Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria ciepła

Studia na kierunku Inżynieria ciepła realizowane są w systemie kształcenia I i II stopnia.

Celem studiów jest pozyskanie wysokiej klasy specjalistów, mających wiedzę na temat procesów zachodzących w przyrodzie, rozumiejących przebieg procesów fizycznych, chemicznych, zasad termodynamiki, transportu ciepła, mechaniki płynów, paliw.

Absolwent kierunku Inżynieria ciepła zna i rozumie teoretyczne podstawy procesu spalania, ma wiedzę z zakresu głównych metod ograniczania emisji do otoczenia, zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, odnawialnych źródeł energii, metod i procedur numerycznych oraz zagadnień programowania i możliwości obliczeń komputerowych.

Zna zasady eksploatacji maszyn i doboru materiałów konstrukcyjnych dla maszyn i urządzeń energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, zna ich budowę i działanie, inżynierię powierzchni, technologię łączenia metali oraz metodologię podstawowych metod chemicznych stosowanych w badaniach materiałów.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria ciepła

To studia dla osób, dla których fizyka i chemia nie są obce. Kandydaci powinni ponadto wyróżniać się predyspozycjami technicznymi.

Program kształcenia na kierunku inżynieria ciepła

W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe, które trwają 4 tygodnie.

Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie. Praktyki studentów mogą być realizowane w krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych, instytucjach publicznych i niepublicznych, których charakter działań związany jest z kierunkiem odbywanych studiów.

Na studiach II stopnia student odbywa praktykę dyplomową związaną z realizacją pracy dyplomowej.

Przykładowe miejsca praktyk: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria ciepła

Kandydaci wybierają dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria ciepła

Absolwenci opisywanego kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią,
 • konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej,
 • specjaliści ds. analiz i planowania,
 • specjaliści ds. energii odnawialnej,
 • specjaliści ds. gospodarki biomasowej,
 • technologowie, inżynierowie ds. testów,
 • specjaliści ds. badań materiałowych.

Przykładowe miejsca pracy to przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji dla realizacji procesów energetycznych, zakłady związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją nośników energii i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, niezależni konsultanci w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń, własna działalność gospodarcza w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji energetycznych

Opinie o kierunku inżynieria ciepła

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • inżynierii materiałowej w szczególności własności materiałów stosowanych w energetyce,
 • zaawansowanych metod wykorzystania zasobów energii odnawialnej i współpracy z systemami energetycznymi,
 • metod oceny energetycznej i egzergetycznej procesów, w tym określanie wskaźników skumulowanego zużycia energii i egzergii oraz skojarzonej gospodarki cieplno-energetycznej,
 • zaawansowanych metod numerycznych, rozwiązywania problemów opisanych metodami matematycznymi oraz możliwości komercyjnych programów komputerowych, projektowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich,
 • zna dostępne technologie ich wytwarzania oraz stosowane w ich produkcji narzędzia i urządzenia.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria ciepła

bioinżynieria bioinżynieria żywności i środowiska wodnego chemia i inżynieria materiałów chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia energetyka i inżynieria środowiska informatyka i agroinżynieria (makrokierunek) inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria biosystemów inżynieria biotworzyw inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ekologiczna inżynieria elektroniczna i komputerowa inżynieria gazu łupkowego inżynieria geologiczna inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek) inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria kwantowa inżynieria materiałowa inżynieria materiałów kompozytowych inżynieria materiałów medycznych inżynieria meblarstwa inżynieria mechaniczno - medyczna inżynieria medyczna inżynieria naftowa i gazownicza inżynieria nanostruktur (makrokierunek) inżynieria nowoczesnych materiałów inżynieria obliczeniowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa inżynieria procesów technologicznych inżynieria produkcji inżynieria rolnicza inżynieria rolno-spożywcza inżynieria rolno-spożywcza i leśna inżynieria systemów inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria transportu i logistyki inżynieria zarządzania inżynieria środowiska inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek) inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym mechaniczna inżynieria tworzyw ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego zarządzanie i inżynieria produkcji

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria ciepła

W których miastach można studiować kierunek inżynieria ciepła

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie