Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kryminalistyka

Studenci Kryminalistyki zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Prawa dowodowego
 • Ekspertyzy sądowej
 • Opiniowania sądowo-psychiatrycznego
 • Czynności procesowo-kryminalistycznych
 • Metodyki kryminalistycznej
 • Psychologii penitencjarnej

Ponadto absolwent, po spełnieniu wymogów formalnych określonych w Ustawie o usługach detektywistycznych, może podjąć działalność w ramach tzw. zawodu regulowanego jako detektyw.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku kryminalistyka

Studia skierowane do osób, które chcą zdobyć zaawansowaną wiedzę kryminalistyczną, poznać naukę o przestępstwie, przebieg postępowania karnego w praktyce, poznać techniki przesłuchania i chcą pracować jako kryminalistyk, w instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek państwa.

Studia drugiego stopnia przewidziane dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunku kryminalistyka, kryminologia, prawo, bezpieczeństwo, politologia, administracja, socjologia, psychologia, medycyna, fizyka, chemia, biologia, biotechnologia, technika, farmacja, pielęgniarstwo.

Program kształcenia na kierunku kryminalistyka

Przykładowe przedmioty na studiach (I stopień):

 • kryminologia
 • elementy wiedzy o państwie i prawie
 • wstęp do przedsiębiorczości
 • prawo karne
 • prawo policyjne
 • podstawy medycyny sądowej
 • metody laboratoryjne w biologii kryminalistycznej
 • podstawy identyfikacji kryminalistycznej
 • metodyka pracy organów ścigania
Przykładowe przedmioty na studiach II stopnia:
 • nauka o państwie i administracji publicznej
 • wybrane metody laboratoryjne technik kryminalistycznych
 • ekspertyza sądowa
 • przedsiębiorczość
 • nauki o policji
 • metodyka policyjna w kryminalistyce
 • badania i identyfikacja DN

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kryminalistyka

Podstawą naboru jest średnia wyników egzaminu maturalnego z:

 • języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony–część pisemna)
 • języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony–część pisemna)
 • jednego z następujących przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna): wiedza o społeczeństwie, matematyka, historia, geografia, informatyka, biologia, chemia, fizyka (w przypadku, gdy kandydat zdał egzamin maturalny z dwóch lub więcej wskazanych przedmiotów, uwzględnia się ten przedmiot, z którego wynik jest najwyższy).

Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie listy rankingowej ocen średnich ze studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia arytmetyczna obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich przedmiotów we wszystkich terminach; bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na dyplomie).

Perspektywy pracy po kierunku kryminalistyka

Absolwenci Kryminalistyki mogą pracować w:

 • instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa m.in. Prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Więzienna, Straż Miejska Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcji Ochrony Środowiska, Straż Leśna
 • pionach operacyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych wymiaru sprawiedliwości, w tym w organach ścigania
 • urzędach administracji publicznej: kurator, mediator i pracownik socjalny
 • służbach specjalnych
 • laboratoriach kryminalistycznych policji czy innych laboratoriach specjalistycznych, w prywatnych laboratoriach, laboratoriach i firmach farmaceutycznych
 • pracowniach medycyny sądowej
 • ośrodkach edukacyjno- wychowawczych
 • agencjach detektywistycznych
 • agencjach ochrony mienia
 • sztabach kryzysowych
 • organach wymiaru sprawiedliwości
 • instytucjach prywatnych zajmujących się ochroną osób i mienia
 • stowarzyszeniach i fundacji działających w ramach pomocy społecznej i postpenitencjarnej
 • instytutach ekspertyz sądowych
 • profesjonalnych zespołach służących rozwiązywaniu społecznie doniosłych problemów w szczególności powstałych zarówno w celu wykrycia i zatrzymania sprawców przestępstw.

Opinie o kierunku kryminalistyka

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów, przedstawicieli nauki i praktyki.

Dzięki studiom na kryminalistyce można ukończyć szkolenie podstawowe z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią palną, poznać specyfikę pracy z psem w pracy wykrywczej przedstawionej przez praktyka zajmującego się szkoleniem psów w służbach mundurowych, włączyć się w życie krajowych i międzynarodowych organizacji, do których należą lub z którymi współpracują pracownicy, brać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych także w roli prelegenta.

Kierunki pokrewne do kierunku kryminalistyka

Jakie uczelnie oferują kierunek kryminalistyka

W których miastach można studiować kierunek kryminalistyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Lubelska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Tarnowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy