Jakiego kierunku studiów szukasz?

Dyrygentura

Nie ma dobrej orkiestry bez dyrygenta! I wyjątkowo nie piszemy o tym w przenośni. Bo kierunek Dyrygentura przygotowuje muzyków do kierowania chórem, orkiestrą klasyczną albo orkiestrą dętą.

Studenci dyrygentury uczą się prowadzenia zespołów instrumentalnych, zagadnień psychologii pracy z zespołami artystycznymi, właściwej emisji głosu, pedagogiki, metodyki różnych przedmiotów oraz dydaktyki w odniesieniu do szkolnictwa muzycznego I i II stopnia.

Kierunek oferuje kilka zróżnicowanych specjalności, takich jak:

 • dyrygentura symfoniczna
 • dyrygentura chóralna
 • dyrygentura symfoniczna i operowa
 • dyrygentura orkiestr dętych.

Dla kogo studia na kierunku dyrygentura

To kierunek dla osób obdarzonych muzycznym słuchem i zarazem... cierpliwością. Dla tych, którzy wyżej niż karierę w wielkich organizacjach stawiają samodoskonalenie się i realizację swoich celów.

Program kształcenia na kierunku dyrygentura

Przykładowe przedmioty na kierunku dyrygentura to:

 • czytanie partytur
 • instrumentacja
 • instrument orkiestrowy do wyboru
 • dyrygentura
 • praktyki dyrygenckie
 • harmonia
 • kształcenie słuchu
 • fortepian
 • chór
 • emisja głosu
 • kontrapunkt
 • podstawy kompozycji
 • krytyka i prelekcja.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku dyrygentura

Przed przyjęciem na kierunek dyrygentura należy przystąpić do niełatwego egzaminu praktycznego. Różne uczelnie stawiają różne wymagania, ale najczęściej trzeba zaprezentować próbkę dyrygowania przygotowanym utworem, grę na wybranym instrumencie oraz podejść do egzaminu kierunkowego z wiedzy o kulturze i muzyce.

Perspektywy pracy po kierunku dyrygentura

Absolwenci kierunku dyrygentura:

 • są przygotowani są do prowadzenia działalności artystycznej w obszarze muzyki zarówno w szkołach, jak i w profesjonalnych instytucjach kultury (prowadzenie zespołów instrumentalnych: estradowych orkiestr różnego typu, zespołów wokalno-instrumentalnych, chórów, muzycznych zespołów teatralnych)
 • są przygotowani do działalności pedagogicznej w strukturach szkolnictwa artystycznego (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem)
 • mogą podejmować pracę w instytucjach kultury
 • mogą zajmować się organizacją i promocją imprez oraz marketingiem dóbr kultury
 • mogą wpływać na upowszechnianie wiedzy o sztuce muzycznej w mediach poprzez wykonywanie zawodu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego, krytyka lub publicysty muzycznego.

Opinie o kierunku dyrygentura

Kierunki pokrewne do kierunku dyrygentura

Jakie uczelnie oferują kierunek dyrygentura

W których miastach można studiować kierunek dyrygentura

Komentarze (3)

Dyrygentura jazzowa
Dyrygentura jazzowa? A gdzie poza Bydgoszczą można ją studiować? Ktoś wie?
22.11.2020
21.10.2020
Iwona
To bardzo fajnie, że jest kierunek studiów nie tylko dyrygentura klasyczna, ale i dyrygentura jazzowa. Nie każdy chciałby dyrygować dziełami i zespołami klasycznymi takie jak chóry, orkiestry symfoniczne i operowe. a np. jazzowe orkiestry i chóry. I to jest fajne rozwiązanie dla przyszłych studentów. W przyszłym roku kończę liceum muzyczne i rozmyślam właśnie o studiach z dyrygentury jazzowej.
Dyrygentura jazzowa
Jest też specjalność - dyrygentura jazzowa na niektórych Akademiach Muzycznych w Polsce, gdzie absolwent przygotowywany jest do pracy dyrygenckiej jako dyrygent w big-bandach jazzowych i wokalnych grupach rozrywkowych. Dyrygentura jazzowa wykładana jest na pewno na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
21.10.2020

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu