Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria procesów odlewniczych

Inżynieria procesów odlewniczych to studia przygotowujące wysoko wyspecjalizowane kadry.

Studenci uczą się się projektować, wdrażać i projektować procesy tworzenia komponentów odlewanych, stosować różne technologie w tym metody wytwarzania odlewów ciśnieniowych, odpowiednio dobierać procesy obróbki cieplnej, chemicznej, antykorozyjnej i wykańczające.

Poznają oprogramowanie komputerowe, stosowane w inżynierii odlewniczej.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria procesów odlewniczych

Studia na kierunku inżyniera procesów odlewniczych przewidziane są dla osób posiadających predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii.

Od kandydatów oczekuje się zainteresowania tematyką studiów, a także zdolności technicznych, zaangażowania, kreatywności.


Program kształcenia na kierunku inżynieria procesów odlewniczych

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • metalurgia i odlewnictwo ogólne
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • tworzywa na formy odlewnicze
 • inżynieria materiałowa
 • technologia form odlewniczych
 • symulacje procesów odlewniczych
 • materiały ogniotrwałe
 • metalurgia i odlewnictwo staliwa
 • krystalizacja metali i stopów
 • teoria wymiana masy, ciepła i pędu w procesach metalurgicznych i odlewniczych
 • maszynoznawstwo odlewnicze
 • technologia odlewów cienkościennych
 • metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria procesów odlewniczych

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria procesów odlewniczych

Ukończenie studiów pozwala zdobyć kompetencje do pracy jako:

 • inżynier procesów odlewniczych
 • inżynier odlewnik
 • inżynier metalurg
 • inżynier technolog
 • konstruktor maszyn
 • inżynier nadzoru i inżynier ds. jakości
 • konsultant ds. problematyki odlewniczej
 • specjalista ds. komputerowego wspomagania procesów odlewniczych
 • laboranci oraz kadra naukowa.

Opinie o kierunku inżynieria procesów odlewniczych

Formy odlewane znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłu - motoryzacyjnym, lotniczym, energetycznym, petrochemicznym, kosmicznym, tworzyw sztucznych czy obronnym.

Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tych dziedzin.

Stworzenie kierunku inżynieria procesów odlewniczych jest odpowiedzią na potrzeby kadrowe na ekspertów w tych branżach.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria procesów odlewniczych

chemia i inżynieria materiałówchemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­niainżynieria akustycznainżynieria architektonicznainżynieria bezpieczeństwainżynieria bezpieczeństwa pracyinżynieria biomedycznainżynieria biosystemówinżynieria biotworzywinżynieria chemiczna i procesowainżynieria ciepłainżynieria cyberprzestrzeniinżynieria cyfryzacjiinżynieria danychinżynieria ekologicznainżynieria elektroniczna i komputerowainżynieria farmaceutycznainżynieria gazu łupkowegoinżynieria geologicznainżynieria górniczainżynieria i analiza danychinżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nyminżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria informacjiinżynieria i ochrona środowiskainżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiinżynieria kosmiczna i satelitarnainżynieria kształtowania środowiskainżynieria kwantowainżynieria materiałowainżynieria materiałów kompozytowychinżynieria materiałów medycznychinżynieria meblarstwainżynieria mechaniczna i materiałowainżynieria mechaniczno - medycznainżynieria mechatronicznainżynieria medycznainżynieria metali nieżelaznychinżynieria multimediówinżynieria naftowa i gazowniczainżynieria nanostruktur (makrokierunek)inżynieria nowoczesnych materiałówinżynieria obliczeniowainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowychinżynieria procesowa i aparatura przemysłowainżynieria procesów technologicznychinżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakościinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria rolniczainżynieria rolnicza i leśnainżynieria rolno-spożywczainżynieria rolno-spożywcza i leśnainżynieria rzeczoznawstwa samochodowego inżynieria środowiskainżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)inżynieria systemówinżynieria systemów bezpieczeństwainżynieria techniczno-informatycznainżynieria transportu i logistykiinżynieria wzornictwa przemysłowegoinżynieria zarządzaniaodlewnictwo

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria procesów odlewniczych

W których miastach można studiować kierunek inżynieria procesów odlewniczych

Komentarze (1)

Tom
Niewiele uczelni oferuje studia z tematyki odlewnictwa.
11.01.2020

Zobacz również

Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu