych i metali. Kwalifikacje te dają możliwość pracy w przemyśle oraz (po zdobyciu opcjonalnych kwalifikacji nauczycielskich) w szkolnictwie zawodowym o profilu mechaniczno-technologicznym.

Gdzie możesz znaleźć pracę po inżynierii techniczno-informatycznej?

Absolwent kierunku inzynieria techniczno-informatyczna przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Może także uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, po ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego jest przygotowany do nauczania przedmiotów: technika, podstawy informatyki, oraz informatyka w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Absolwent ma także pełne kwalifikacje do nauczania w szkołach zawodowych takich przedmiotów, jak: rysunek techniczny, materiałoznawstwo i technologia metali, technologia drewna i tworzyw sztucznych, mechanika techniczna, podstawy elektrotechniki i elektroniki, zajęcia warsztatowe o różnym profilu, praktyki zawodowe.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku inżynieria techniczno-informatyczna
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku inżynieria techniczno-informatyczna
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria techniczno-informatyczna
Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria techniczno-informatyczna
W których miastach można studiować kierunek inżynieria techniczno-informatyczna
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie