Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kryminologia stosowana

Kryminologia stosowana łączy elementy z dziedziny nauk społecznych i ścisłych.

Kształcenie obejmuje aspekty prawne. Studenci poznają narzędzia badawcze, przy pomocy których analizować będą różnorodne czynniki sprzyjające powstawaniu przestępstw. Uczą się tworzenia strategii zapobiegania przestępczości, przeciwdziałania takim zjawiskom jak narkomania, alkoholizm.

Zdobywają kompetencje do pracy z ofiarami przestępstw, postępowania ze sprawcami a także do działań w zakresie sprawiedliwości naprawczej.

Absolwenci uzyskują tytuł licencjata.

Kontynuując kształcenia na studiach drugiego stopnia (nie dotyczy wszystkich uczelni) mają do wyboru dwa moduły:

 • technologia kryminalistyczna
 • kryminologia środowiskowa.

Dla kogo studia na kierunku kryminologia stosowana

Kandydaci na Kryminologię stosowaną powinni wyróżniać się dociekliwością, bystrością, pomysłowością, kreatywnością.

To osoby o analitycznych umysłach, otwarte na problemy i potrzeby innych.

Istotne przy wyborze tych studiów są zainteresowania w obszarze psychologii, socjologii, pedagogiki, również prawa.

Program kształcenia na kierunku kryminologia stosowana

W programie studiów przewidziane są m.in. takie przedmioty:

 • ład a bezpieczeństwo osobowe
 • podstawy prawa cywilnego
 • prawo karne
 • fenomenologia współczesnej przestępczości, terroryzm
 • substancje nieorganiczne i ich zastosowanie w analizie kryminalistycznej
 • substancje organiczne i ich właściwości z elementami toksykologii
 • psychologia kryminalistyczna
 • metody i techniki służb specjalnych
 • mikrobiologia sądowa i immunologia
 • biochemiczna analiza śladów i płynów biologicznych
 • botanika sądowa.

Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, laboratoriów.

Studentów obowiązują praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kryminologia stosowana

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z dwóch przedmiotów wybranych spośród:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.
Perspektywy pracy po kierunku kryminologia stosowana

Absolwenci Kryminologii stosowanej mogą pracować przykładowo w takich miejscach i instytucjach, jak:

 • policja,
 • prokuratura,
 • służba więzienna i kuratorska,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Służba Celna,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Straż Leśna,
 • Państwowa Straż Rybacka,
 • instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe,
Opinie o kierunku kryminologia stosowana

Kierunki pokrewne do kierunku kryminologia stosowana
Jakie uczelnie oferują kierunek kryminologia stosowana
W których miastach można studiować kierunek kryminologia stosowana
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni