Jakiego kierunku studiów szukasz?

International business program

Studia na kierunku International business program mają poszerzać wiedzę dotyczącą metodologii w zakresie zarządzania, a w szczególności zarządzania międzynarodowego oraz dyscyplin uzupełniających, takich jak ekonomia, finanse i nauki prawne. Studia mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki w aspekcie międzynarodowym oraz komunikatywnego ich prezentowania w języku angielskim.

Na kierunku proponowane są specjalności:

 • zarządzanie globalne (Global Management)
 • międzynarodowe zarządzanie finansami (International Financial Management).

Są to studia II stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone w j. angielskim.

Dla kogo studia na kierunku international business program

To kierunek studiów dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z zarządzaniem oraz mechanizmami rządzącymi gospodarką w kontekście międzynarodowym. Na tym kierunku odnajdą się osoby przedsiębiorcze, komunikatywne, potrafiące działać w zespole, pracować i kierować działaniami w większej lub mniejszej grupie.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą ubiegać się osoby z dyplomem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym.

Program kształcenia na kierunku international business program

W programie studiów znajdziemy przedmioty z zakresu:

 • Strategic Management,
 • International Economics,
 • International Management,
 • Modern Management,
 • Business Ethics,
 • International Political Relations,
 • Process Management,
 • Human Resource Management,
 • European Business Law,
 • Strategic Management,
 • Financial Institutions.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku international business program

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie:

 • oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • średniej z toku studiów.

Perspektywy pracy po kierunku international business program

Absolwent tego kierunku dysponuje przygotowaniem umożliwiającym podjęcie pracy w:

 • korporacjach transnarodowych,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych działających na rynkach międzynarodowym,
 • administracji państwowej i samorządowej.

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie na takich stanowiskach jak: analityk, menedżer średniego szczebla, specjalista kierujący zespołem projektowym.

Opinie o kierunku international business program

Więcej o studiach na wydziale opowiada przedstawiciel samorządu studenckiego:

Kierunki pokrewne do kierunku international business program

Jakie uczelnie oferują kierunek international business program

W których miastach można studiować kierunek international business program

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański