Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Obecna europejska polityka energetyczna w znacznym stopniu przyczyniła się do dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży.

Na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii uzyskasz wiedzę z przedmiotów technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach. W trakcie studiów przedmioty związane ściśle z branżą OZE dotyczyć będą opracowywania audytów energetycznych wybranych obiektów. Poznasz technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy, w tym biogazownie rolnicze, przemysłowe i wysypiskowe. Zgłębisz problematykę geotermii, pomp ciepła, energetyki wiatrowej, małej energetyki wodnej oraz słonecznych instalacji energetycznych. Podczas zajęć zapoznasz się również z metodami wspomagania komputerowego projektowania wybranych instalacji OZE.

Na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii oferowane są specjalności:

 • projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
 • konstrukcja instalacji odnawialnych źródeł energii
 • technologie instalacji odnawialnych źródeł energii
 • monitorowanie odnawialnych źródeł energii.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii

Kandydat na kierunek Inżynieria odnawialnych źródeł energii powinien posiadać następujące cechy: precyzja, dokładność, kreatywność, ścisły umysł, zainteresowanie nowoczesnymi technologiami.

Program kształcenia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • podstawy budownictwa w inżynierii odnawialnych źródeł energii
 • podstawy ekologii i ochrony środowiska
 • podstawy geologii i geotermii
 • rośliny energetyczne
 • podstawy geodezji
 • podstawy ekonomiki
 • podstawy zarządzania
 • ogrzewnictwo
 • podstawy hydromechaniki
 • podstawy konwersji energii
 • instalacje wod-kan
 • termodynamika techniczna
 • ogniwa fotowoltaiczne
 • technologia biopaliw
 • wentylacja
 • ocena cyklu życia urządzeń i produktów
 • energetyka jądrowa
 • podstawy metrologii
 • wytrzymałość materiałów
 • materiałoznawstwo
 • pompy ciepła i kolektory słoneczne
 • podstawy eksploatacji i remontów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii

Kandydaci na ten kierunek rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej wymagane są:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka

Dodatkowo kandydat wybiera korzystniejsza wynik z jednego z poniższych przedmiotów:

 • matematyka
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii

Absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w sektorze gospodarki zajmującej się pozyskiwaniem energii z zasobów odnawialnych.

Studia przygotowują specjalistów posiadających kompetencje do podjęcia pracy w charakterze:

 • specjalisty w dziedzinie konstrukcji oraz budowy elektrowni wiatrowych, farm wiatrowych, biogazowni rolniczych, instalacji solarnych, pomp ciepła
 • projektanta, nadzorcy i sprzedawcy wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii
 • operatora procesowego, sterowniczego, informacyjnego i logistycznego
 • konsultanta ds. problematyki energetycznej
 • właściciela konsorcjum lub prywatnej firmy projektującej i montującej instalacje odnawialnych źródeł energii
 • specjalisty w przedsiębiorstwach zajmujących się konwersję energii ze źródeł odnawialnych.

Opinie o kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii

Liczba osób zatrudnionych w firmach związanych z energią odnawialną na terenie Unii Europejskiej corocznie się zwiększa i wynosi obecnie blisko 1,2 mln etatów. Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wciąż wzrasta.

Więcej na temat OZE znajdziecie w poniższym filmie.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria odnawialnych źródeł energii

W których miastach można studiować kierunek inżynieria odnawialnych źródeł energii

Komentarze (1)

Maria
Sektor OZE będzie rósł z roku na rok coraz bardziej i wątpię, że się zatrzyma w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Sama pracuję w odnawialnych źródłach energii i jestem teraz na studiach podyplomowych z OZE na WSKZ-ecie, więc siedzę w tym temacie.
02.03.2022

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim