Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia eurazjatyckie

Studia eurazjatyckie zajmują się poznawaniem i analizowaniem systemów politycznych, historii oraz aktualnej sytuacji ekonomicznej, społecznej i kulturowej państw, które powstały po upadku ZSRR. Obejmują swym zainteresowaniem Rosję, Ukrainę, Białoruś, Mołdawię, państwa Azji Środkowej: Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan, a także kraje kaukaskie – Armenię, Azerbejdżan i Gruzję. Poruszają również problemy stosunków tego obszaru z cywilizacją turecką, Iranem oraz obszarem Pacyfiku.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku studia eurazjatyckie

Studia adresowane są głównie do osób interesujących się geografią, historią, kulturą i polityką obszaru Rosji i Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz Bliskiego Wschodu.

Program kształcenia na kierunku studia eurazjatyckie

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • wprowadzenie do studiów eurazjatyckich
 • geografia obszaru eurazjatyckiego
 • dawne dzieje Europy Wschodniej
 • narody Rosji i ZSRR w XX wieku
 • historia narodów Kaukazu
 • język rosyjski
 • stosunki rosyjsko-irańskie na tle religijnego i etnicznego zróżnicowania region
 • rdzenne narody Syberii
 • polityka i gospodarka Związku Radzieckiego (1917-1991)
 • struktury siłowe na obszarze eurazjatyckim
 • systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej
 • społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji
 • religie obszaru eurazjatyckiego
 • systemy prawno-administracyjne państw Kaukazu i Azji Środkowej
 • potencjał turystyczny obszaru eurazjatyckiego
 • internet i rywalizacja informacyjna na obszarze postradzieckim
 • praktyka tłumaczenia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia eurazjatyckie

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • geografia,
 • historia,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski
 • język polski.

Jeśli kandydat nie posiada wyniku z danego przedmiotu lub nie posiada wyniku na odpowiednim poziomie, nie pozbawia go to prawa do udziału w rekrutacji.

Na studia II stopnia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku. Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ze studiów.

Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia są dostępne na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku studia eurazjatyckie

Studia na tym kierunku są odpowiedzią na rosnące potrzeby Polski i Unii Europejskiej, które poszukują specjalistów w zakresie kontaktów z krajami Europy Wschodniej i Azji. Absolwent dysponuje wiedzą na temat regionu oraz biegłą znajomością języka rosyjskiego. Daje to doskonałe przygotowanie do pracy w charakterze eksperta życia politycznego, problematyki gospodarczej i kulturowej. Specjaliści w tym zakresie znajdą zatrudnienie w dyplomacji, administracji państwowej, organizacjach międzynarodowych, firmach prowadzących interesy w Europie Wschodniej i Azji oraz firmach azjatyckich działających w Europie.

Opinie o kierunku studia eurazjatyckie

Kierunki pokrewne do kierunku studia eurazjatyckie

Jakie uczelnie oferują kierunek studia eurazjatyckie

W których miastach można studiować kierunek studia eurazjatyckie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Gdański
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Tarnowska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu