Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria biotworzyw

Studia na kierunku Inżynieria Biotworzyw czynią absolwentów przygotowanymi do sprawnego działania na styku nowoczesnych technologii przetwarzania naturalnych surowców włóknistych i współczesnych metod optymalnego ich wykorzystania.

Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia wzbogaconego wiedzą o najnowszych osiągnięciach technologii i inżynierii w dziedzinie przetwarzania biomasy i produkcji biotworzyw pozwoli absolwentowi na przystosowanie się do potrzeb współczesnego przemysłu budowlanego, włókienniczego, celulozowo - papierniczego, chemicznego, a nawet motoryzacyjnego, ukierunkowanego w coraz większym stopniu na wykorzystanie naturalnych surowców odnawialnych pod kątem wytwarzania nowych materiałów.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria biotworzyw posiada podstawową wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii i nauk o ziemi w zakresie niezbędnym do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami pozyskiwania biomasy, jej przetwarzania do postaci biotworzyw oraz ich użytkowania. Posiada podstawowy zasób wiedzy o gospodarowaniu zasobami naturalnymi, produkcji roślinnej, leśnej oraz pierwiastkowym przerobie drewna. Jest świadomy roli i znaczenia środowiska przyrodniczego oraz zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej.

Absolwent kierunku Inżynieria biotworzyw dysponuje informacjami z zakresu biologii, obejmującymi budowę i identyfikację roślin włóknistych wykorzystywanych w produkcji biotworzyw. Wykazuje znajomość oraz umiejętność oznaczania ich właściwości. Absolwent zna oraz potrafi stosować podstawowe techniki, technologie, narzędzia i materiały wykorzystywane w zakresie wytwarzania biotworzyw oraz modyfikacji surowców włóknistych dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu.

W toku studiów zdobywa wiedzę z zakresu procesów biotechnologicznych zachodzących podczas przerobu biomasy i produkcji biotworzyw. Dysponuje wiedzą z zakresu recyklingu materiałowego. Posiada wiadomości na temat trwałości i biodegradowalności biotworzyw. Potrafi podjąć działania związane z ich ochroną i konserwacją.

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady związane z prawem autorskim i patentowym, prawem handlowym i rynkiem biotworzyw. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną na temat zasad i efektów prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach rynkowych.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria biotworzyw

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku inżynieria biotworzyw

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria biotworzyw

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria biotworzyw

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku inżynieria biotworzyw

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria biotworzyw

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria biotworzyw

W których miastach można studiować kierunek inżynieria biotworzyw

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie