Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka odpadami i recykling

Kierunek Gospodarka odpadami i recykling powstał w odpowiedzi na rosnące problemy współczesnego świata związane z generowaniem przez społeczeństwo odpadów komunalnych i przemysłowych.

Jeśli zostaniesz studentem tego kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania, diagnozowania i definiowania zasadniczych problemów związanych z gospodarowaniem odpadami, ich składowaniem, transportem, utylizacją i metodami przetwarzania ich w zasoby możliwe do wykorzystania.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka odpadami i recykling

Kierunek Gospodarka odpadami i recykling skierowany jest do osób zainteresowanych problemem generowania, składowania i przetwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych.

Program kształcenia na kierunku gospodarka odpadami i recykling

Przykładowe przedmioty nauczania:

 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Chemiczne metody analizy odpadów
 • Unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 • Wykorzystanie odpadów w rekultywacji gruntów
 • Odpady medyczne
 • Systemy gospodarowania odpadami
 • Logistyka recyklingu i utylizacji odpadów
 • Efekty środowiskowe procesów recyklingu
 • Materiały i odpady radioaktywne
 • Chemia jądrowa
 • Chemia wody i ścieków
 • Analiza mikrozanieczyszczeń
 • Odpady z produkcji przemysłowej
 • Odpady elektrotechniczne i elektroniczne
 • Odnawialne i kogeneracyjne źródła energii
 • Biopaliwa - energia z roślin i odpadów
 • Polimery biodegradowalne
 • Zielone procesy organiczne
 • Gospodarka odpadami w rolnictwie ekologicznym
 • Odpady produkcyjne w gospodarce żywnościowej
 • Odzysk i recykling odpadów
 • Techniki recyklingu
 • Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zdegradowanych
 • Kompostowanie i metanizacja odpadów

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka odpadami i recykling

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Tryb rekrutacji kandydatów z „nowym” świadectwem dojrzałości (od 2005 do 2023) - podstawą kwalifikacji są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:
 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.
W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu. Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka odpadami i recykling

Dzięki zdobytej wiedzy oraz umiejętnościom praktycznym nabytym podczas studiów, absolwent będzie posiadał kompetencje niezbędne do:

 • podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w charakterze specjalisty w obszarze gospodarki odpadami,
 • podjęcia pracy w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, w laboratoriach badawczych i kontrolnych, w rolnictwie, oraz organach administracji, zwłaszcza samorządowych,
 • podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarowania materiałami i odpadami
 • prowadzenia własnej działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Opinie o kierunku gospodarka odpadami i recykling

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka odpadami i recykling

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka odpadami i recykling

W których miastach można studiować kierunek gospodarka odpadami i recykling

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Zamojska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Piotrkowska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi