Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

uczelnia publiczna, 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87, (+61) 856 89 00, amuz@amuz.edu.pl

Rekrutacja - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Studiuj na Akademii Muzycznej w Poznaniu


Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów bierze udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie