Jakiego kierunku studiów szukasz?

Energetyka i chemia jądrowa

Studia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa to propozycja kształcenia adresowana do tych, którzy chcą zdobyć rzetelną wiedzę w zakresie matematyki, fizyki i chemii jądrowej, radiochemii i ochrony radiologicznej.

W trakcie trzyletnich studiów licencjackich, studenci mają możliwość zdawania egzaminu państwowego na Inspektora Ochrony Radiologicznej, bez dodatkowych szkoleń.

Po ukończeniu studiów na kierunku Energetyka i chemia jądrowa absolwent będzie przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych, mających na celu wspólne rozwiązywanie problemów zawodowych. Będzie posiadać wiedzę z zakresu nauk o promieniotwórczości, znać podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony radiologicznej.

Dodatkowo pozna techniki doświadczalne i obserwacyjne, co umożliwi pracę podczas wykorzystywania aparatury naukowej, badawczej oraz aparatury przemysłowej wykorzystującej techniki jądrowe.

Dla kogo studia na kierunku energetyka i chemia jądrowa

Studia na tym kierunku dedykowane są osobom o gruntowej wiedzy z zakresu nauk ścisłych, dokładnie z matematyki, chemii i fizyki. Niezbędne cechy to: analityczny umysł, łatwość przyswajania trudnych zagadnień zwłaszcza z fizyki, umiejętność współpracy w grupie oraz cierpliwość i ciągła chęć do poszerzania swojej wiedzy.

Program kształcenia na kierunku energetyka i chemia jądrowa

W trakcie trzech lat nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami:

 • rachunek różniczkowy i całkowy
 • chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej
 • podstawy fizyki współczesnej
 • analiza
 • programowanie
 • mechanika i szczególna teoria względności
 • chemia organiczna z elementami biochemii
 • metody numeryczne
 • elektrodynamika dla neuroinformatyków
 • chemia fizyczna
 • mechanika kwantowa
 • chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej
 • analiza instrumentalna
 • podstawy fizyki subatomowej
 • dozymetria i ochrona radiologiczna
 • wstęp do chemii pierwiastków wewnątrzprzejściowych
 • elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej
 • fizyka jądrowa
 • chemia jądrowa i radiacyjna
 • technologia chemiczna
 • krystalografia z elementami teorii grup.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku energetyka i chemia jądrowa

Kandydaci na Energetykę i chemię jądrową rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Do obowiązkowych przedmiotów zaliczają się:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

oraz jeden wybrany spośród:

 • chemia
 • informatyka
 • fizyka
 • fizyka i astronomia.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku energetyka i chemia jądrowa

Absolwent kierunku Energetyka i chemia jądrowa może znaleźć zatrudnienie we wszelkich przedsiębiorstwach stosujących techniki jądrowe, w tym:

 • w elektrowniach jądrowych
 • w innych organach administracji centralnej i terenowej związanych z energetyką jądrową, zarządzaniem odpadami, ochroną środowiska.

Opinie o kierunku energetyka i chemia jądrowa

Energetyka i chemia jądrowa jest kierunkiem unikatowym na skalę naszego kraju.

W wyniku nierozwiniętego w Polsce sposobu pozyskiwania energii z elektrowni atomowych praca dla specjalistów z tej dziedziny może być znikoma. Większe możliwości istnieją dla osób zajmujących się radiochemią i ochroną radiologiczną. Nie zmienia to jednak faktu, że najprawdopodobniej absolwenci pragnący pracować w obszarze energetyki jądrowej będą musili szukać pracy za granicą.

Kierunki pokrewne do kierunku energetyka i chemia jądrowa

Jakie uczelnie oferują kierunek energetyka i chemia jądrowa

W których miastach można studiować kierunek energetyka i chemia jądrowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska