Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria i analiza danych

Efektywna analiza ogromnej ilości generowanych oraz napływających danych, wymaga stosowania obszernej wiedzy oraz zaawansowanych narzędzi matematyczno-informatycznych. Wiąże się to z koniecznością kształcenia przyszłych pracowników na odpowiednio wysokim poziomie.

Studia na kierunku Inżynieria i analiza danych mają na celu wykształcenie wykwalifikowanej kadry inżynierów i analityków danych. Zapotrzebowanie rynku pracy na tego typu specjalistów utrzymuje się na bardzo wysoki poziomie, a pracodawcy z branży biznesowej, finansowej, energetycznej i wielu innych deklarują chęć ich zatrudnienia.

W trakcie studiów poszerzysz swoją wiedzę matematycznej z zakresu m.in. analizy matematycznej, teorii grafów i sieci, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, równań różniczkowych, metod optymalizacji, szeregów czasowych.

Nabędziesz umiejętności praktyczne dotyczące stosowania i tworzenia metod i narzędzi informatycznych (w tym: języków programowania (np. C, C++, R, Python), systemów i sieci komputerowych, baz i hurtowni danych, systemów baz danych, systemów rozproszonych, systemów bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, metod uczenia maszynowego, kryptografii) do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych, przeprowadzania analizy statystycznej i numerycznej danych.

Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwoli studentom kierunku Inżynieria i analiza danych kontynuować swoją karierę zawodową w instytucjach związanych z przemysłem, jak i ośrodkach naukowo-badawczych.


Dla kogo studia na kierunku inżynieria i analiza danych

Idealny kandydat na te studia to osoba o umyśle ścisłym, technicznym, której pasją jest środowisko IT. Osoba otwarta na nowoczesne rozwiązania technologiczne, dokładna, precyzyjna i cierpliwa.

Program kształcenia na kierunku inżynieria i analiza danych

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • architektura komputerów
 • algebra liniowa z geometrią
 • podstawy programowania i przetwarzania danych
 • systemy operacyjne w inżynierii
 • analiza matematyczna
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • metody numeryczne
 • zaawansowane programowanie obiektowe i funkcyjne
 • algorytmy i struktury danych
 • metody optymalizacji
 • procesy stochastyczne
 • metody statystyki obliczeniowej
 • transmisja danych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria i analiza danych

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym to przede wszystkim:

 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka i astronomia/fizyka
 • chemia
 • język obcy nowożytny
 • biologia
 • geografia.

Które z nich będą punktowane na wybranej przez kandydata uczelni należy sprawdzać w serwisach rekrutacyjnych.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria i analiza danych

Przykładowe miejsca pracy przewidziane dla absolwentów Inżynierii i analizy danych:

 • firmy i ośrodki informatyczne wykorzystujące i tworzące zaawansowane rozwiązania IT, w tym szczególnie rozwiązania wykorzystujące zaawansowane metody analizy danych (Data Science);
 • doradztwo informatyczne w firmach o różnorodnym profilu działalności, w tym szczególnie w firmach świadczących zaawansowane usługi analityczno-doradcze;
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów;
 • ośrodki badawczo-naukowe i centra badawczo-rozwojowe wiodących przedsiębiorstw.

Opinie o kierunku inżynieria i analiza danych

Big data to jedna z najbardziej pożądanych i rozwojowych specjalizacji w najbliższych latach. Absolwenci kierunku mogą liczyć na satysfakcjonujące zatrudnienie i wynagrodzenie.


Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria i analiza danych

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria i analiza danych

W których miastach można studiować kierunek inżynieria i analiza danych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Politechnika Łódzka
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu