Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

uczelnia publiczna, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 25, (+95) 721 60 22,

Rekrutacja - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Studiuj na AJP w Gorzowie Wielkopolskim

Wydziały AJP Gorzów

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Ekonomiczny

Wydział Humanistyczny

Wydział Techniczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Częstochowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych