Jakiego artykułu szukasz?

Pedagogika w Opolu

Bliskie Ci są problemy innego człowieka, dziecka? Lubisz kontakt z ludźmi, wzbudzasz zaufanie? Chcesz wspierać uczniów w problemach wychowawczych, szkolnych? Pomagać w kształtowaniu ścieżki kariery osobom dorosłym? Organizować zajęcia podtrzymujące sprawność ludzi starszych? Studia na pedagogice przygotują do pracy w tych obszarach.

Pedagogika w Opolu

Dla kogo pedagogika?

Od kandydata na studia oczekuje się dużej wrażliwości, wyrozumiałości i cierpliwości. Efekty pracy pedagoga nie zawsze są od razu widoczne. To studia dla osób z powołaniem i misją, empatycznych, które planują pracować w charakterze pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty, trenera.

Jak wyglądają studia na pedagogice?

3-etnie studia I stopnia kończą się dyplomem licencjata. Po nich można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Jedynie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest realizowana w formie studiów jednolitych, trwających 5 lat.

Wybrane przedmioty w programie nauczania: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika społeczna, badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, profilaktyka społeczna, profilaktyka uzależnień, diagnostyka pedagogiczna, arteterapia w resocjalizacji, pedagogika opiekuńcza, pedagogika rodziny, metody pracy z grupą.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Perspektywy pracy po pedagogice

Różnorodność specjalności oferowanych na kierunku pedagogika sprawia, że wachlarz możliwości zawodowych jest spory. Absolwenci zatrudniani są w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych: szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach środowiskowych, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, instytucjach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Oddzielny obszar pracy pedagoga zajmują zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, doradztwem zawodowym, szkoleniami. Przewidywane miejsca pracy dla specjalisty z tej dziedziny to biura karier, Urzędy Pracy, działy kadr i szkoleń, firmy doradcze, instytucje zajmujące się reorientacją zawodową.

Gdzie można studiować pedagogikę?

Poznajcie ofertę uczelni, proponowane specjalności, zasady rekrutacji oraz opłaty za studia:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu, specjalności do wyboru:

 • animator kultury i nowoczesnych mediów
 • opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori
 • pedagogika opiekuńcza i opiekun osób starszych
 • praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna.

Rok studiów kosztuje 3300 zł.

Uczelnia oferuje również magisterskie studia II stopnia w specjalnościach:

 • andragogika i doradztwo personalno-zawodowe
 • pedagogika szkolna z profilaktyką uzależnień i socjoterapią.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, oferowane specjalności:

 • doradztwo zawodowe i społeczne
 • gerontopedagogika
 • pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna
 • pedagogika pracy i zarządzanie bezpieczeństwem
 • pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • pedagogika zdrowia i pedagogika opiekuńcza
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • profilaktyka przestępczości i kryminologia
 • psychopedagogika twórczości
 • resocjalizacja i kryminologia
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna.
 • wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • zarządzanie w oświacie i doradztwo.

Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych, proponowane specjalności na studiach I stopni:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną
 • resocjalizacja z profilaktyką społeczną
 • animacja kultury z arteterapią.

Uczelnia prowadzi nabór na 5-letnie, jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego oraz dowolnego innego przedmiotu.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3500 zł.

Zastanawiacie się, czy wybrać studia na pedagogice? Z faktami i mitami na ich temat mierzy się autor artykułu:

https://gniezno.naszemiasto.pl/nie-studiuj-pedagog...

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji