Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka obiegu zamkniętego

Model gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) polega na tym, że materiały używane do produkcji krążą, a nie są zużywane. Nie istnieje pojęcie odpadu, gdyż większość zużytych przedmiotów jest wykorzystywanych do produkcji nowych wyrobów.

Brzmi przyszłościowo? Istotnie - Gospodarka obiegu zamkniętego to kierunek stworzony dla ludzi aktywnych i ambitnych, którzy w swoim życiu chcą zajmować wysokie stanowiska i decydować o rozwoju Polski i Europy.

Absolwenci studiów na kierunku Gospodarka obiegu zamkniętego będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę z obszaru planowania, projektowania i eksploatacji w zakresie technologii procesów, urządzeń oraz instalacji do gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych, a także w dziedzinie monitoringu środowiska.

Pracę znajdą w takich branżach jak energetyka, budownictwo, transport, instytucje branży medycznej i farmaceutycznej, gospodarka komunalna, górnictwo, przemysł ciężki, przetwórstwo przemysłowe, rolnictwo.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego

Studia z zakresu Gospodarki obiegu zamkniętego kierowane są do osób, które pragną w przyszłości stać się specjalistami w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej. Taka filozofia ma na celu pozostawianie surowców, materiałów i produktów jak najdłużej w użyciu, a powstałe odpady mają stanowić surowce wtórne.

Program kształcenia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego

Przykładowe przedmioty na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego:

 • chemia ogólna
 • matematyka
 • fizyka
 • nauka o materiałach
 • światowe zasoby surowcowe
 • biochemia
 • mikrobiologia
 • gospodarka odpadami
 • wymiana ciepła i masy
 • mechanika płynów
 • bioodzysk surowców
 • odnowa wody
 • recykling odpadów
 • inżynieria reaktorów
 • spalanie i inne procesy termiczne
 • efektywność finansowa przedsięwzięć
 • odnawialne źródła energii
 • energetyka rozproszona i systemy prosumenckie
 • energia z odpadów
 • magazynowanie energii.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego

Kwalifikacja na kierunek odbywa się po przeliczeniu wyników z obowiązkowej matematyki (poziom podstawowy) oraz przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym - do wyboru matematyka, biologia, chemia, fizyka oraz informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka obiegu zamkniętego

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów gospodarki obiegu zamkniętego to między innymi:

 • zakłady gospodarki komunalnej (zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków)
 • administracja państwowa i samorządowa (ministerstwa, starostwa powiatowe, urzędy miejskie, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie)
 • instytuty badawcze i uczelnie zajmujące się problematyką wykorzystania i zagospodarowania odpadów
 • biogazownie, zakłady produkujące energię elektryczną oraz ciepło z roślin energetycznych, odpadów rolno-spożywczych, strumieni odpadowych z hodowli zwierząt
 • firmy badawczo-rozwojowe i konsultingowe, przygotowujące technologie i urządzenia dla GOZ
 • instytucje odpowiedzialne za rozwój i transfer technologii
 • inkubatory przedsiębiorczości
 • biura projektowe i konstrukcyjne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe
 • zakłady zagospodarowania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych.

Opinie o kierunku gospodarka obiegu zamkniętego

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka obiegu zamkniętego

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka obiegu zamkniętego

W których miastach można studiować kierunek gospodarka obiegu zamkniętego

Komentarze (1)

coś więcej od studentów?
ktoś może się wypowiedzieć na temat tego kierunku kto go studiuje??? poziom? jak z pracą?
13.03.2019

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu