Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zdrowie środowiskowe

Studia na kierunku zdrowie środowiskowe obejmują wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk o środowisku (w tym prawo ochrony środowiska, systemy zarządzania środowiskowego i BHP), nauk medycznych (propedeutyka medycyny, epidemiologia, toksykologia) oraz nauk przyrodniczych (ekologia, mikrobiologia, biochemia).

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunkuzdrowie środowiskowe

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku zdrowie środowiskowe uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy w firmach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną zdrowia, ochroną środowiska, zarządzaniem środowiskowym, ocenami oddziaływania na środowisko.

Może podjąć pracę w administracji państwowej i lokalnej oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia, w tym instytucjach edukacyjnych i badawczych.

Dla kogo studia na kierunku zdrowie środowiskowe
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku zdrowie środowiskowe
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zdrowie środowiskowe
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku zdrowie środowiskowe
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zdrowie środowiskowe
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zdrowie środowiskowe
Jakie uczelnie oferują kierunek zdrowie środowiskowe
W których miastach można studiować kierunek zdrowie środowiskowe
Komentarze ()
AM
Jestem studentką II roku Zdrowia Środowiskowego. Obowiązkowe praktyki studenckie- dla większości studentów zmarnowany czas, nie dla mnie. Wybrałam Ministerstwo Środowiska. Słyszę od urzędników MŚ, że zdrowie środowiskowe jest przyszłościowym kierunkiem. Wiedzę, którą zdobyłam dotychczas na studiach wykorzystuję w codziennej pracy.
30.07.2014
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie