Jakiego kierunku studiów szukasz?

Dyrygentura

Nie ma dobrej orkiestry bez dyrygenta! I wyjątkowo nie piszemy o tym w przenośni. Bo kierunek Dyrygentura przygotowuje muzyków do kierowania chórem, orkiestrą klasyczną albo orkiestrą dętą.

Studenci dyrygentury uczą się prowadzenia zespołów instrumentalnych, zagadnień psychologii pracy z zespołami artystycznymi, właściwej emisji głosu, pedagogiki, metodyki różnych przedmiotów oraz dydaktyki w odniesieniu do szkolnictwa muzycznego I i II stopnia.

Kierunek oferuje kilka zróżnicowanych specjalności, takich jak:

 • dyrygentura symfoniczna
 • dyrygentura chóralna
 • dyrygentura symfoniczna i operowa
 • dyrygentura orkiestr dętych.

Dla kogo studia na kierunku dyrygentura

To kierunek dla osób obdarzonych muzycznym słuchem i zarazem... cierpliwością. Dla tych, którzy wyżej niż karierę w wielkich organizacjach stawiają samodoskonalenie się i realizację swoich celów.

Program kształcenia na kierunku dyrygentura

Przykładowe przedmioty na kierunku dyrygentura to:

 • czytanie partytur
 • instrumentacja
 • instrument orkiestrowy do wyboru
 • dyrygentura
 • praktyki dyrygenckie
 • harmonia
 • kształcenie słuchu
 • fortepian
 • chór
 • emisja głosu
 • kontrapunkt
 • podstawy kompozycji
 • krytyka i prelekcja.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku dyrygentura

Przed przyjęciem na kierunek dyrygentura należy przystąpić do niełatwego egzaminu praktycznego. Różne uczelnie stawiają różne wymagania, ale najczęściej trzeba zaprezentować próbkę dyrygowania przygotowanym utworem, grę na wybranym instrumencie oraz podejść do egzaminu kierunkowego z wiedzy o kulturze i muzyce.

Perspektywy pracy po kierunku dyrygentura

Absolwenci kierunku dyrygentura:

 • są przygotowani są do prowadzenia działalności artystycznej w obszarze muzyki zarówno w szkołach, jak i w profesjonalnych instytucjach kultury (prowadzenie zespołów instrumentalnych: estradowych orkiestr różnego typu, zespołów wokalno-instrumentalnych, chórów, muzycznych zespołów teatralnych)
 • są przygotowani do działalności pedagogicznej w strukturach szkolnictwa artystycznego (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem)
 • mogą podejmować pracę w instytucjach kultury
 • mogą zajmować się organizacją i promocją imprez oraz marketingiem dóbr kultury
 • mogą wpływać na upowszechnianie wiedzy o sztuce muzycznej w mediach poprzez wykonywanie zawodu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego, krytyka lub publicysty muzycznego.

Opinie o kierunku dyrygentura

Kierunki pokrewne do kierunku dyrygentura

Jakie uczelnie oferują kierunek dyrygentura

W których miastach można studiować kierunek dyrygentura

Komentarze (4)

Dyrygentura jazzowa i klasyczna
Dyrygentura jazzowa jest na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i w Katowicach, a dyrygentura klasyczna jest na wszystkich uczelniach muzycznych.
17.08.2022
22.11.2020
Dyrygentura jazzowa
Dyrygentura jazzowa? A gdzie poza Bydgoszczą można ją studiować? Ktoś wie?
Iwona
To bardzo fajnie, że jest kierunek studiów nie tylko dyrygentura klasyczna, ale i dyrygentura jazzowa. Nie każdy chciałby dyrygować dziełami i zespołami klasycznymi takie jak chóry, orkiestry symfoniczne i operowe. a np. jazzowe orkiestry i chóry. I to jest fajne rozwiązanie dla przyszłych studentów. W przyszłym roku kończę liceum muzyczne i rozmyślam właśnie o studiach z dyrygentury jazzowej.
21.10.2020
21.10.2020
Dyrygentura jazzowa
Jest też specjalność - dyrygentura jazzowa na niektórych Akademiach Muzycznych w Polsce, gdzie absolwent przygotowywany jest do pracy dyrygenckiej jako dyrygent w big-bandach jazzowych i wokalnych grupach rozrywkowych. Dyrygentura jazzowa wykładana jest na pewno na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Zobacz również

 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych