Jakiego kierunku studiów szukasz?

Global business service

Sektor nowoczesnych usług biznesowych stale rośnie. Realizowane są też coraz bardziej złożone procesy, wymagające coraz większych kompetencji. Do utrzymania konkurencyjności sektora na tle regionu niezbędne jest pozyskanie określonej liczby pracowników, również tych młodych, rozpoczynających swoje życie zawodowe, a także rozwój kompetencji związanych z innowacyjnością, nowoczesnymi technologiami i cyfryzacją.

Studenci kierunku Global Business Service zdobędą umiejętności, które są kluczowe z perspektywy sektora nowoczesnych usług biznesowych: kompetencje przyszłości związane z finansami, analizą danych, nowoczesnymi technologiami. Zyskają umiejętności miękkie, takie jak: praca zespołowa, zarządzanie zmianą, umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Kierunek GBS przygotuje studentów do rozwoju międzynarodowej kariery w centrach biznesowych należących do największych firm na świecie. Wśród partnerów kierunku obok ABSL znalazło się 25 czołowych podmiotów sektora. To pierwszy kierunek w Polsce, który został stworzony od podstaw przez biznes i naukę, by kształcić pracowników dla sektora funkcjonującego w otoczeniu rozwijających się technologii i nowych gałęzi gospodarki.

Studia mają na celu wykształcenie specjalisty, który:

 • umie zarządzać zmianą,
 • jest otwarty na nowe zdarzenia,
 • umie prezentować własne opinie,
 • potrafi współpracować w międzynarodowym środowisku biznesowym w formule pracy projektowej,
 • ma bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych w sektorze usług dla biznesu.

Dostępne są trzy ścieżki dydaktyczne poświęcone obszarom:

 • Zarządzanie projektem międzynarodowym (International project management) – poświęcone realizacji projektów w międzynarodowym otoczeniu, co związane jest z uwzględnieniem wielokulturowości i doborem odpowiednich podejść i metod pomocniczych (design thinking, agile, itp.).
 • Analityka biznesowa (Business Intelligence) – dostarcza wiedzy o technologii inteligentnej analizy danych oraz umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności przekształcania surowych danych w użyteczną informację biznesową.
 • Zarządzanie marką (Brand management) – koncentruje się na kształtowaniu marki w środowisku międzynarodowym, z wykorzystaniem systemowego podejścia do marki, w tym marki osobistej, pracodawcy, badań ukierunkowanych na użytkownika.

Dla kogo studia na kierunku global business service

Jeżeli widzisz swoją przyszłość w międzynarodowym biznesie, który wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne to te studia z pewnością Cię zainteresują. Kierunek ma kształcić absolwenta zorientowanego jest na kształcenie kompetencji pozwalających na nieszablonowe myślenie, proaktywność, nastawienie na rozwiązania, pracę w środowisku międzynarodowym z biegłym językiem angielskim, znającym narzędzia IT, otwartym na nowości, gotowym do podejmowania zmian.

Program kształcenia na kierunku global business service

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • IT w biznesie
 • Data science
 • Komunikacja w organizacji
 • Rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przywództwo CSR
 • Globalne inwestycje
 • Fuzje i przejęcia
 • Finanse międzynarodowe
 • Prawo zamówień publicznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku global business service

Zasady nabory kandydatów sprawdź na stronie www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku global business service

Absolwenci nowego kierunku będą przygotowani do wejścia na szeroko rozumiany rynek pracy, w szczególności w międzynarodowych organizacjach, instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych, działających w globalnym otoczeniu.

Potencjalne miejsca pracy absolwenta kierunku GBS to sektor usług dla biznesu, który oferuje pewną pracę w największych firmach na świecie.

Usługi biznesowe obejmują usługi: informatyczne, finansowe, rachunkowości, logistyczne, zarządzania zasobami ludzkimi, badawczo-rozwojowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w międzynarodowych korporacjach sektora usług dla biznesu
 • w firmach branż współpracujących z sektorem usług dla biznesu
 • w administracji współpracującej z sektorem usług dla biznesu.

Opinie o kierunku global business service

- Utworzenie tego kierunku to odpowiedź na zapotrzebowanie pracowników posiadających kompetencje odpowiednie do wymogów współczesnego biznesu funkcjonującego w otoczeniu międzynarodowym i wykorzystującego nowe technologie informatyczno-komunikacyjne. W szczególności profil absolwenta zorientowany jest na kształcenie kompetencji pozwalających na nieszablonowe myślenie, proaktywność, nastawienie na rozwiązania, pracę w środowisku międzynarodowym z biegłym językiem angielskim, znającym narzędzia IT, otwartym na nowości, gotowym do podejmowania zmian. Udział przedstawicieli 25 międzynarodowych korporacji nie tylko uatrakcyjnia zajęcia o omawianie bieżących problemów i wyzwań biznesowych, ale daje możliwość ich wyjaśnienia z wykorzystaniem wiedzy naukowej. – mówi prof. dr. hab. Marek Ćwiklicki, opiekun kierunku GBS, kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kierunki pokrewne do kierunku global business service

Jakie uczelnie oferują kierunek global business service

W których miastach można studiować kierunek global business service

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa