Jakiego kierunku studiów szukasz?

Paleobiologia

Studia II stopnia na kierunku Paleobiologia kierowane są do osób zainteresowanych historią życia na Ziemi. To propozycja dla osób, które posiadają tytuł licencjata, inżyniera lub magistra biologii (i nauk pokrewnych) lub geologii (i nauk pokrewnych). Jeśli kandydat nie spełnia formalnych warunków, może zostać przyjęty po rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych.

Paleobiologia jako jedyny tego typu kierunek w kraju i jeden z niewielu w Europie ma szansę przyciągnąć studentów z całej Polski i innych krajów. Wśród absolwentów kierunku Paleobiologia są osoby z Niemiec, Portugalii, Belgii, Litwy czy Nigerii.

Liczne projekty prowadzone są we współpracy z wieloma zagranicznymi, prestiżowymi ośrodkami badawczymi (np. Uniwersytet w Bonn, Muzeum Historii Naturalnej w Maastrycht, Oertijdmuseum w Boxtel, Uniwersytetem w Oslo) a także innymi wiodącymi uczelniami w Polsce (Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Jagielloński, Instytutem Paleobiologii PAN, Uniwersytetem Gdańskim).

Realizowane przez zespół tematy badawcze to głównie: paleobiologia, paleogeografia i paleoekologia kredowych bezkręgowców (prof. Elena Yazykova, mgr Dawid Mazurek), późnotriasowej fauny lądowej (prof. Adam Bodzioch, dr Mateusz Antczak, mgr Elżbieta Teschner), środkowo triasowej fauny morskiej (prof. Adam Bodzioch, dr Mateusz Antczak), oraz edukacji i turystyki paleontologicznej (dr Mateusz Antczak). Jako jeden z niewielu ośrodków intensywnie rozwinęliśmy także badania paleohistologiczne i badania mikroskamieniałości kręgowców.

Studenci biorą udział w pracach wykopaliskowych w Krasiejowie, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Projekty badawcze, prace magisterskie to w zdecydowanej większości praca w terenie, a dopiero potem w laboratorium. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy dyplomowej – zależnie od zainteresowań może badać kręgowce, bezkręgowce, rośliny lub mikroskamieniałości z paleozoiku, mezozoiku lub kenozoiku.

Z uwagi na specyfikę kierunku zajęcia wiążą się z przebywaniem w specyficznych warunkach środowiskowych (tereny górskie, leśne, łąki, mokradła, wyrobiska). Dodatkowo podczas realizacji zajęć wykorzystuje się sprzęt optyczny oraz student może mieć kontakt ze szkodliwymi, uciążliwymi lub niebezpiecznymi czynnikami (np. czynniki chemiczne, uczulające).

Dla kogo studia na kierunku paleobiologia

Czy interesujesz się historią życia na Ziemi? Jeśli tak, proponowany kierunek studiów może Cię zainteresować.

Program kształcenia na kierunku paleobiologia

Program studiów został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej absolwentowi paleobiologii podejmującemu pracę w ośrodkach badawczych, laboratoriach, szkołach czy administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody.

W programie studiów uwzględniono bloki przedmiotowe z zakresu biologii (paleobotanika, paleobiologia bezkręgowców, paleobiologia kręgowców), ekologii (paleoekologia, katastrofy ekologiczne w historii Ziemi), nauk o Ziemi (podstawy geologii, geobiologia, geologia historyczna i biostratygrafia), ale także metody statystyczne czy przygotowanie do pisania pracy magisterskiej i publikacji naukowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku paleobiologia

Zasady naboru na studia należy weryfikować na stronach www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku paleobiologia

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w:

 • muzeach,
 • uniwersytetach,
 • placówkach badawczych,
 • agencjach turystycznych,
 • jednostkach zajmujących się ochrona przyrody,
 • geoparkach czy innych parkach przyrodniczych
 • jednostkach administracji publicznej
 • innych miejscach poszukujących wykwalifikowanych biologów i geologów.

Opinie o kierunku paleobiologia

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku paleobiologia

Jakie uczelnie oferują kierunek paleobiologia

W których miastach można studiować kierunek paleobiologia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Śląska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku