Jakiego kierunku studiów szukasz?

Business economics

Studia na kierunku Business Economics realizowane są we współpracy z brytyjskim Uniwersytetem Coventry, dzięki czemu absolwenci otrzymują dwa dyplomy.

Proces nauczania, oceny i gwarancja jakości są zgodne z brytyjskimi standardami nauczania. Program studiów spełnia potrzeby i oczekiwania studentów z Europy i całego świata.

Wybierając kształcenie na kierunku Business Economics studenci zdobędą wiedzę na temat wyzwań i możliwości, jakie dają rynki wschodzące i gospodarki w okresach przejściowych. Rozwiną umiejętności analityczne, przeprowadzając analizy badawcze i wykorzystując różnorodne techniki badawcze.

W trakcie kształcenia student pozna innowacyjne podejścia do biznesu i rozwiązywania problemów gospodarczych, zyska doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku i zdobędzie kompetencje menedżerskie wysoko cenione na rynku pracy.

Uczelnia przewiduje na kierunku Business Economics praktyki w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych, co daje możliwość uczenia się od wybitnych naukowców i praktyków biznesu.

Absolwent zdobędzie kwalifikacje, które pozwolą na założenie własnej działalności, pracę na stanowiskach wymagających analitycznego myślenia i umiejętności interpretacji współczesnych przeobrażeń gospodarczo-społecznych.

Jaka praca kierunku Business Economics?

Potencjalne miejsca pracy to:

 • międzynarodowe korporacje
 • inne podmioty działające w środowisku międzynarodowym
 • podmioty handlu zagranicznego
 • banki i międzynarodowe instytucje finansowe
 • spółki consultingowe
 • agencje reklamowe i marketingowe
 • własna działalność gospodarcza

Dla kogo studia na kierunku business economics

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku business economics

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku business economics

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku business economics

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku business economics

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku business economics

Jakie uczelnie oferują kierunek business economics

W których miastach można studiować kierunek business economics

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański