Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria ciepła

Studia na kierunku Inżynieria ciepła realizowane są w systemie kształcenia I i II stopnia.

Celem studiów jest pozyskanie wysokiej klasy specjalistów, mających wiedzę na temat procesów zachodzących w przyrodzie, rozumiejących przebieg procesów fizycznych, chemicznych, zasad termodynamiki, transportu ciepła, mechaniki płynów, paliw.

Absolwent kierunku Inżynieria ciepła zna i rozumie teoretyczne podstawy procesu spalania, ma wiedzę z zakresu głównych metod ograniczania emisji do otoczenia, zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, odnawialnych źródeł energii, metod i procedur numerycznych oraz zagadnień programowania i możliwości obliczeń komputerowych.

Zna zasady eksploatacji maszyn i doboru materiałów konstrukcyjnych dla maszyn i urządzeń energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, zna ich budowę i działanie, inżynierię powierzchni, technologię łączenia metali oraz metodologię podstawowych metod chemicznych stosowanych w badaniach materiałów.

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • inżynierii materiałowej w szczególności własności materiałów stosowanych w energetyce,
 • zaawansowanych metod wykorzystania zasobów energii odnawialnej i współpracy z systemami energetycznymi,
 • metod oceny energetycznej i egzergetycznej procesów, w tym określanie wskaźników skumulowanego zużycia energii i egzergii oraz skojarzonej gospodarki cieplno-energetycznej,
 • zaawansowanych metod numerycznych, rozwiązywania problemów opisanych metodami matematycznymi oraz możliwości komercyjnych programów komputerowych, projektowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich,
 • zna dostępne technologie ich wytwarzania oraz stosowane w ich produkcji narzędzia i urządzenia

Dla kogo studia na kierunku inżynieria ciepła

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku inżynieria ciepła

W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe, które trwają 4 tygodnie.

Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie. Praktyki studentów mogą być realizowane w krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych, instytucjach publicznych i niepublicznych, których charakter działań związany jest z kierunkiem odbywanych studiów.

Na studiach II stopnia student odbywa praktykę dyplomową związaną z realizacją pracy dyplomowej.

Przykładowe miejsca praktyk: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria ciepła

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria ciepła

Absolwenci opisywanego kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią,
 • konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej,
 • specjaliści ds. analiz i planowania,
 • specjaliści ds. energii odnawialnej,
 • specjaliści ds. gospodarki biomasowej,
 • technologowie, inżynierowie ds. testów,
 • specjaliści ds. badań materiałowych.

Przykładowe miejsca pracy to przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji dla realizacji procesów energetycznych, zakłady związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją nośników energii i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, niezależni konsultanci w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń, własna działalność gospodarcza w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji energetycznych

Opinie o kierunku inżynieria ciepła

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria ciepła

bioinżynieriabioinżynieria żywności i środowiska wodnegochemia i inżynieria materiałówchemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­niaenergetyka i inżynieria środowiskainformatyka i agroinżynieria (makrokierunek)inżynieria bezpieczeństwainżynieria biomedycznainżynieria biosystemówinżynieria biotworzywinżynieria chemiczna i procesowainżynieria ekologicznainżynieria elektroniczna i komputerowainżynieria gazu łupkowegoinżynieria geologicznainżynieria i analiza danychinżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nyminżynieria i gospodarka wodnainżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)inżynieria kosmiczna i satelitarnainżynieria kwantowainżynieria materiałowainżynieria materiałów kompozytowychinżynieria materiałów medycznychinżynieria meblarstwainżynieria mechaniczno - medycznainżynieria medycznainżynieria naftowa i gazowniczainżynieria nanostruktur (makrokierunek)inżynieria nowoczesnych materiałówinżynieria obliczeniowainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowychinżynieria procesowa i aparatura przemysłowainżynieria procesów technologicznychinżynieria produkcji inżynieria rolniczainżynieria rolno-spożywczainżynieria rolno-spożywcza i leśnainżynieria środowiskainżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)inżynieria systemówinżynieria techniczno-informatycznainżynieria transportu i logistykiinżynieria zarządzaniamechaniczna inżynieria tworzywochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegozarządzanie i inżynieria produkcji

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria ciepła

W których miastach można studiować kierunek inżynieria ciepła

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie