Jakiego kierunku studiów szukasz?

Business linguistics

Business Linguistics to ścieżka kształcenia realizowana w języku angielskim.

Lingwistyka dla biznesu to nie tylko nauka specjalistycznego języka angielskiego, ale również szereg zajęć rozwijających kompetencje międzykulturowe, czy tzw. kompetencje miękkie (dzięki którym jesteśmy w stanie empatycznie pracować w zespole).

Studia na kierunku Business Linguistics wyposażą także w praktyczną wiedzę dotyczącą prowadzenia firmy, zarządzania projektami, handlu międzynarodowego, prawa gospodarczego, zasad dyplomacji czy korespondencji handlowej.

Atuty kierunku:

 • program studiów pozwala na uzyskanie praktycznych kompetencji językowych w połączeniu z wiedzą biznesową - połączenie studiów lingwistycznych z aspektem biznesowym,
 • atrakcyjne specjalności poszukiwane na rynku pracy, umożliwiające nabycie przez absolwentów wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych zarówno dla lingwisty, tłumacza, jak i pracownika międzynarodowych korporacji
 • intensywne kursy języka angielskiego oraz drugiego języka obcego (język ogólny i język biznesu) do wyboru: j. hiszpański, j. włoski lub j. niemiecki (od poziomu podstawowego*),
 • duży nacisk położony na naukę wszystkich sprawności językowych, w tym na umiejętność posługiwania się w mowie i piśmie terminologią biznesową,
 • dzięki zajęciom m.in. z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości, prawa gospodarczego, komunikacji międzykulturowej Studenci poznają uwarunkowania pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym,
 • ograniczenie ilości wykładów na rzecz zajęć praktycznych: laboratoria, ćwiczenia i konserwatoria,
 • kilkanaście zagranicznych uczelni partnerskich, do których można wyjechać na stypendium,
 • specjalistyczne laboratorium do tłumaczeń symultanicznych,
 • praktyki w międzynarodowych firmach, biurach tłumaczeń, firmach outsourcingowych,
 • konferencje lingwistyczne, na których studenci prezentują swoje prace dyplomowe.

Dla kogo studia na kierunku business linguistics

To studia odpowiednie dla osób o oswobodzi komunikowania, łatwości nauki języków obcych, którzy doskonałą znajomość języka chcą wykorzystać w obszarach przedsiębiorczości, zarządzania, psychologii.

Program kształcenia na kierunku business linguistics

Przedmioty podstawowe:

 • Podstawy ekonomii - poznasz podstawowe pojęcia wykorzystywane do analizy gospodarki rynkowej oraz zjawiska, które w niej zachodzą. Nauczysz się samodzielnie analizować przyczyny i przebieg podstawowych zjawisk ekonomicznych.
 • Podstawy lingwistyki stosowanej - nauczysz się podstawowych zagadnień związanych z nauką o języku, cechami i funkcjami języka, produkcją i przyswajaniem języka.
 • Zarządzanie z elementami kultury korporacyjnej - nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów biznesowych w praktyce. Poznasz zewnętrzny kontekst zarządzania związany z szybko zmieniającym się otoczeniem, wzrastającą rolą wiedzy i globalizacją.
 • Nauka o komunikacji - zapoznasz się z najważniejszymi teoriami i koncepcjami z zakresu komunikacji. Poznasz funkcjonowanie różnych stereotypów i przekłamań dotyczących ludzkiej komunikacji.
 • Wprowadzenie do rachunkowości i finansów - poznasz podstawowe zasady rachunkowości jednostek gospodarczych oraz regulacje prawne w jej zakresie. Przygotujesz się do samodzielnej analizy informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym jednostki.
 • Prawo gospodarcze - poznasz podstawy prawa gospodarczego z uwzględnieniem nowych wyzwań oraz wybranych elementów obowiązywania i stosowania prawa gospodarczego w systemie prawa polskiego. Nauczysz się identyfikować zagadnienia prawa gospodarczego w kontekście problemów związanych z praktyką obrotu gospodarczego w Polsce i w stosunkach międzynarodowych.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - poznasz nowoczesne tendencje i dobre praktyki stosowane w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Nauczysz się samodzielnie przygotowywać podstawowe narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie projektami - nabędziesz umiejętności tworzenia planu sieciowego, liczenia harmonogramu i ścieżki krytycznej, opracowania budżetu projektu i kontroli realizacji projektu.
 • Strategie w zarządzaniu - poznasz przykładowe narzędzia analizy strategicznej (zewnętrznej i wewnętrznej) i ich zastosowania. Nauczysz się stosować zasady budowania strategii na podstawie wniosków wyciągniętych z używanych narzędzi analizy strategicznej.

Przedmioty kierunkowe:

 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie - zapoznasz się ze specyfiką i wpływem kultur skandynawskich na komunikację interpersonalną oraz przygotowaniem ich do funkcjonowania i efektywnego komunikowania się w skandynawskim środowisku biznesowym.
 • Pragmatyka językowa - nauczysz się zasad najlepszego wykorzystania systemu językowego w określonej sytuacji komunikacyjnej. Poznasz podstawy kontekstowej, a więc pragmatycznej, interpretacji aktów mowy.
 • Realioznawstwo europejskie - poznasz wybrane społeczno-kulturowe aspekty z zakresu geografii, historii, demografii, kultury, ekonomii krajów europejskich.
 • Wprowadzenie do teorii przekładu - zapoznasz się z podstawowymi zagadnieniami teorii przekładu i jej kluczowymi pojęciami (takimi jak ekwiwalencja, nieprzekładalność, obecność tłumacza w tłumaczeniu), jej relacji do praktyki przekładu, z typologią przekładów oraz z uwarunkowaniami pracy tłumacza i jego statusem we współczesnym świecie.
 • Warsztaty biznesowe - zapoznasz się ze standardami pracy oraz warsztatem analitycznym wywiadowni gospodarczych, konsultantów i doradców biznesowych. Celem kursu jest zdobycie umiejętności filtrowania i selekcji danych, przetwarzania ich w użyteczne informacje oraz opracowywania „produktów” analitycznych (od kostek informacyjnych po raporty).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku business linguistics

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku business linguistics

Miejsca zatrudnienia to:

 • firmy i organizacje międzynarodowe, poszukujące specjalistów z dziedziny języka biznesu lub komunikacji międzykulturowej,
 • firmy outsourcingowe,
 • biura tłumaczeń,
 • firmy i organizacje międzynarodowe zatrudniające menedżerów, konsultantów biznesowych i specjalistów ds. handlu zagranicznego i współpracy międzynarodowej,
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej,
 • instytucje kulturalne, agencje filmowe, galerie, muzea, które współpracują z międzynarodowymi instytucjami,
 • media - redakcje gazet, portale internetowe, TV, radio - zainteresowane umiejętnościami z zakresu specjalistycznego biznesowego języka,
 • biura spraw zagranicznych instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego, utrzymujące kontakty międzynarodowe.

Opinie o kierunku business linguistics

Lingwistyka dla biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera to nowoczesny i innowacyjny program studiowania stawiający na wszechstronne kształcenie studentów i studentek w obliczu wyzwań i możliwości współczesnego rynku pracy. Specjalistyczna nauka dwóch języków – ze szczególnym naciskiem na język angielski – rozwój kompetencji miękkich, a także nacisk na świadomość poruszania się i komunikowania w zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie składają się na matrycę kompetencji pożądaną przez pracodawców we współczesnym zglobalizowanym świecie. W ramach Lingwistyki dla biznesu te umiejętności – językowe, społeczne i międzykulturowe – nie funkcjonują jednak w próżni. Studenci i studentki tego kierunku uzyskują także dostęp do szeregu kursów o wymiarze specjalistycznym: zarządzania projektami, podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, czy HR i zarządzania zmianą.

dr Michał Kisiel

Kierunki pokrewne do kierunku business linguistics

Jakie uczelnie oferują kierunek business linguistics

W których miastach można studiować kierunek business linguistics

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Łódzka
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu