Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biznes międzynarodowy

Studia na kierunku Biznes międzynarodowy pozwalają na uzyskanie atrakcyjnego wykształcenia o wysokim prestiżu społecznym.

W programie przewidziano intensywną naukę dwóch języków obcych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów oraz aktywnych form warsztatowych. Studenci odbywają praktyki w firmach i organizacjach międzynarodowych, co daje im możliwość zdobycia pracy po ich ukończeniu kształcenia.

Specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym
 • Międzykulturowa komunikacja w biznesie
 • E-commerce i nowoczesne technologie w marketingu
 • Eventy i targi międzynarodowe
 • Tworzenie i rozwój start-upów

Gdzie można pracować po biznesie międzynarodowym?

Absolwenci mają różnorodne możliwości zatrudnienia a takich placówkach, jak: instytucje publiczne, państwowe i samorządowe, fundacje i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, biura projektowe i inżynierskie, korporacje i organizacje międzynarodowe, instytucje szkoleniowe, firmy konsultingowe, centra badawcze, think tanki, instytucje badawczo-rozwojowe, firmy audytorskie zatrudniające konsultantów.

Dla kogo studia na kierunku biznes międzynarodowy

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku biznes międzynarodowy

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biznes międzynarodowy

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku biznes międzynarodowy

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku biznes międzynarodowy

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku biznes międzynarodowy

Jakie uczelnie oferują kierunek biznes międzynarodowy

W których miastach można studiować kierunek biznes międzynarodowy

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański