Jakiego kierunku studiów szukasz?

Fizyka medyczna w Krakowie

Studia na Fizyce medycznej oferuje kilka tylko ośrodków akademickich. Jednym z nich jest Kraków. Sprawdź, gdzie można rozpocząć takie studia, jak wygląda oferta kształcenia, jakie przedmioty maturalne wymagane są podczas rekrutacji.
fizyka medyczna w Krakowie

Fizyka medyczna – studia w Krakowie

Studenci Fizyki medycznej zdobywają wiedzę z zakresu nauk ścisłych, biologicznych oraz technicznych. Poznają zasady działania sprzętu medycznego używanego w diagnostyce i terapii klinicznej dzięki zajęciom praktycznym realizowanym w szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej. Zapoznają się z metodami analizy wyników badań klinicznych, optymalizacji protokołów diagnostycznych i terapeutycznych, kontroli jakości jak również nabywają umiejętności konieczne do pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Fizyka medyczna realizowana jest w Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Czym zajmuje się fizyk medyczny?

Fizycy medyczni wykorzystują zasady fizyki w celu doskonalenia diagnostyki i terapii medycznej, dbając o bezpieczeństwo oraz skuteczność procedur medycznych, jednocześnie rozwijając nowe technologie w dziedzinie medycyny. Ich obszary działania obejmują m.in. udoskonalanie technik obrazowania medycznego, takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia czy radiografia. Biorą udział w kalibracji i konserwacji sprzętu, a także w interpretacji wyników badań obrazowych.

Fizycy medyczni angażują się w dostosowywanie dawek promieniowania do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność procedur radioterapii. Wykorzystują także zasady fizyki jądrowej w rozwijaniu technik diagnostycznych, np. obrazowania PET (pozytonowa tomografia emisyjna), oraz w terapii radioizotopowej.

Ponadto zajmują się szkoleniem personelu medycznego, zapewniającym bezpieczne i efektywne stosowanie technik diagnostycznych i terapeutycznych opartych na fizyce.

Fizyka medyczna – przedmioty na studiach

W programie kształcenia na Fizyce medycznej znajdą się m.in. przedmioty: elektromagnetyzm i optyka, anatomia, fizjologia, histologia, wstęp do fizyki atomowej i kwantowej, biochemia, biofizyka, biologia molekularna, podstawy fizyki i techniki jądrowej, podstawy fizyki medycznej, podstawy elektroniki, cytofizjologia, dozymetria promieniowania jonizującego, patologia komórki, radiochemia, chemia radiacyjna, podstawy radiofarmakologii i medycyny nuklearnej, ochrona radiologiczna.

Fizyka medyczna – rekrutacja w Krakowie

Podczas naboru na Fizykę medyczną punktowana jest matematyka lub fizyka oraz inny przedmiot wybrany spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka lub biologia. Pod uwagę może być brany także wynik na dyplomie zawodowym albo dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Fizykę medyczną możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje kierunki ścisłe i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Fizyka medyczna – praca po studiach

Absolwenci mogą pracować jako fizycy medyczni w szpitalach i placówkach medycznych, inspektorzy ochrony radiologicznej, inspektorzy w placówkach Sanepidu, statystycy, inżynierowie w firmach sektora związanego z aparaturą medyczną.

Znajdują zatrudnienie w:

 • placówkach medycznych
 • szpitalach
 • klinikach
 • placówkach ochrony radiologicznej
 • przedsiębiorstwach z branży technologii medycznej
 • firmach dystrybuujących sprzęt medyczny
 • placówkach badawczych
 • sektorze informatycznym.

Zarobki po Fizyce medycznej

Według portalu wynagrodzenia.pl mediana zarobków w tym zawodzie wynosi 7150 zł brutto. Na zarobki powyżej 8 760 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych fizyków medycznych. Wielkość wynagrodzenia konkretnych osób uzależniona będzie od miejsca i formy zatrudnienia, posiadanego stażu pracy, doświadczenia.

Czy warto studiować Fizykę medyczną?

Fizyka medyczna to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, otwierająca wiele możliwości badawczych i eksperymentalnych dla absolwentów. Umożliwia im uczestnictwo w projektach badawczych, skupionych na rozwoju nowych technologii i metod diagnostycznych.

Praca w obszarze fizyki medycznej ma istotny wpływ na zdrowie i dobro pacjentów. Doskonalenie technik diagnostycznych i terapeutycznych może przyczynić się do zwiększenia skuteczności leczenia oraz poprawy jakości życia pacjentów.

Fizyka medyczna – opinie

Praca w dziedzinie fizyki medycznej umożliwia współpracę z lekarzami, technikami medycznymi, inżynierami biomedycznymi oraz innymi specjalistami, co stwarza możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń oraz skuteczną interdyscyplinarną pracę nad rozwiązywaniem problemów medycznych.

Praca w zawodzie fizyka medycznego to zadanie odpowiedzialne, dające jednocześnie wiele satysfakcji, pozwala bowiem uczestniczyć w procesie diagnozowania i leczenia wielu schorzeń, realnie wpływać na uzyskiwanie przez zespół leczący lepszych wyników terapeutycznych i zwiększanie skuteczności procedur medycznych.

***

Może zainteresują Cię inne kierunki z tego zakresu:

Elektroradiologia

Inżynieria medyczna

Biotechnologia medyczna

Biofizyka

Biofizyka molekularna i komórkowa

Biologia medyczna

Chemia medyczna

Zobacz typy studiów technicznych.

Sprawdź inne kierunki ścisłe.

Jakie uczelnie w Krakowie oferują kierunek fizyka medyczna

Jakie inne kierunki oferowane są w Krakowie

a
additive manufacturing administracja administracja i polityka publiczna agriculture (studia w języku angielskim) agrobiologia aktorstwo aktorstwo filmowe amerykanistyka analityka gospodarcza analityka medyczna analiza danych społecznych applied informatics arabistyka archeologia architektura architektura informacji architektura krajobrazu architektura wnętrz archiwistyka, biurowość i cyfryzacja archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo art & design art & science arteterapia - terapia artystyczna astrofizyka i kosmologia astronomia audyt finansowy automatyka i robotyka automatyka przemysłowa i robotyka
b
bankowość i zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne biochemia biofizyka biofizyka molekularna i komórkowa biogospodarka bioinformatyka bioinformatyka i analiza danych bioinżynieria zwierząt biolingwistyka z komunikacją kliniczną biologia biologia stosowana biotechnologia biotechnologia molekularna biotechnologia przemysłowa biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego browarnictwo i słodownictwo budownictwo business and finance management
c
ceramika chemia chemia budowlana chemia medyczna chemia w kryminalistyce chemia zrównoważonego rozwoju computer physics computer science cyberbezpieczeństwo
d
data science w naukach społecznych design dietetyka dietetyka i ekologiczna żywność dietetyka kliniczna digital design digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie doradztwo i administracja rolnicza doradztwo inwestycyjno-gospodarcze doradztwo podatkowe drug discovery and development dyrygentura dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo specjalistyczne i medioznawstwo
e
e-gospodarka przestrzenna earth sciences in a changing world east european studies: languages and discourses economic diplomacy and statecraft edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna edytorstwo ekologiczne źródła energii ekonomia ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych ekotechnologie cieplne ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju ekoturystyka electronics and telecommunications elektroniczne przetwarzanie informacji elektronika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika elektrotechnika i automatyka energetyka energetyka odnawialna i zarządzanie energią energetyka wodorowa energy and environmental engineering environmental and land engineering environmental and plant biotechnology environmental protection and management esg in finance etnologia i antropologia kulturowa etologia i psychologia zwierząt etyka - mediacje i negocjacje european banking and insurance in digital environment european joint master’s programme in english and american studies european studies europeistyka
f
farmacja filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia francuska filologia germańska filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia polska nauczycielska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia słowiańska filologia szwedzka filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia węgierska filologia włoska filozofia filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii financial accounting accredited by acca financial analytics finanse i controlling finanse i rachunkowość finanse publiczne w gospodarce cyfrowej finanse, bankowość, ubezpieczenia fizjoterapia fizyka fizyka dla firm fizyka medyczna fizyka techniczna food engineering food processing, safety and quality
g
game design gastronomia i catering dietetyczny geodezja i geoinformacja geodezja i kartografia geofizyka geografia geografia i gospodarka przestrzenna geoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowe geologia geologia stosowana geopolityka geośrodowisko miasta geoturystyka global and development studies global business services global finance and accounting global human resource management gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja gospodarka i administracja publiczna gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami grafika grafika reklamowa i multimedia
h
historia historia - studia nauczycielskie historia sztuki hr w mediach i organizacjach międzynarodowych
i
indologia informatyka informatyka - data science informatyka - uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja informatyka analityczna informatyka geoprzestrzenna informatyka gier komputerowych informatyka i ekonometria informatyka i systemy inteligentne informatyka materiałowa informatyka medyczna informatyka społeczna informatyka stosowana informatyka techniczna informatyka w inżynierii komputerowej infotronika innowacje w biznesie innowacyjność produktu instrumentalistyka intellectual property and new technologies interdisciplinary bioeconomy studies intermedia international business international financial management international logistics international management international master of horticultural science international relations international relations and area studies international relations and public diplomacy international security and development international studies inżynieria akustyczna inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria czystego powietrza inżynieria górnicza inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria i monitoring środowiska inżynieria i ochrona środowiska inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi inżynieria jakości produktu inżynieria kształtowania środowiska inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna i materiałowa inżynieria mechatroniczna inżynieria medyczna inżynieria metali inżynieria metali nieżelaznych inżynieria naftowa i gazownicza inżynieria obliczeniowa inżynieria procesów odlewniczych inżynieria procesów przemysłowych inżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakości inżynieria środowiska inżynieria wzornictwa przemysłowego inżynieria zarządzania iranistyka
j
japonistyka jazz i muzyka improwizowana język polski w komunikacji społecznej język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarski, program w języku angielskim kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kognitywistyka informatyczna kompozycja i teoria muzyki komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich komputerowo wspomagana inżynieria materiałów budowlanych komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR konserwacja i restauracja dzieł sztuki korean studies kosmetologia kryminalistyka kryminalistyka z kryminologią kryminologia i resocjalizacja krytyka literacka kultura fizyczna osób starszych kultura fizyczna w służbach mundurowych kulturoznawstwo kulturoznawstwo - teksty kultury kulturoznawstwo i wiedza o mediach kulturoznawstwo międzynarodowe
l
laboratoria kultury współczesnej latynoamerykanistyka leśnictwo lingwistyka logistyka logistyka międzynarodowa logopedia
m
malarstwo management w organizacjach czasu wolnego marketing cyfrowy marketing i komunikacja rynkowa marketing i logistyka matematyka matematyka komputerowa matematyka stosowana materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa materiały i technologie metali nieżelaznych mechanika i budowa maszyn mechatronic engineering media content & creative writing media społecznościowe w zarządzaniu metalcasting engineering metallurgical engineering metalurgia międzynarodowa polityka społeczna i analityka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne migracje międzynarodowe mikro- i nanotechnologie w biofizyce mikroelektronika w technice i medycynie modern business management modern materials design and application molecular biotechnology montaż i color grading muzyka kościelna muzykologia
n
nanoinżynieria materiałów nanotechnologie i nanomateriały nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego nauczyciel biologii i geografii nauki o polityce nauki o rodzinie nauki społeczne stosowane neurobiologia nowoczesne technologie paliwowe nowoczesne technologie w kryminalistyce
o
ochrona bioróżnorodności ochrona dóbr kultury ochrona ludności i obrona cywilna ochrona środowiska odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna ogrodnictwo operatorski operatorski camera/ light organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną pedagogika specjalna pedagogika stosowana pedagogika szkolna z edukacją techniczną pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną performatyka pielęgniarstwo pojazdy samochodowe politologia polonistyka - komparatystyka polonistyka antropologiczno-kulturowa położnictwo porównawcze studia cywilizacji post-pre production cinema praca socjalna prawo prawo i doradztwo w biznesie prawo kanoniczne prawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów produkcja filmowa professional language przedsiębiorczość cyfrowa przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce przekład literacki przekładoznawstwo przekładoznawstwo literacko‐kulturowe psychologia psychologia i biologia zwierząt
r
rachunkowość i controlling rachunkowość i zarządzanie finansami ratownictwo medyczne raw materials value chain realizacja dźwięku recykling i metalurgia region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe relacje międzykulturowe religioznawstwo remote sensing and geo-informatics renewable energy sources and waste management rewitalizacja terenów zdegradowanych reżyseria reżyseria dźwięku reżyseria filmowa rolnictwo rosjoznawstwo rynki finansowe rzeźba
s
scenariopisarstwo scenografia sinologia socjologia sport w szkolnym wychowaniu fizycznym stosunki międzynarodowe strategiczne doradztwo organizacyjne strategie rozwoju biznesu studia afrykańskie studia bliskowschodnie studia eurazjatyckie studia europejskie studia matematyczno-przyrodnicze studia miejskie studia nad buddyzmem studia nad Chinami studia nad Japonią studia nad Koreą studia nad wizualnością - visual studies studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie studia polskie dla cudzoziemców studia polsko‐ukraińskie studia strategiczne nad Azją sztuczna inteligencja sztuka cyfrowa sztuka i edukacja sztuka i media sztuka ogrodowa sztuka współczesna
ś
środki transportu i logistyka
t
teatrologia technologia chemiczna technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych technologia żywności i żywienie człowieka technologie przemysłu 4.0 teleinformatyka teologia terapia zajęciowa transport transport i logistyka transport i spedycja transport w przemyśle 4.0 trener zdrowia i sprawności fizycznej turkologia turystyka historyczna i muzealnictwo turystyka i rekreacja turystyka i zarządzanie dziedzictwem turystyka przygodowa turystyka zdrowotna twórcze pisanie tworzywa i technologie motoryzacyjne
w
weterynaria wiedza o teatrze winogrodnictwo i enologia wokalistyka wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne w służbach mundurowych wzornictwo
z
zaawansowane materiały i nanotechnologia zamówienia publiczne zarządzanie zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe zarządzanie - psychologia w zarządzaniu zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie in­for­macją zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe zarządzanie kryzysowe zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie międzynarodowe zarządzanie ochroną środowiska zarządzanie polityką społeczną zarządzanie projektami zarządzanie publiczne zarządzanie rekreacją i rozrywką zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych zarządzanie w ochronie zdrowia zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie w turystyce i w sporcie zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zasobami przyrody zarządzanie zmianą społeczną zdrowie publiczne zmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacja zootechnika
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Piotrkowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Poznańska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku