Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami to 3,5 - letnie studia inżynierskie pierwszego stopnia.

Jako absolwent tego kierunku:

 • uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz poznasz metody wyceny nieruchomości i zagadnienia związane z utrzymaniem obiektów
 • przygotujesz się do egzaminu państwowego, po którym uzyskasz licencję zarządcy nieruchomości/pośrednika nieruchomości
 • nabędziesz wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do pracy w firmach i instytucjach działających na rzecz kształtowania przestrzeni geograficznej i planowania przestrzennego
 • będziesz brać czynny udział w tworzeniu propozycji lokalnych i regionalnych strategii rozwoju
 • nauczysz się opracowywać analizy przestrzenne do celów gospodarczych i społecznych, w tym wpływu inwestycji publicznych na zmiany otoczenia
 • będziesz wykonywał projekty, między innymi z zakresu infrastruktury technicznej oraz sporządzał dokumenty planistyczne
 • poznasz proces zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, w tym obowiązujące regulacje prawne i stosowane analizy ekonomiczne
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania, sporządzania i procedowania dokumentacji planistycznej
 • nabędziesz umiejętności biegłej obsługi programów niezbędnych do opracowywania i wizualizacji analiz przestrzennych (AutoCAD, QGIS, ArcGIS, CorelDraw)
 • zostaniesz przygotowany do sporządzenia autorskiego projektu inżynierskiego stanowiącego zwieńczenie studiów pierwszego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

Urbanizacja, planowanie przestrzeni, ład architektoniczny - czy bliskie są Ci te zagadnienia? A może interesujesz się nieruchomościami? Opisywane studia mogą Cię zainteresować.

Program kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

Przykładowe przedmioty na studiach:

 • Nieruchomości w gospodarce przestrzennej
 • Technologie informacyjne w gospodarce przestrzennej
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Geografia miast
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Ekofizjografia
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Analiza rynku i geomarketing

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

Nowa matura

Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy:

 • uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu;
 • uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować),
 • laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Stara matura

Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna).

Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy:

 • uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu;
 • uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować),
 • laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

Jako absolwent Gospodarki przestrzennej i zarządzania nieruchomościami znajdziesz zatrudnienie między innymi w:

 • komórkach jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się polityką rozwoju, planowaniem przestrzennym, transportem miejskim, zielenią miejską, ochroną środowiska i gospodarką nieruchomościami;
 • firmach opracowujących strategie rozwoju gmin;
 • agencjach zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami;
 • firmach developerskich

Będziesz przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości.

Opinie o kierunku gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

W których miastach można studiować kierunek gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT