Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna to połączenie nauk technicznych, biologicznych i medycznych. Jest głównym czynnikiem decydującym o rozwoju medycyny.

Celem studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu konstrukcji medycznych, informatyki medycznej, biomechaniki i inżynierii biomateriałów, ortotyki i protetyki. Nauczysz się korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Będziesz przygotowany do współpracy z lekarzami w zakresie wspomagania komputerowego w medycynie, integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do wytwarzania i projektowania aparatury medycznej oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną

Kierunek dostarcza informacji na temat systemów biologicznych (np. aparatu genetycznego, systemu immunologicznego, mechanizmów oddziaływania) i zasad ich funkcjonowania.

Przykładowe specjalności oferowane na inżynierii biomedycznej:

 • konstrukcje i materiały medyczne
 • wspomaganie komputerowe w medycynie
 • informatyka w medycynie
 • nowoczesne konstrukcje i technologie dla medycyny
 • informatyka medyczna
 • inżynieria biomateriałów
 • techniczny doradca medyczny
 • teleinformatyka medyczna
 • biomechanika
 • inżynieria telemedyczna
 • elektronika medyczna
 • optyka biomedyczna.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna to kierunek dla osób, które chcą wykorzystać innowacyjną wiedzę w służbie ludziom.

Kandydaci powinni interesować się zagadnieniami z zakresu medycyny, fizyki, biologii, mieć dodatkowo zmysł techniczny.

Techniczne studia wymagają predyspozycji do nauki przedmiotów ścisłych.

Program kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku inżynieria biomedyczna:

 • materiały konstrukcyjne
 • programowanie komputerów
 • mechanika techniczna
 • biomateriały
 • biochemia i podstawy biosensorów
 • elektrotechnika i elektronika
 • technika mikroprocesorowa w medycynie
 • biomechanika
 • medyczne sygnały diagnostyczne
 • implanty i sztuczne narządy
 • techniki obrazowania medycznego
 • elektroniczna aparatura medyczna
 • biofizyka.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria biomedyczna

Rekrutacja na inżynierię biomedyczną odbywa się na postawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnie.

Najczęściej są to:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka/fizyka i astronomia
 • matematyka
 • język polski
 • język obcy.

Kandydaci wybierają jeden, lub kilka przedmiotów. Wyniki na poziomie rozszerzonym pozwalają zdobyć więcej punktów.

Wybierając konkretną uczelnię należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria biomedyczna

Absolwenci inżynierii biomedycznej są ekspertami, którzy swoją specjalistyczną wiedzę mogą wykorzystać w:

 • firmach zajmujących się projektowaniem, konstrukcją i technologią urządzeń mechanicznych w tym medycznych
 • jednostkach odbioru handlowego
 • placówkach służby zdrowia przy eksploatacji, obsłudze i konserwacji aparatury medycznej
 • jednostkach naukowo-badawczych przy rozwijaniu technologii elektronicznych, materiałowych i mechanicznych wspomagających pacjenta
 • firmach informatycznych oraz jednostkach tworzących interfejs do systemów sieciowych i związanych z szeroko rozumianą telemedycyną
 • jednostkach administracji w obszarze decyzyjnym związanym z ochroną zdrowia
 • na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji narzędzi oraz urządzeń medycznych, zwłaszcza dla ortopedii, stomatologii i rehabilitacji, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów medycznych
 • firmach realizujących zaopatrzenie ortopedyczne, sprzedaż lub działania marketingowe na rynku usług medycznych
 • na stanowiskach wymagające wiedzy w zakresie systemów komputerowych, wspomagania diagnostyki medycznej, biocybernetyki, medycznych systemów informacyjnych oraz systemów ekspertowych.

Opinie o kierunku inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarne studia przygotowujące specjalistów do pracy w służbie medycynie.

Zaawansowany rozwój technologii pozwala na ulepszanie diagnostyki i leczenia dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań inżynierskich.

Krótki poradnik dla początkujących studentów inżynierii biomedycznej i tych, którzy rozważają ten kierunek studiów przygotował Szymon:

https://szymonsiecinski.wordpress.com/category/inzynieria-biomedyczna/page/2/.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria biomedyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria biomedyczna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria biomedyczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Szczeciński
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu