Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria kosmiczna i satelitarna

Studia na kierunku Inżynieria kosmiczna i satelitarna przygotowuje specjalistów w dziedzinie innowacyjnych technik kosmicznych i satelitarnych.

Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, testowania i rozwoju systemów elektronicznych, optoelektronicznych i mechatronicznych wykorzystywanych w technice kosmicznej oraz planowania i nadzorowania orbitalnych misji kosmicznych.

Absolwenci uzyskują kompetencje i umiejętności do pracy związanej z:

 • doborem, kształtowaniem właściwości i badaniem materiałów,
 • konstrukcją zaawansowanych maszyn i urządzeń,
 • projektowaniem i eksploatacją urządzeń sterujących oraz systemów automatyki i robotyki,

Absolwent kierunku jest wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym w zakresie wspomagania prac inżynierskich, oraz w zakresie wybranych zagadnień informatycznych. Ponadto absolwenci posiadają umiejętność pracy w zespole i komunikacji ze specjalistami innych dyscyplin (mechanika, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, elektronika, informatyka, automatyka, mechatronika, fizyka, chemia, telekomunikacja).


Dla kogo studia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna

Inżynierskie studia wybierają osoby o predyspozycjach do nauki przedmiotów ścisłych, technicznych.

Kandydaci na Inżynierię kosmiczną i satelitarną powinni przejawiać zainteresowania związane z nowoczesnymi technologiami, obserwacją Ziemi przy użyciu sztucznych satelitów.

Cenna będzie ciekawość świata, kreatywność, otwartość.

Program kształcenia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • matematyka
 • fizyka
 • wprowadzenie do metrologii
 • podstawy grafiki inżynierskiej
 • podstawy programowania
 • obwody i sygnały
 • fizyczne podstawy elektroniki
 • miernictwo elektroniczne
 • podstawy optyki
 • podstawy fizyki kosmicznej
 • teledetekcyjne obserwacje ziemi
 • mechanizmy i konstrukcje kosmiczne
 • pokładowe systemy satelitarne
 • podstawy techniki laserowej
 • aplikacje do celów przetwarzania danych satelitarnych
 • technika podczerwieni
 • detekcja sygnałów optycznych
 • elektryczne napędy reaktywne dla pojazdów kosmicznych
 • nawigacja satelitarna
 • mechanika lotu i astrodynamika.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna

Podczas rekrutacja pod uwagę brane są przedmioty:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • fizyka.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna

Absolwenci Inżynierii kosmicznej i satelitarnej mogą być zatrudniani w:

 • przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych i konsultingowych związanych z sektorem kosmicznym
 • innych gałęziach przemysłu (maszynowy, przetwórczy, chemiczny, włókienniczy, energetyka, oraz sektor nowoczesnych technologii)
 • przedsiębiorstwach realizujących przedsięwzięcia związane z projektowaniem, budową i użytkowaniem elementów składowych urządzeń satelitarnych
 • uczelniach publicznych i prywatnych kształcących specjalistów w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych

Mogą pracować na stanowiskach konstruktorów, technologów, automatyków, konsultantów, projektantów. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych.

Opinie o kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna

Sektor kosmiczny to jeden z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obszarów, który ma coraz większe znaczenie dla gospodarki europejskiej i światowej.

Rośnie liczba produktów i usług w zakresie obserwacji Ziemi, nawigacji oraz telekomunikacji z wykorzystaniem sztucznych satelitów Ziemi.

Aplikacje oparte na technologiach kosmicznych i technikach satelitarnych znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.


Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria kosmiczna i satelitarna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria kosmiczna i satelitarna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska