Jakiego kierunku studiów szukasz?

Teatrologia

„Teatr mój widzę ogromny” pisał związany z Krakowem Stanisław Wyspiański. Wiele lat później właśnie w tym mieście powstał kierunek drugiego stopnia o nazwie Teatrologia. Jego program wychodzi od zagadnień dotyczących ściśle teatru, jego najistotniejszych form i tradycji, ujmowanych w porządku historycznym, estetycznym, politycznym, instytucjonalnym.

Studia umożliwiają zdobycie wyspecjalizowanej wiedzy o teatrze polskim i powszechnym, ze szczególnym naciskiem na zjawiska współczesne. Wiedza teatrologiczna poszerzona jest o zagadnienia dotyczące współczesnej myśli humanistycznej i zjawisk z szerokiego pola sztuk wizualnych i performatywnych, tańca współczesnego, filmu, muzyki. Kierunek oferuje ponadto zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie pracy kuratorskiej i dramaturgicznej w ramach zajęć warsztatowych.

Dla kogo studia na kierunku teatrologia

To kierunek dla miłośników teatru, kultury, dobrego aktorstwa i dobrego pisarstwa.

Program kształcenia na kierunku teatrologia

Wybrane przedmioty na kierunku to:

  • przemiany tradycji teatru
  • zagadnienia narracji filmowej: teatr a film
  • antropologia i estetyka ruchu
  • teatr i sztuki wizualne
  • polityczność teatru i sztuki
  • teatr lalki, maski i materii
  • teatr i dźwięk
  • publiczność teatralna
  • aktor/performer
  • teatr we współczesnej myśli humanistycznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku teatrologia

Studia drugiego stopnia na kierunku teatrologia może rozpocząć absolwent dowolnych studiów pierwszego stopnia.

Perspektywy pracy po kierunku teatrologia

Absolwent kierunku teatrologia jest przygotowany do pracy w teatrach i instytucjach kultury, prasie teatralnej i kulturalnej, archiwach artystycznych, a także w wydawnictwach zajmujących się wydawaniem publikacji z dziedziny humanistyki. Ukończenie kierunku umożliwia zajęcie się krytyką artystyczną i szeroko pojętą popularyzacją kultury teatralnej w charakterze krytyka/recenzenta komentującego spektakle i zdarzenia teatralne. Umożliwia także podjęcie pracy dramaturga jako głównego partnera reżysera lub sekretarza/kierownika literackiego, do którego obowiązków należy pozyskiwanie licencji autorskich, redagowanie wydawnictw, promocja teatru w mediach, a także dokumentowanie spektakli.

Opinie o kierunku teatrologia

„Mieszkam w Krakowie, mam trochę kontaktów ze studentami teatrologii, sama też mam podobny dylemat [jaki uniwersytet i kierunek wybrać], choć rozstrzygnięcie za rok dopiero. W Krakowie dużo zależy od tego, jacy wykładowcy Ci się dostaną. O ile studia wcześniej były bardzo mocno związane z polonistyka, teraz jest dużo więcej samego teatru i nacisk na nowe zjawiska, np. postdramat. Mówi się, że jest to, pod względem wyważenia proporcji dramat/teatr (czy: teoria/praktyka), najlepszy kierunek w kraju”.

autorka: etc2, źródło: https://forum.gazeta.pl/forum/w,509,26223325,26223325,Wiedza_o_Teatrze_na_UJ_czy_AT_.html

Kierunki pokrewne do kierunku teatrologia

Jakie uczelnie oferują kierunek teatrologia

W których miastach można studiować kierunek teatrologia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również