Jakiego kierunku studiów szukasz?

Język biznesu

Studia na kierunku Język biznesu przygotowują w zakresie znajomości języków obcych oraz orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie.

Student uczy się języka rosyjskiego i angielskiego w ramach języka ogólnego i specjalistycznego, dotyczącego zagadnień ekonomiczno-społecznych. W programie studiów uwzględniono również przedmioty mające dostarczyć umiejętności w dziedzinie komunikacji handlowej oraz przedsiębiorczości gospodarczej, a także prawa i mechanizmów życia gospodarczego, istoty i zasad marketingu i reklamy oraz wiedzy na temat kultury Słowian Wschodnich i narodów Europy Zachodniej.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku język biznesu

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób, które łatwo uczą się języków obcych. To oferta dla tych, którzy interesują się zagadnieniami związanymi z marketingiem i stosunkami międzynarodowymi, planujących budować międzynarodową ścieżkę zawodową bazującą na biegłej znajomości języków obcych.

Program kształcenia na kierunku język biznesu

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • elementy mikro- i makroekonomii
 • filozofia
 • fonetyka języka rosyjskiego
 • historia Rosji
 • kultura języka polskiego
 • łacina
 • pisanie w języku
 • podstawy ekonomii
 • badania rynkowe i marketing
 • gramatyka opisowa języka angielskiego
 • krajoznawstwo i pilotaż turystyczny
 • lingworealioznawstwo angielskie
 • pisanie w języku angielskim
 • pisanie w języku rosyjskim
 • językowa obsługa biznesu angielski
 • konwersacja rosyjska
 • kultura Rosji
 • kultura wypowiedzi ustnych
 • organizacja i zarządzanie
 • Public Relations i świat mediów
 • przygotowanie do pracy w administracji
 • korespondencja urzędowa
 • techniki negocjacji
 • współczesne stosunki międzynarodowe
 • wybrane zagadnienia z literatury rosyjskiej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku język biznesu

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • język polski,
 • język obcy.

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o konkurs dyplomów. Kandydaci powinni legitymować się znajomością języka rosyjskiego i języka angielskiego.

Perspektywy pracy po kierunku język biznesu

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach państwowych,
 • przedsiębiorstwach,
 • biurach podróży,
 • redakcjach czasopism,
 • biurach tłumaczeń,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach naukowych i uczelniach,
 • sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego oraz orientacji w problematyce ekonomicznej.

Opinie o kierunku język biznesu

„W przypadku tego kierunku niezwykle istotna jest możliwość kontaktów z uczelniami zagranicznymi w ramach stypendiów zagranicznych, taka możliwość dają m.in. programy Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM. Studenci realizują semestr studiów np. w: Poczdamie, Halle, Moskwie, Kijowie, Nowogrodzie Wielkim.”

Kierunki pokrewne do kierunku język biznesu

Jakie uczelnie oferują kierunek język biznesu

W których miastach można studiować kierunek język biznesu

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu