Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia eurazjatyckie

Studia eurazjatyckie koncentrują się nie tyle na Azji i Europie, co państwach z pogranicza obu kontynentów. Obszarem kształcenia jest były ZSRR (z wyłączeniem republik, które weszły w skład Unii Europejskiej), Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan i Turkmenistan, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan, Turcja, Iran.

Program studiów eurazjatyckich uwzględnia takie zagadnienia jak geografia, historia Europy Wschodniej i nowożytnej Rosji, historia narodów Kaukazu i Azji Środkowej, rdzenne narody Syberii, dzieje cywilizacji tureckiej, stosunki rosyjsko-irańskie, podstawy ekonomii i przedsiębiorczości, polityka, gospodarka i życie społeczne ZSRR, teoria stosunków międzynarodowych, idee na obszarze eurazjatyckim, systemy i życie polityczne państw regionu, społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji, religie obszaru eurazjatyckiego, stosunki Rosji z państwami regionu Azji i Pacyfiku, systemy administracyjno-prawne państw obszaru eurazjatyckiego i jego potencjał turystyczny.

Ta propozycja edukacyjna dedykowana jest dla osób mających w przyszłości brać udział w negocjacjach międzynarodowych. Program przewiduje zajęcia z języka angielskiego – głównego języka komunikacji międzynarodowej oraz języka rosyjskiego – głównego medium porozumiewania się pomiędzy państwami byłego ZSRR (po 120 godzin na każdym roku studiów).

Jaka praca po studiach euroazjatyckich?

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w podmiotach gospodarczych, poszukujących możliwości partnerstwa na obszarze eurazjatyckim poprzez instytucje doradcze, w podmiotach kulturalnych, zajmujących się migracjami, jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Dla kogo studia na kierunku studia eurazjatyckie
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku studia eurazjatyckie
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia eurazjatyckie
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku studia eurazjatyckie
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku studia eurazjatyckie
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku studia eurazjatyckie
Jakie uczelnie oferują kierunek studia eurazjatyckie
W których miastach można studiować kierunek studia eurazjatyckie
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska