Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Kierunek Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna to innowacyjne studia o profilu technicznym, a jednocześnie bliskie biologii oraz medycynie.

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie specjalistów w zakresie szeroko pojętej techniki medycznej, obejmującej metody i układy pomiarowe wielkości fizjologicznych, budowę urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych, a także nadzór nad ich eksploatacją w warunkach szpitalnych.

W ramach kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna oferowane są specjalności:

 • Biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny
 • Biocybernetyka
 • Elektronika biomedyczna
 • Optoelektronika dla inżynierii biomedycznej.


Dla kogo studia na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Inżynierskie studia są propozycją dla kandydatów o umysłach ścisłych, otwartych na nowoczesne technologie.

Zdobędą oni wykształcenie, które znajdzie zastosowanie w diagnostyce medycznej, projektowaniu urządzeń i specjalistycznej aparatury na potrzeby medycyny.


Program kształcenia na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Program studiów obejmuje kształcenie ogólne, podstawowe i kierunkowe, wspólne dla wszystkich studentów oraz kształcenie specjalistyczne i pracę dyplomową inżynierską.

W programie nauczania przewidziano przedmioty typu:

 • elektroniczna aparatura medyczna,
 • elektronika,
 • elementy i podzespoły mechatroniczne,
 • przetwarzanie sygnałów,
 • technologia urządzeń mechatroniki,
 • technologia mikrosystemów.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Rekrutacja na Biocybernetykę i inżynierię biomedyczną obejmuje następujące przedmioty:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • fizyka.
Perspektywy pracy po kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Kształtcenie na konkretnych specjalnościach przygotowuje do pracy w odmiennych obszarach w obrębie szeroko rozumianej biocybernetryki i inżynierii biomedycznej.

Przykładowe miejsca pracy absolwentów:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem oraz obsługą i serwisem urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych;
 • instytuty badawcze i biura projektowe związane z urządzeniami medycznymi, biomechatronicznymi i rehabilitacyjnymi, sensoryką medyczną, telemedycyną;
 • instytuty badawcze i biura projektowane związane z bioprotezami oraz sztucznymi narządami i implantami, systemami informatycznymi dedykowanymi dla medycyny, bioinformatyki, biocybernetyki;
 • organy administracji rządowej i samorządowej, szczególnie przy pracach związanych z rehabilitacją i sportem;
 • jednostki służby zdrowia, szpitale, sanatoria w zakresie obsługi i serwisu urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych;
 • jednostki wojskowe w zakresie obsługi i serwisu urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych;
 • jednostki obrony terytorialnej w zakresie obsługi i serwisu urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych;
 • specjalista ds. sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego;
 • inżynier biomechanik w rehabilitacji i sporcie;
 • służba zdrowia, w szczególności szpitalne jednostki kliniczne i ambulatoryjne (w tym szpitale wojskowe);
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem i integracją urządzeń i aparatury medycznej;
 • serwisy sprzętu medycznego;
 • jednostki obrotu handlowego aparaturą medyczną;
 • punkty konsultingowe administracji medycznej;
 • notyfikowane jednostki badań i certyfikacji aparatury i wyrobów medycznych.
Opinie o kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna to kierunek międzywydziałowy.

Jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie takimi obszarami jak biomechatronika, biocybernetyka, inżynieria biomedyczna.

Kierunki pokrewne do kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Jakie uczelnie oferują kierunek biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
W których miastach można studiować kierunek biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu