Jakiego kierunku studiów szukasz?

Lingwistyka w biznesie

Lingwistyka w biznesie to kierunek realizowany we współpracy Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Ekonomicznych. Stanowi połączenie studiów filologicznych i ekonomicznych, co pozwala absolwentom powiązać wysokie kompetencje językowe z wiedzą z zakresu praktyki gospodarczej i wymiany międzynarodowej.

Studia mają więc charakter interdyscyplinarny, a ich absolwent będzie dysponował nie tylko doskonałą znajomością dwóch języków obcych (angielskiego oraz niemieckiego lub rosyjskiego), lecz także opanuje podstawową wiedzę ekonomiczną.

Dla kogo studia na kierunku lingwistyka w biznesie

Kandydaci na lingwistykę w biznesie powinni cechować się nie tylko świetnymi predyspozycjami do nauki języków, ale też zainteresowaniami biznesowo-finansowymi.

Program kształcenia na kierunku lingwistyka w biznesie

Kształcenie na kierunku oparte jest na modułach. Jego celem jest zapewnienie zarówno przygotowania filologicznego, jak i ekonomicznego.

Przewidziane w programie studiów moduły to:

  • praktycznej nauki języka
  • lingwistyczny
  • kulturoznawczy
  • biznesowy
  • ogólnego przygotowania humanistyczno-społecznego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku lingwistyka w biznesie

Punktowane przedmioty maturalne to geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. Należy wybrać trzy z nich.

Perspektywy pracy po kierunku lingwistyka w biznesie

Uzyskane w ramach tych studiów kompetencje pozwalają na rozpoczęcie działalności zawodowej w obszarach wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i kontakty zagraniczne.

Opinie o kierunku lingwistyka w biznesie

Kierunki pokrewne do kierunku lingwistyka w biznesie

Jakie uczelnie oferują kierunek lingwistyka w biznesie

W których miastach można studiować kierunek lingwistyka w biznesie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu