Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka miejska i nieruchomości

Gospodarowanie zasobami miast oraz zarządzanie projektami miejskimi - to w dużym skrócie kierunek gospodarka miejska i nieruchomości. Studia te kształcą ponadto profesjonalne kadry zajmujące się obsługą i inwestowaniem na rynku nieruchomości.

Specjalności na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości są dwie:

 • programowanie rozwoju miast
 • nieruchomości.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka miejska i nieruchomości

To kierunek dla osób zainteresowanych rozwojem miast, urbanistyką oraz związanym z nią biznesem.

Program kształcenia na kierunku gospodarka miejska i nieruchomości

W ramach specjalności programowanie rozwoju miast przygotowano przedmioty takie jak:

 • metody analizy miejskiej
 • logistyka miasta
 • zarządzanie publiczne
 • innowacje
 • Urban&Business Lab
 • marketing miejski
 • metody analizy rynku miejskiego
 • ekonomia sektora publicznego
 • ICT w biznesie i administracji
 • ekonomia środowiska
 • instrumenty wsparcia rozwoju miast
 • nowe koncepcje rozwoju
 • studia foresightowe
 • przedsiębiorczość społeczna
 • governance
 • geomarketing
 • monitoring i ewaluacja rozwoju miast.

Specjalność nieruchomości zakłada realizację przedmiotów takich jak:

 • strategie i ocena efektywności inwestycji na rynku nieruchomości
 • polityka mieszkaniowa
 • zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
 • nieruchomości handlowe i usługowe
 • zarządzanie nieruchomościami
 • Urban&Business Lab
 • podstawy budownictwa
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 • miejskie rynki nieruchomości i miejska przestrzeń publiczna
 • strategie gospodarowania nieruchomościami.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka miejska i nieruchomości

Punktowane podczas rekrutacji przedmioty to matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie, język polski oraz - obowiązkowo - język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka miejska i nieruchomości

Absolwenta specjalności programowanie rozwoju miast mogą zatrudnić:

 • instytucje państwowe
 • samorządy terytorialne miast
 • spółki miejskie
 • firmy świadczące usługi na rzecz miast (m.in. konsulting, promocja, planowanie przestrzenne, rozwiązania teleinformatyczne).

Absolwenta specjalności nieruchomości zatrudni natomiast sektor biznesu operujący na rynkach nieruchomości (firmy deweloperskie, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy działające na rynku powierzchni komercyjnych, podmioty pośredniczące i inwestujące na rynku nieruchomości).

Opinie o kierunku gospodarka miejska i nieruchomości

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka miejska i nieruchomości

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka miejska i nieruchomości

W których miastach można studiować kierunek gospodarka miejska i nieruchomości

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Poznańska