Jakiego kierunku studiów szukasz?

International economics

Studia na kierunku international economics to studia w języku angielskim, stworzone dla osób, które pragną podjąć zaawansowane studia ekonomiczne w zakresie ekonomii międzynarodowej. Program adresowany jest zarówno do studentów z Polski jak i dla obcokrajowców.

W ramach programu oferuje się studentom solidne przygotowanie z zakresu teorii ekonomii oraz ekonometrii. Zajęcia związane są głównie z ekonomią międzynarodową. Studenci uczą się teorii ekonomii oraz metod prowadzenia badań empirycznych, a także zaznajamiają się z metodami matematycznymi w ekonomii. Mają możliwość pogłębiania specjalistycznych umiejętności i zastosowania ich w kontekście lokalnym. Podjęcie studiów w języku angielskim zapewnia zapoznanie się ze specjalistyczną terminologią używaną w biznesie międzynarodowym.

Program international economics zapewnia studentom zdobycie umiejętności krytycznej analizy literatury przedmiotu, umiejętność identyfikacji oraz sformułowania problemu badawczego, zdolność do sporządzenia planu badania, umiejętność zebrania oraz obróbki danych statystycznych, zdolność identyfikacji właściwej metody badawczej, a także umiejętność interpretacji oraz sprawnej prezentacji uzyskanych wyników badań.

Absolwent kierunku international economics może znaleźć zatrudnienie w instytucjach międzynarodowych zajmujących się problematyką ekonomii międzynarodowej, w krajowym sektorze publicznym lub biznesie międzynarodowym, instytucjach badawczych i organizacjach międzynarodowych.

Dla kogo studia na kierunku international economics

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku international economics

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku international economics

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku international economics

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku international economics

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku international economics

Jakie uczelnie oferują kierunek international economics

W których miastach można studiować kierunek international economics

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy