Jakiego kierunku studiów szukasz?

International master double degree program in business economics

Economics - speciality: international master double degree program in business economics

Absolwenci specjalności business economics na kierunku ekonomia (economics) posiadają wszechstronną wiedzę w dziedzinie ekonomii i zarządzania. W trakcie studiów nabywają umiejętności w zakresie identyfikacji i analizy otoczenia rynkowego podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Ponadto posiadają obszerną wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z gospodarką żywnościową i agrobiznesem, głównie w obszarze realizowania założeń międzynarodowej polityki rolnej oraz wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Absolwenci potrafią sporządzać strategie i plany rozwoju, przygotowywać projekty oraz wnioski aplikacyjne z zakresu marketingu i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Są dobrze przygotowani do pracy na stanowiskach menadżerów średniego i wyższego szczebla, specjalistów ds. zarządzania, doradców oraz konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze rolnictwa i gałęzi towarzyszących rolnictwu. Ponieważ językiem wykładowym studiów jest angielski, absolwenci są w stanie posługiwać się nim płynnie w zakresie komunikacji biznesowej, przygotowywania i prowadzenia prezentacji projektowych, pracy analitycznej, przy raportowaniu i prowadzeniu badań naukowych w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej.

Dla kogo studia na kierunku international master double degree program in business economics

To kierunek dla osób doskonale posługujących się językiem angielskim. Kandydatów dynamicznych, kontaktowych, przyszłych menedżerów.

Program kształcenia na kierunku international master double degree program in business economics

The University of Agriculture in Cracow and Slovak Agriculture University in Nitra are the partner institutions cooperating in a joint international educational programme, the International Master Double Degree Program in Business Economics.
The program lasts four semesters (120 ECTS). The first and third semester are attended in Nitra, the second semester – in Cracow. The fourth semester is assigned to one course at the University of Agriculture in Cracow and the preparation of the master thesis at the home university.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku international master double degree program in business economics

Informacje o procesie rekrutacji należy sprawdzać na witrynie internetowej Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku international master double degree program in business economics

Absolwenci to sprawni menedżerowie, posiadający kompetencje do pracy w firmach międzynarodowych, krajowych.

Graduates of the international master double degree program in Business Economics are able to analyze complex economic relations in business processes, propose and implement managerial decisions related to functioning of those processes. They apply a high degree of autonomy and creativity at managerial decision making. They command a deep knowledge not only from operative business management but also from the area of strategic decisions from viewpoint of globalization and economy as well.

Opinie o kierunku international master double degree program in business economics

Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze w ramach programu International Master Double Degree Program in Business Economics. Studia trwają cztery semestry (120 punktów ECTS). Pierwszy i trzeci semestr odbywa się w Nitrze, drugi w Krakowie, zaś w czwartym semestrze studenci uczestniczą w jednym kursie w Krakowie oraz przygotowują pracę dyplomową na swych macierzystych uczelniach.

Kierunki pokrewne do kierunku international master double degree program in business economics

Jakie uczelnie oferują kierunek international master double degree program in business economics

W których miastach można studiować kierunek international master double degree program in business economics

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych