Jakiego kierunku studiów szukasz?

Global business service

Sektor nowoczesnych usług biznesowych stale rośnie. Realizowane są też coraz bardziej złożone procesy, wymagające coraz większych kompetencji. Do utrzymania konkurencyjności sektora na tle regionu niezbędne jest pozyskanie określonej liczby pracowników, również tych młodych, rozpoczynających swoje życie zawodowe, a także rozwój kompetencji związanych z innowacyjnością, nowoczesnymi technologiami i cyfryzacją.

Studenci kierunku Global Business Service zdobędą umiejętności, które są kluczowe z perspektywy sektora nowoczesnych usług biznesowych: kompetencje przyszłości związane z finansami, analizą danych, nowoczesnymi technologiami. Zyskają umiejętności miękkie, takie jak: praca zespołowa, zarządzanie zmianą, umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Kierunek GBS przygotuje studentów do rozwoju międzynarodowej kariery w centrach biznesowych należących do największych firm na świecie. Wśród partnerów kierunku obok ABSL znalazło się 25 czołowych podmiotów sektora. To pierwszy kierunek w Polsce, który został stworzony od podstaw przez biznes i naukę, by kształcić pracowników dla sektora funkcjonującego w otoczeniu rozwijających się technologii i nowych gałęzi gospodarki.

Studia mają na celu wykształcenie specjalisty, który:

 • umie zarządzać zmianą,
 • jest otwarty na nowe zdarzenia,
 • umie prezentować własne opinie,
 • potrafi współpracować w międzynarodowym środowisku biznesowym w formule pracy projektowej,
 • ma bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych w sektorze usług dla biznesu.

Dostępne są trzy ścieżki dydaktyczne poświęcone obszarom:

 • Zarządzanie projektem międzynarodowym (International project management) – poświęcone realizacji projektów w międzynarodowym otoczeniu, co związane jest z uwzględnieniem wielokulturowości i doborem odpowiednich podejść i metod pomocniczych (design thinking, agile, itp.).
 • Analityka biznesowa (Business Intelligence) – dostarcza wiedzy o technologii inteligentnej analizy danych oraz umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności przekształcania surowych danych w użyteczną informację biznesową.
 • Zarządzanie marką (Brand management) – koncentruje się na kształtowaniu marki w środowisku międzynarodowym, z wykorzystaniem systemowego podejścia do marki, w tym marki osobistej, pracodawcy, badań ukierunkowanych na użytkownika.

Dla kogo studia na kierunku global business service

Jeżeli widzisz swoją przyszłość w międzynarodowym biznesie, który wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne to te studia z pewnością Cię zainteresują. Kierunek ma kształcić absolwenta zorientowanego jest na kształcenie kompetencji pozwalających na nieszablonowe myślenie, proaktywność, nastawienie na rozwiązania, pracę w środowisku międzynarodowym z biegłym językiem angielskim, znającym narzędzia IT, otwartym na nowości, gotowym do podejmowania zmian.

Program kształcenia na kierunku global business service

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • IT w biznesie
 • Data science
 • Komunikacja w organizacji
 • Rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przywództwo CSR
 • Globalne inwestycje
 • Fuzje i przejęcia
 • Finanse międzynarodowe
 • Prawo zamówień publicznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku global business service

Zasady nabory kandydatów sprawdź na stronie www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku global business service

Absolwenci nowego kierunku będą przygotowani do wejścia na szeroko rozumiany rynek pracy, w szczególności w międzynarodowych organizacjach, instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych, działających w globalnym otoczeniu.

Potencjalne miejsca pracy absolwenta kierunku GBS to sektor usług dla biznesu, który oferuje pewną pracę w największych firmach na świecie.

Usługi biznesowe obejmują usługi: informatyczne, finansowe, rachunkowości, logistyczne, zarządzania zasobami ludzkimi, badawczo-rozwojowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w międzynarodowych korporacjach sektora usług dla biznesu
 • w firmach branż współpracujących z sektorem usług dla biznesu
 • w administracji współpracującej z sektorem usług dla biznesu.

Opinie o kierunku global business service

- Utworzenie tego kierunku to odpowiedź na zapotrzebowanie pracowników posiadających kompetencje odpowiednie do wymogów współczesnego biznesu funkcjonującego w otoczeniu międzynarodowym i wykorzystującego nowe technologie informatyczno-komunikacyjne. W szczególności profil absolwenta zorientowany jest na kształcenie kompetencji pozwalających na nieszablonowe myślenie, proaktywność, nastawienie na rozwiązania, pracę w środowisku międzynarodowym z biegłym językiem angielskim, znającym narzędzia IT, otwartym na nowości, gotowym do podejmowania zmian. Udział przedstawicieli 25 międzynarodowych korporacji nie tylko uatrakcyjnia zajęcia o omawianie bieżących problemów i wyzwań biznesowych, ale daje możliwość ich wyjaśnienia z wykorzystaniem wiedzy naukowej. – mówi prof. dr. hab. Marek Ćwiklicki, opiekun kierunku GBS, kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kierunki pokrewne do kierunku global business service

Jakie uczelnie oferują kierunek global business service

W których miastach można studiować kierunek global business service

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie