Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka obiegu zamkniętego

Model gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) polega na tym, że materiały używane do produkcji krążą, a nie są zużywane. Nie istnieje pojęcie odpadu, gdyż większość zużytych przedmiotów jest wykorzystywanych do produkcji nowych wyrobów.

Brzmi przyszłościowo? Istotnie - Gospodarka obiegu zamkniętego to kierunek stworzony dla ludzi aktywnych i ambitnych, którzy w swoim życiu chcą zajmować wysokie stanowiska i decydować o rozwoju Polski i Europy.

Absolwenci studiów na kierunku Gospodarka obiegu zamkniętego będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę z obszaru planowania, projektowania i eksploatacji w zakresie technologii procesów, urządzeń oraz instalacji do gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych, a także w dziedzinie monitoringu środowiska.

Pracę znajdą w takich branżach jak energetyka, budownictwo, transport, instytucje branży medycznej i farmaceutycznej, gospodarka komunalna, górnictwo, przemysł ciężki, przetwórstwo przemysłowe, rolnictwo.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego

Studia z zakresu Gospodarki obiegu zamkniętego kierowane są do osób, które pragną w przyszłości stać się specjalistami w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej. Taka filozofia ma na celu pozostawianie surowców, materiałów i produktów jak najdłużej w użyciu, a powstałe odpady mają stanowić surowce wtórne.

Program kształcenia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego

Przykładowe przedmioty na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego:

 • chemia ogólna
 • matematyka
 • fizyka
 • nauka o materiałach
 • światowe zasoby surowcowe
 • biochemia
 • mikrobiologia
 • gospodarka odpadami
 • wymiana ciepła i masy
 • mechanika płynów
 • bioodzysk surowców
 • odnowa wody
 • recykling odpadów
 • inżynieria reaktorów
 • spalanie i inne procesy termiczne
 • efektywność finansowa przedsięwzięć
 • odnawialne źródła energii
 • energetyka rozproszona i systemy prosumenckie
 • energia z odpadów
 • magazynowanie energii.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego

Kwalifikacja na kierunek odbywa się po przeliczeniu wyników z obowiązkowej matematyki (poziom podstawowy) oraz przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym - do wyboru matematyka, biologia, chemia, fizyka oraz informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka obiegu zamkniętego

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów gospodarki obiegu zamkniętego to między innymi:

 • zakłady gospodarki komunalnej (zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków)
 • administracja państwowa i samorządowa (ministerstwa, starostwa powiatowe, urzędy miejskie, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie)
 • instytuty badawcze i uczelnie zajmujące się problematyką wykorzystania i zagospodarowania odpadów
 • biogazownie, zakłady produkujące energię elektryczną oraz ciepło z roślin energetycznych, odpadów rolno-spożywczych, strumieni odpadowych z hodowli zwierząt
 • firmy badawczo-rozwojowe i konsultingowe, przygotowujące technologie i urządzenia dla GOZ
 • instytucje odpowiedzialne za rozwój i transfer technologii
 • inkubatory przedsiębiorczości
 • biura projektowe i konstrukcyjne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe
 • zakłady zagospodarowania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych.

Opinie o kierunku gospodarka obiegu zamkniętego

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka obiegu zamkniętego

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka obiegu zamkniętego

W których miastach można studiować kierunek gospodarka obiegu zamkniętego

Komentarze (1)

coś więcej od studentów?
ktoś może się wypowiedzieć na temat tego kierunku kto go studiuje??? poziom? jak z pracą?
13.03.2019

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Tarnowska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Kaliski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza