Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia eurazjatyckie

Studia eurazjatyckie zajmują się poznawaniem i analizowaniem systemów politycznych, historii oraz aktualnej sytuacji ekonomicznej, społecznej i kulturowej państw, które powstały po upadku ZSRR. Obejmują swym zainteresowaniem Rosję, Ukrainę, Białoruś, Mołdawię, państwa Azji Środkowej: Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan, a także kraje kaukaskie – Armenię, Azerbejdżan i Gruzję. Poruszają również problemy stosunków tego obszaru z cywilizacją turecką, Iranem oraz obszarem Pacyfiku.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku studia eurazjatyckie

Studia adresowane są głównie do osób interesujących się geografią, historią, kulturą i polityką obszaru Rosji i Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz Bliskiego Wschodu.

Program kształcenia na kierunku studia eurazjatyckie

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • wprowadzenie do studiów eurazjatyckich
 • geografia obszaru eurazjatyckiego
 • dawne dzieje Europy Wschodniej
 • narody Rosji i ZSRR w XX wieku
 • historia narodów Kaukazu
 • język rosyjski
 • stosunki rosyjsko-irańskie na tle religijnego i etnicznego zróżnicowania region
 • rdzenne narody Syberii
 • polityka i gospodarka Związku Radzieckiego (1917-1991)
 • struktury siłowe na obszarze eurazjatyckim
 • systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej
 • społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji
 • religie obszaru eurazjatyckiego
 • systemy prawno-administracyjne państw Kaukazu i Azji Środkowej
 • potencjał turystyczny obszaru eurazjatyckiego
 • internet i rywalizacja informacyjna na obszarze postradzieckim
 • praktyka tłumaczenia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia eurazjatyckie

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • geografia,
 • historia,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski
 • język polski.

Jeśli kandydat nie posiada wyniku z danego przedmiotu lub nie posiada wyniku na odpowiednim poziomie, nie pozbawia go to prawa do udziału w rekrutacji.

Na studia II stopnia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku. Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ze studiów.

Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia są dostępne na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku studia eurazjatyckie

Studia na tym kierunku są odpowiedzią na rosnące potrzeby Polski i Unii Europejskiej, które poszukują specjalistów w zakresie kontaktów z krajami Europy Wschodniej i Azji. Absolwent dysponuje wiedzą na temat regionu oraz biegłą znajomością języka rosyjskiego. Daje to doskonałe przygotowanie do pracy w charakterze eksperta życia politycznego, problematyki gospodarczej i kulturowej. Specjaliści w tym zakresie znajdą zatrudnienie w dyplomacji, administracji państwowej, organizacjach międzynarodowych, firmach prowadzących interesy w Europie Wschodniej i Azji oraz firmach azjatyckich działających w Europie.

Opinie o kierunku studia eurazjatyckie

Kierunki pokrewne do kierunku studia eurazjatyckie

Jakie uczelnie oferują kierunek studia eurazjatyckie

W których miastach można studiować kierunek studia eurazjatyckie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie