Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kryminalistyka

Studenci Kryminalistyki zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Prawa dowodowego
 • Ekspertyzy sądowej
 • Opiniowania sądowo-psychiatrycznego
 • Czynności procesowo-kryminalistycznych
 • Metodyki kryminalistycznej
 • Psychologii penitencjarnej

Ponadto absolwent, po spełnieniu wymogów formalnych określonych w Ustawie o usługach detektywistycznych, może podjąć działalność w ramach tzw. zawodu regulowanego jako detektyw.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku kryminalistyka

Studia skierowane do osób, które chcą zdobyć zaawansowaną wiedzę kryminalistyczną, poznać naukę o przestępstwie, przebieg postępowania karnego w praktyce, poznać techniki przesłuchania i chcą pracować jako kryminalistyk, w instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek państwa.

Studia drugiego stopnia przewidziane dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunku kryminalistyka, kryminologia, prawo, bezpieczeństwo, politologia, administracja, socjologia, psychologia, medycyna, fizyka, chemia, biologia, biotechnologia, technika, farmacja, pielęgniarstwo.

Program kształcenia na kierunku kryminalistyka

Przykładowe przedmioty na studiach (I stopień):

 • kryminologia
 • elementy wiedzy o państwie i prawie
 • wstęp do przedsiębiorczości
 • prawo karne
 • prawo policyjne
 • podstawy medycyny sądowej
 • metody laboratoryjne w biologii kryminalistycznej
 • podstawy identyfikacji kryminalistycznej
 • metodyka pracy organów ścigania
Przykładowe przedmioty na studiach II stopnia:
 • nauka o państwie i administracji publicznej
 • wybrane metody laboratoryjne technik kryminalistycznych
 • ekspertyza sądowa
 • przedsiębiorczość
 • nauki o policji
 • metodyka policyjna w kryminalistyce
 • badania i identyfikacja DN

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kryminalistyka

Podstawą naboru jest średnia wyników egzaminu maturalnego z:

 • języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony–część pisemna)
 • języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony–część pisemna)
 • jednego z następujących przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna): wiedza o społeczeństwie, matematyka, historia, geografia, informatyka, biologia, chemia, fizyka (w przypadku, gdy kandydat zdał egzamin maturalny z dwóch lub więcej wskazanych przedmiotów, uwzględnia się ten przedmiot, z którego wynik jest najwyższy).

Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie listy rankingowej ocen średnich ze studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia arytmetyczna obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich przedmiotów we wszystkich terminach; bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na dyplomie).

Perspektywy pracy po kierunku kryminalistyka

Absolwenci Kryminalistyki mogą pracować w:

 • instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa m.in. Prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Więzienna, Straż Miejska Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcji Ochrony Środowiska, Straż Leśna
 • pionach operacyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych wymiaru sprawiedliwości, w tym w organach ścigania
 • urzędach administracji publicznej: kurator, mediator i pracownik socjalny
 • służbach specjalnych
 • laboratoriach kryminalistycznych policji czy innych laboratoriach specjalistycznych, w prywatnych laboratoriach, laboratoriach i firmach farmaceutycznych
 • pracowniach medycyny sądowej
 • ośrodkach edukacyjno- wychowawczych
 • agencjach detektywistycznych
 • agencjach ochrony mienia
 • sztabach kryzysowych
 • organach wymiaru sprawiedliwości
 • instytucjach prywatnych zajmujących się ochroną osób i mienia
 • stowarzyszeniach i fundacji działających w ramach pomocy społecznej i postpenitencjarnej
 • instytutach ekspertyz sądowych
 • profesjonalnych zespołach służących rozwiązywaniu społecznie doniosłych problemów w szczególności powstałych zarówno w celu wykrycia i zatrzymania sprawców przestępstw.

Opinie o kierunku kryminalistyka

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów, przedstawicieli nauki i praktyki.

Dzięki studiom na kryminalistyce można ukończyć szkolenie podstawowe z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią palną, poznać specyfikę pracy z psem w pracy wykrywczej przedstawionej przez praktyka zajmującego się szkoleniem psów w służbach mundurowych, włączyć się w życie krajowych i międzynarodowych organizacji, do których należą lub z którymi współpracują pracownicy, brać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych także w roli prelegenta.

Kierunki pokrewne do kierunku kryminalistyka

Jakie uczelnie oferują kierunek kryminalistyka

W których miastach można studiować kierunek kryminalistyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Zamojska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa