Jakiego kierunku studiów szukasz?

Business linguistics

Business Linguistics to ścieżka kształcenia realizowana w języku angielskim.

Lingwistyka dla biznesu to nie tylko nauka specjalistycznego języka angielskiego, ale również szereg zajęć rozwijających kompetencje międzykulturowe, czy tzw. kompetencje miękkie (dzięki którym jesteśmy w stanie empatycznie pracować w zespole).

Studia na kierunku Business Linguistics wyposażą także w praktyczną wiedzę dotyczącą prowadzenia firmy, zarządzania projektami, handlu międzynarodowego, prawa gospodarczego, zasad dyplomacji czy korespondencji handlowej.

Atuty kierunku:

 • program studiów pozwala na uzyskanie praktycznych kompetencji językowych w połączeniu z wiedzą biznesową - połączenie studiów lingwistycznych z aspektem biznesowym,
 • atrakcyjne specjalności poszukiwane na rynku pracy, umożliwiające nabycie przez absolwentów wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych zarówno dla lingwisty, tłumacza, jak i pracownika międzynarodowych korporacji
 • intensywne kursy języka angielskiego oraz drugiego języka obcego (język ogólny i język biznesu) do wyboru: j. hiszpański, j. włoski lub j. niemiecki (od poziomu podstawowego*),
 • duży nacisk położony na naukę wszystkich sprawności językowych, w tym na umiejętność posługiwania się w mowie i piśmie terminologią biznesową,
 • dzięki zajęciom m.in. z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości, prawa gospodarczego, komunikacji międzykulturowej Studenci poznają uwarunkowania pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym,
 • ograniczenie ilości wykładów na rzecz zajęć praktycznych: laboratoria, ćwiczenia i konserwatoria,
 • kilkanaście zagranicznych uczelni partnerskich, do których można wyjechać na stypendium,
 • specjalistyczne laboratorium do tłumaczeń symultanicznych,
 • praktyki w międzynarodowych firmach, biurach tłumaczeń, firmach outsourcingowych,
 • konferencje lingwistyczne, na których studenci prezentują swoje prace dyplomowe.

Dla kogo studia na kierunku business linguistics

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku business linguistics

Przedmioty podstawowe:

 • Podstawy ekonomii - poznasz podstawowe pojęcia wykorzystywane do analizy gospodarki rynkowej oraz zjawiska, które w niej zachodzą. Nauczysz się samodzielnie analizować przyczyny i przebieg podstawowych zjawisk ekonomicznych.
 • Podstawy lingwistyki stosowanej - nauczysz się podstawowych zagadnień związanych z nauką o języku, cechami i funkcjami języka, produkcją i przyswajaniem języka.
 • Zarządzanie z elementami kultury korporacyjnej - nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów biznesowych w praktyce. Poznasz zewnętrzny kontekst zarządzania związany z szybko zmieniającym się otoczeniem, wzrastającą rolą wiedzy i globalizacją.
 • Nauka o komunikacji - zapoznasz się z najważniejszymi teoriami i koncepcjami z zakresu komunikacji. Poznasz funkcjonowanie różnych stereotypów i przekłamań dotyczących ludzkiej komunikacji.
 • Wprowadzenie do rachunkowości i finansów - poznasz podstawowe zasady rachunkowości jednostek gospodarczych oraz regulacje prawne w jej zakresie. Przygotujesz się do samodzielnej analizy informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym jednostki.
 • Prawo gospodarcze - poznasz podstawy prawa gospodarczego z uwzględnieniem nowych wyzwań oraz wybranych elementów obowiązywania i stosowania prawa gospodarczego w systemie prawa polskiego. Nauczysz się identyfikować zagadnienia prawa gospodarczego w kontekście problemów związanych z praktyką obrotu gospodarczego w Polsce i w stosunkach międzynarodowych.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - poznasz nowoczesne tendencje i dobre praktyki stosowane w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Nauczysz się samodzielnie przygotowywać podstawowe narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie projektami - nabędziesz umiejętności tworzenia planu sieciowego, liczenia harmonogramu i ścieżki krytycznej, opracowania budżetu projektu i kontroli realizacji projektu.
 • Strategie w zarządzaniu - poznasz przykładowe narzędzia analizy strategicznej (zewnętrznej i wewnętrznej) i ich zastosowania. Nauczysz się stosować zasady budowania strategii na podstawie wniosków wyciągniętych z używanych narzędzi analizy strategicznej.

Przedmioty kierunkowe:

 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie - zapoznasz się ze specyfiką i wpływem kultur skandynawskich na komunikację interpersonalną oraz przygotowaniem ich do funkcjonowania i efektywnego komunikowania się w skandynawskim środowisku biznesowym.
 • Pragmatyka językowa - nauczysz się zasad najlepszego wykorzystania systemu językowego w określonej sytuacji komunikacyjnej. Poznasz podstawy kontekstowej, a więc pragmatycznej, interpretacji aktów mowy.
 • Realioznawstwo europejskie - poznasz wybrane społeczno-kulturowe aspekty z zakresu geografii, historii, demografii, kultury, ekonomii krajów europejskich.
 • Wprowadzenie do teorii przekładu - zapoznasz się z podstawowymi zagadnieniami teorii przekładu i jej kluczowymi pojęciami (takimi jak ekwiwalencja, nieprzekładalność, obecność tłumacza w tłumaczeniu), jej relacji do praktyki przekładu, z typologią przekładów oraz z uwarunkowaniami pracy tłumacza i jego statusem we współczesnym świecie.
 • Warsztaty biznesowe - zapoznasz się ze standardami pracy oraz warsztatem analitycznym wywiadowni gospodarczych, konsultantów i doradców biznesowych. Celem kursu jest zdobycie umiejętności filtrowania i selekcji danych, przetwarzania ich w użyteczne informacje oraz opracowywania „produktów” analitycznych (od kostek informacyjnych po raporty).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku business linguistics

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku business linguistics

Miejsca zatrudnienia to:

 • firmy i organizacje międzynarodowe, poszukujące specjalistów z dziedziny języka biznesu lub komunikacji międzykulturowej,
 • firmy outsourcingowe,
 • biura tłumaczeń,
 • firmy i organizacje międzynarodowe zatrudniające menedżerów, konsultantów biznesowych i specjalistów ds. handlu zagranicznego i współpracy międzynarodowej,
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej,
 • instytucje kulturalne, agencje filmowe, galerie, muzea, które współpracują z międzynarodowymi instytucjami,
 • media - redakcje gazet, portale internetowe, TV, radio - zainteresowane umiejętnościami z zakresu specjalistycznego biznesowego języka,
 • biura spraw zagranicznych instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego, utrzymujące kontakty międzynarodowe.

Opinie o kierunku business linguistics

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku business linguistics

Jakie uczelnie oferują kierunek business linguistics

W których miastach można studiować kierunek business linguistics

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie