Jakiego kierunku studiów szukasz?

Energetyka przemysłowa i odnawialna

Energetyka przemysłowa i odnawialna to kierunek realizowany na poziomie studiów drugiego stopnia.

Dostępne są specjalności:

 • energetyka cieplna i odnawialna
 • technologie gazowe i energetyka odnawialna.

Dla kogo studia na kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna

Kierunek Energetyka przemysłowa i odnawialna przewidziany jest dla absolwentów studiów pierwszego stopnia: Mechanika i Budowa Maszyn, Konstrukcja i Eksploatacja Środków Transportu, Energetyka, Transport, Inżynieria Środowiska.

Od kandydatów oczekuje się zainteresowania specjalizacją zawodową i predyspozycji inżynierskich.

Program kształcenia na kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • metody numeryczne
 • termodynamika techniczna
 • rurociągi energetyczne
 • spalanie paliw i biomasy
 • pompy i układy pompowe
 • sieci cieplne
 • kotły przemysłowe
 • wytrzymałość konstrukcji energetycznych
 • turbiny parowe i gazowe
 • modelowanie procesów cieplnych
 • energetyka konwencjonalna
 • energetyka cieplna
 • transport i magazynowanie paliw.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decyduje:

 • liczba punktów uzyskana z testu kompetencji, który obejmuje treści programowe podstawowe i kierunkowe studiów pierwszego stopnia danego kierunku studiów.
 • liczba punktów uzyskana na podstawie średniej ważonej ze wszystkich uzyskanych ocen na studiach I stopnia (egzaminy i zaliczenia).

Perspektywy pracy po kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna

Absolwenci kierunku zatrudniani są w przedsiębiorstwach z branży energetycznej.

Pracują na stanowiskach kierowniczych w elektrowniach czy elektrociepłowniach. Zostają inżynierami utrzymania produkcji, technologami i konstruktorami firmach projektowych związanych z branżą energetyczną, specjalistami w firmach związanych z produkcją i transportem paliw.

Opinie o kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna

Jakie uczelnie oferują kierunek energetyka przemysłowa i odnawialna

W których miastach można studiować kierunek energetyka przemysłowa i odnawialna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański