Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria medyczna

Kierunek studiów Inżynieria medyczna łączy wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowych technologii inżynierskich oraz ich za­sto­so­wania w praktyce medycznej. Ta oferta edukacyjna to nowoczesna dzialalność inżynierska w medycynie.

Umiejętności, które studenci zdobywają podczas nauki to m.in.: obsługa i nadzór nad wysoce zinfor­ma­ty­zowaną aparaturą medyczną, techniki stosowane w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z organizmem, komputerowe modelowanie struktur ana­to­micz­nych.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku:

 • biomechanika
 • inżynieria kliniczna.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria medyczna

Kandydat na ten kierunek powinien posiadać bardzo dobre przygotowanie z zakresu nauk ścisłych oraz chęć do dalszego samokształcenia. Istotne będzie też zainteresowanie zagadnieniami z zakresu protetyki, sztucznych narządów, rehabilitacji czy podstaw metod diagnostycznych. Studia na kierunkach inżynierskich nie należą do najłatwiejszych i w trakcie kształcenia niezbędna będzie cierpliwość, upór w dążeniu do celów, dokładność i systematyczność.

Program kształcenia na kierunku inżynieria medyczna

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku Inżynieria medyczna:

 • programowanie i systemy komputerowego wspomagania
 • modelowanie komputerowe
 • podstawy akustyki i ochrona słuchu
 • podstawy ortopedii, chirurgii, kardiologii, neurologii
 • podstawy niezawodności
 • anatomia
 • biopomiary
 • podstawy biomechaniki z elementami CAD/MES
 • metody numeryczne w biomechanice
 • fizyka ośrodków ciągłych
 • elektromagnetyzm i optyka
 • systemy informatyczne w placówkach medycznych
 • elektrotechnika i elektronika
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • automatyka i robotyka w medycynie
 • elementy inżynierii biomedycznej
 • elementy fizyki jądrowej, ochrona radiologiczna
 • endoprotezy, implanty i sztuczne narządy
 • aparatura medyczna
 • biomateriały
 • mechanika w ortopedii.

Studia na kierunku Inżynieria medyczna mają charakter praktyczny i każdy student w trakcie nauki musi odbyć praktyki zawodowe w łącznym wymiarze 24 tygodni..

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria medyczna

Kandydaci na Inżynierię medyczną rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z matematyki oraz jednego przedmiotu korzystniejszego dla studenta spośród:

 • informatyki
 • fizyki
 • fizyki i astronomii
 • języka obcego nowożytnego
 • chemii
 • biologii.

Zawsze wcześniej należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne na konkretnej uczelni. Informacje te znajdują się w serwisach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria medyczna

Ab­sol­wen­ci Inżynierii medycznej pracę mogą podjąć w:

 • przedsiębiorstwach pro­duk­cyj­nych zajmujących się wytwarzaniem apa­ratu­ry medycznej
 • firmach komputerowych zajmujących się realizacją systemów in­for­ma­tycz­nych wspo­ma­gających medycynę
 • placówkach służby zdrowia przy obsłudze i serwisowaniu apa­ratu­ry medycznej
 • in­sty­tu­cjach badaw­czo-ro­z­wojowych.

Opinie o kierunku inżynieria medyczna

Studia na kierunku Inżynieria medyczna są bardzo ciekawe, jednakże z opinii wielu absolwentów podobnego typu studiów, można zauważyć że rynek pracy w Polsce nie jest zbyt duży i nie zawsze łatwo jest znaleźć pracę. Choć branża biomedyczna coraz bardziej zyskuje na popularności, bardzo często absolwenci znajdują pracę w IT.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria medyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria medyczna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria medyczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi