Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekonomia w Opolu

Jesteś osobą otwartą, dociekliwą? Posiadasz zdolność analitycznego myślenia, umiesz podejmować samodzielne decyzje? Praca w zespole nie stanowi problemu, potrafisz zarządzać czasem, jesteś otwarty na zmiany? Studia na ekonomii mogą być dla Ciebie dobrą bazą dla przyszłego życia zawodowego.
ekonomia w Opolu

Ekonomia - studia

Studenci kierunku uczą się umiejętnie gospodarować zasobami ludzkimi, rzeczowymi. Poznają mechanizmy wpływające na gospodarkę.

Ukończenie pierwszego stopnia edukacji na tym kierunku w Opolu pozwala uzyskać dyplom licencjata. Możliwe jest kontynuowanie kształcenia na magisterskich studiach drugiego stopnia, zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Ekonomia - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty w programie studiów na ekonomii to podstawy bankowości, rachunkowość menedżerska, podstawy finansów, finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw, marketing w teorii i praktyce, techniki negocjacji i mediacji, zarządzanie projektami, działalność gospodarcza w praktyce, prawo, analiza ekonomiczna, integracja gospodarcza w Europie, mikroekonomia, makroekonomia.

Ekonomia - specjalizacje

Studenci mają do wyboru następujące specjalności:

 • ekonomia i gospodarka finansowa
 • ekonomia i przedsiębiorczość
 • techniki informacyjne i ekonometryczne w ekonomii
 • ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • gospodarka finansowa i rachunkowość przedsiębiorstwa
 • gospodarka miejska i regionalna
 • gospodarka i społeczeństwo
 • analiza rynku
 • ekonomika przedsiębiorstwa

Oferta magisterskich studiów drugiego stopnia obejmuje takie specjalności:

 • ekonomia i finanse w przedsiębiorstwie
 • ekonomia menedżerska
 • ekonomia społeczna
 • prawo w biznesie
 • zarządzanie i ekonomia regionu
 • analityka gospodarcza
 • ekonomia menedżerska
 • zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza

Ekonomia - rekrutacja

Rekrutacja na PO odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z dwóch przedmiotów wybranych spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, język obcy.

Podczas naboru na UO punktowane będą następujące przedmioty: matematyka, język obcy oraz do wyboru geografia lub wos, lub historia. Uwzględniony zostanie poziom podstawowy lub rozszerzony.

Praca po Ekonomii

Absolwenci kierunku zatrudniani są w bankach, instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, konsultingowych. Zajmują kierownicze stanowiskach w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności: produkcyjnych, usługowych, handlowych. Pracują w strukturach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach gospodarczych, zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych. Mogą świadczyć usługi doradcze w zakresie biznesu, prowadzić własną działalność gospodarczą, kontynuować karierę naukową.

Ile zarabia ekonomista?

Mediana zarobków Ekonomisty to nieco ponad 6000 zł brutto. Eksperci, profesjonalni analitycy, dyrektorzy finansowi uzyskują wynagrodzenie ponad 10 000 zł netto. Oprócz doświadczenia czynnikami wpływającymi na wysokość pensji jest wielkość przedsiębiorstwa, znajomość języków obcych, zaangażowanie obcego kapitału.

Nie bez znaczenia są pozapłacowe bonusy, jak samochód służbowy, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie czy karnety sportowe.

Dlaczego warto studiować Ekonomię

"Bo to jest nauka dla każdego, kto chce zrozumieć gospodarkę. Zastanawiasz się, dlaczego pewne zjawiska ekonomiczne wywołują wpływ na inne, czasami pozornie zupełnie niezależne od siebie? Albo dlaczego, coś, czego oczekujemy w gospodarce, nie wydarza się? Dlaczego po boomie zawsze przychodzi kryzys? Albo dlaczego ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują?

A może masz inne pytania o gospodarkę, na które do tej pory nie znalazłeś odpowiedzi? Pomożemy Ci ją znaleźć…"

dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

Ekonomia - opinie

***

Czytaj więcej o studiach ekonomicznych.

Zajrzyj do opisów kierunków ekonomicznych.

Kierunki studiów podobne do Ekonomii:

Ekonomia menedżerska

Kierunek ekonomiczno-prawny

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Matematyka i ekonomia

Rachunkowość i analityka ekonomiczna

Jakie uczelnie w Opolu oferują kierunek ekonomia

Jakie inne kierunki oferowane są w Opolu

a
administracja administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne agroekologia analityka danych w biznesie architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna bohemistyka antropologiczno-kulturowa budownictwo
c
chemia coaching filozoficzny
d
design i komunikacja społeczna dietetyka dietetyka i jakość żywności digital cultures doradztwo filozoficzne z mentoringiem dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edytorstwo ekonomia elektronika i systemy komputerowe elektrotechnika energetyka i inżynieria środowiska english in public communication english philology - teacher training programme
f
farmacja filologia polska filologia romańska finanse i rachunkowość fizjoterapia
g
game studies geografia i geoinformacja germanistik global studies gospodarka przestrzenna
h
historia historia i teraźniejszość 40+ humanistyka cyfrowa
i
informatyka inżynieria środowiska inżynieria zarządzania
j
język angielski w turystyce język biznesu język polski od podstaw z językiem niemieckim
k
kierunek lekarski kosmetologia
l
langue française, institutions européennes et relations internationales lingwistyka stosowana logistyka logopedia logopedia z językiem polskim jako obcym
m
master of liberal arts matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika media cultures media i komunikacja w biznesie muzykologia
o
obsługa biznesu ochrona środowiska optyka okularowa z elementami optometrii orientalistyka chrześcijańska
p
paleobiologia pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie psychologia public relations
s
socjologia sport i bezpieczeństwo stosunki międzynarodowe studia nauczycielskie - fizyka i matematyka
t
technologie energetyki odnawialnej teologia teologia kanoniczna turystyka i rekreacja
w
wychowanie fizyczne wzornictwo przemysłowe
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie publiczne
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Lubelska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie