Jakiego kierunku studiów szukasz?

Toksykologia z elementami kryminalistyki

Toksykologia z elementami kryminalistyki to kierunek łączący zagadnienia nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

Studia przede wszystkim przygotowują do zawodu toksykologa.

Studenci uzyskują wiedzę z zakresu toksykologii doświadczalnej, mechanistycznej i opisowej, analizy toksykologicznej, toksykopatologii, toksykologii klinicznej i sądowej, toksykologii przemysłowej, toksykologii żywieniowej, toksykologii środowiskowej i ekotoksykologii oraz toksykologii regulacyjnej. Uczą się wykorzystywania technik instrumentalnych i molekularnych w analizie toksykologicznej.

Studia realizowane są poziomie drugiego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku toksykologia z elementami kryminalistyki

Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów takich jak: nauki medyczne, przyrodnicze, ścisłe, rolnicze, techniczne oraz wyższych szkół policji i wojska.

To studia odpowiednie dla osób dokładnych, cierpliwych, lubiących pracę laboratoryjną.

Program kształcenia na kierunku toksykologia z elementami kryminalistyki

Program studiów obejmuje blok przedmiotów ogólnomedycznych oraz kierunkowych.

Dominują przedmioty z obszaru nauk farmaceutycznych.

Studenci uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku toksykologia z elementami kryminalistyki

I etap rekrutacji odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów.

II etap ma formę testu pisemnego - zostanie oceniona wiedza kandydatów w dziedzinie biomedycznej, chemicznej i/lub biologicznej.

Perspektywy pracy po kierunku toksykologia z elementami kryminalistyki

Absolwenci kierunku mogą pracować przykładowo w:

  • laboratoriach kryminalnych
  • laboratoriach farmaceutycznych lub kosmetycznych
  • laboratoriach kontroli antydopingowej
  • laboratoriach kontroli jakości produktów leczniczych
  • nadzorze farmaceutycznym
  • firmach konsultingowych
  • urzędach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia
  • przygotowywać ekspertyzy na potrzeby organów ścigania.

Opinie o kierunku toksykologia z elementami kryminalistyki

Do jakiej m.in. pracy przygotowują studia?Kierunki pokrewne do kierunku toksykologia z elementami kryminalistyki

Jakie uczelnie oferują kierunek toksykologia z elementami kryminalistyki

W których miastach można studiować kierunek toksykologia z elementami kryminalistyki

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi