Jakiego kierunku studiów szukasz?

Energetyka i chemia jądrowa

Studia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa to propozycja kształcenia adresowana do tych, którzy chcą zdobyć rzetelną wiedzę w zakresie matematyki, fizyki i chemii jądrowej, radiochemii i ochrony radiologicznej.

W trakcie trzyletnich studiów licencjackich, studenci mają możliwość zdawania egzaminu państwowego na Inspektora Ochrony Radiologicznej, bez dodatkowych szkoleń.

Po ukończeniu studiów na kierunku Energetyka i chemia jądrowa absolwent będzie przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych, mających na celu wspólne rozwiązywanie problemów zawodowych. Będzie posiadać wiedzę z zakresu nauk o promieniotwórczości, znać podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony radiologicznej.

Dodatkowo pozna techniki doświadczalne i obserwacyjne, co umożliwi pracę podczas wykorzystywania aparatury naukowej, badawczej oraz aparatury przemysłowej wykorzystującej techniki jądrowe.

Dla kogo studia na kierunku energetyka i chemia jądrowa

Studia na tym kierunku dedykowane są osobom o gruntowej wiedzy z zakresu nauk ścisłych, dokładnie z matematyki, chemii i fizyki. Niezbędne cechy to: analityczny umysł, łatwość przyswajania trudnych zagadnień zwłaszcza z fizyki, umiejętność współpracy w grupie oraz cierpliwość i ciągła chęć do poszerzania swojej wiedzy.

Program kształcenia na kierunku energetyka i chemia jądrowa

W trakcie trzech lat nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami:

 • rachunek różniczkowy i całkowy
 • chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej
 • podstawy fizyki współczesnej
 • analiza
 • programowanie
 • mechanika i szczególna teoria względności
 • chemia organiczna z elementami biochemii
 • metody numeryczne
 • elektrodynamika dla neuroinformatyków
 • chemia fizyczna
 • mechanika kwantowa
 • chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej
 • analiza instrumentalna
 • podstawy fizyki subatomowej
 • dozymetria i ochrona radiologiczna
 • wstęp do chemii pierwiastków wewnątrzprzejściowych
 • elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej
 • fizyka jądrowa
 • chemia jądrowa i radiacyjna
 • technologia chemiczna
 • krystalografia z elementami teorii grup.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku energetyka i chemia jądrowa

Kandydaci na Energetykę i chemię jądrową rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Do obowiązkowych przedmiotów zaliczają się:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

oraz jeden wybrany spośród:

 • chemia
 • informatyka
 • fizyka
 • fizyka i astronomia.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku energetyka i chemia jądrowa

Absolwent kierunku Energetyka i chemia jądrowa może znaleźć zatrudnienie we wszelkich przedsiębiorstwach stosujących techniki jądrowe, w tym:

 • w elektrowniach jądrowych
 • w innych organach administracji centralnej i terenowej związanych z energetyką jądrową, zarządzaniem odpadami, ochroną środowiska.

Opinie o kierunku energetyka i chemia jądrowa

Energetyka i chemia jądrowa jest kierunkiem unikatowym na skalę naszego kraju.

W wyniku nierozwiniętego w Polsce sposobu pozyskiwania energii z elektrowni atomowych praca dla specjalistów z tej dziedziny może być znikoma. Większe możliwości istnieją dla osób zajmujących się radiochemią i ochroną radiologiczną. Nie zmienia to jednak faktu, że najprawdopodobniej absolwenci pragnący pracować w obszarze energetyki jądrowej będą musili szukać pracy za granicą.

Kierunki pokrewne do kierunku energetyka i chemia jądrowa

Jakie uczelnie oferują kierunek energetyka i chemia jądrowa

W których miastach można studiować kierunek energetyka i chemia jądrowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Opolski
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Coventry University Wrocław
 • Politechnika Lubelska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie