Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria kosmiczna i satelitarna

Studia na kierunku Inżynieria kosmiczna i satelitarna przygotowuje specjalistów w dziedzinie innowacyjnych technik kosmicznych i satelitarnych.

Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, testowania i rozwoju systemów elektronicznych, optoelektronicznych i mechatronicznych wykorzystywanych w technice kosmicznej oraz planowania i nadzorowania orbitalnych misji kosmicznych.

Absolwenci uzyskują kompetencje i umiejętności do pracy związanej z:

 • doborem, kształtowaniem właściwości i badaniem materiałów,
 • konstrukcją zaawansowanych maszyn i urządzeń,
 • projektowaniem i eksploatacją urządzeń sterujących oraz systemów automatyki i robotyki,

Absolwent kierunku jest wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym w zakresie wspomagania prac inżynierskich, oraz w zakresie wybranych zagadnień informatycznych. Ponadto absolwenci posiadają umiejętność pracy w zespole i komunikacji ze specjalistami innych dyscyplin (mechanika, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, elektronika, informatyka, automatyka, mechatronika, fizyka, chemia, telekomunikacja).

Dla kogo studia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna

Inżynierskie studia wybierają osoby o predyspozycjach do nauki przedmiotów ścisłych, technicznych.

Kandydaci na Inżynierię kosmiczną i satelitarną powinni przejawiać zainteresowania związane z nowoczesnymi technologiami, obserwacją Ziemi przy użyciu sztucznych satelitów.

Cenna będzie ciekawość świata, kreatywność, otwartość.

Program kształcenia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • matematyka
 • fizyka
 • wprowadzenie do metrologii
 • podstawy grafiki inżynierskiej
 • podstawy programowania
 • obwody i sygnały
 • fizyczne podstawy elektroniki
 • miernictwo elektroniczne
 • podstawy optyki
 • podstawy fizyki kosmicznej
 • teledetekcyjne obserwacje ziemi
 • mechanizmy i konstrukcje kosmiczne
 • pokładowe systemy satelitarne
 • podstawy techniki laserowej
 • aplikacje do celów przetwarzania danych satelitarnych
 • technika podczerwieni
 • detekcja sygnałów optycznych
 • elektryczne napędy reaktywne dla pojazdów kosmicznych
 • nawigacja satelitarna
 • mechanika lotu i astrodynamika.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna

Podczas rekrutacja pod uwagę brane są przedmioty:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • fizyka.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna

Absolwenci Inżynierii kosmicznej i satelitarnej mogą być zatrudniani w:

 • przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych i konsultingowych związanych z sektorem kosmicznym
 • innych gałęziach przemysłu (maszynowy, przetwórczy, chemiczny, włókienniczy, energetyka, oraz sektor nowoczesnych technologii)
 • przedsiębiorstwach realizujących przedsięwzięcia związane z projektowaniem, budową i użytkowaniem elementów składowych urządzeń satelitarnych
 • uczelniach publicznych i prywatnych kształcących specjalistów w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych

Mogą pracować na stanowiskach konstruktorów, technologów, automatyków, konsultantów, projektantów. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych.

Opinie o kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna

Sektor kosmiczny to jeden z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obszarów, który ma coraz większe znaczenie dla gospodarki europejskiej i światowej.

Rośnie liczba produktów i usług w zakresie obserwacji Ziemi, nawigacji oraz telekomunikacji z wykorzystaniem sztucznych satelitów Ziemi.

Aplikacje oparte na technologiach kosmicznych i technikach satelitarnych znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.


Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria kosmiczna i satelitarna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria kosmiczna i satelitarna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Piotrkowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie