Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona klimatu

Studia na kierunku Ochrona klimatu obejmują wiedzę w obszarze ochrony klimatu z zakresu nauk o Ziemi i środowisku w powiązaniu z wiedzą z zakresu pozostałych nauk, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny nauk ścisłych, w tym przyrodniczych.

Studenci zapoznają się z najnowszymi technologiami ochrony klimatu, również bezpośrednio podczas praktyk w instytucjach państwowych, otoczeniu gospodarczym oraz w jednostkach badawczych.

Studia przygotowują specjalistów potrafiących umiejętnie gospodarować zasobami środowiska tak, aby wszyscy mogli korzystać z niego w sposób zrównoważony, przyszłych inżynierów biorących udział w kształtowaniu rozwoju miast, obszarów rolnych i leśnych oraz środowiska naturalnego.

Dla kogo studia na kierunku ochrona klimatu

To kierunek odpowiedni dla osób, którym bliska jest ochrona natury, jej zasobów, działanie na rzecz poprawy klimatu, wprowadzanie rozwiązań powstrzymujących degradację przyrody.

Program kształcenia na kierunku ochrona klimatu

W programie studiów znajdą się przedmioty:

 • fizyka atmosfery
 • chemia nieorganiczna
 • podstawy biologii
 • ekologia ogólna
 • hydrobiologia
 • geologia i geomorfologia
 • hydrologia
 • gleboznawstwo
 • historia naturalna
 • podstawy geoinformatyki
 • technologie odpadów
 • ochrona atmosfery
 • ochrona zasobów wodnych

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ochrona klimatu

Przedmioty maturalne, z których kandydaci mogą uzyskać punkty rekrutacyjne, to:

 • matematyka,
 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • fizyka i astronomia,
 • chemia,
 • geografia,
 • biologia

Perspektywy pracy po kierunku ochrona klimatu

Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku to:

administracja państwowa i samorządowa
• specjalistyczne laboratoria badawcze
• Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
• Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
• placówki służby meteorologicznej i hydrologicznej
• biura projektowe
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
• Urzędy Morskie
• Lasy Państwowe
• Parki Narodowe

Opinie o kierunku ochrona klimatu

Propozycja studiów to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów potrafiących umiejętnie kształtować nasze otoczenie w taki sposób, aby zminimalizować negatywne skutki zmiany klimatu.

Kierunki pokrewne do kierunku ochrona klimatu

Jakie uczelnie oferują kierunek ochrona klimatu

W których miastach można studiować kierunek ochrona klimatu

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Białostocka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Szczecinie