Jakiego kierunku studiów szukasz?

Resocjalizacja z kryminologią

Resocjalizacja z kryminologią to kierunek łączący wiedzę opartą o najnowsze teoretyczne koncepcje w obszarze nauk społecznych, prawnych i medycznych z umiejętnościami praktycznymi, które z jednej strony mają na celu przygotowanie studentów do działalności naukowej a z drugiej przygotowanie do pracy w obszarze resocjalizacji i penitencjarystyki.

Studenci uczą się identyfikowania zachowań przestępczych, zasad pracy z ofiarami przestępstw czy osobami niedostosowanymi społecznie.

Poznają metody analizowania zagrożeń, postępowania z osobami wymagającymi specjalnego oddziaływania resocjalizacyjnego zarówno w środowisku otwartym, jak i w izolacji.

Dla kogo studia na kierunku resocjalizacja z kryminologią

Kierunek jest odpowiedni dla osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, poznaniem mechanizmów przestępczych, analizą zagrożeń wynikających z sytuacji kryzysowych.

Program kształcenia na kierunku resocjalizacja z kryminologią

Program studiów przewiduje przedmioty:

 • wstęp do socjologii
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • wprowadzenie do kształcenia i wychowania resocjalizacyjnego
 • wprowadzenie do kryminalistyki
 • teoretyczne podstawy resocjalizacji
 • metodyka wychowania w resocjalizacji
 • zarys pedeutologii i tutoringu w działalności resocjalizacyjnej
 • metodyka terapii uzależnień
 • metodyka pracy z grupą osób społecznie niedostosowanych
 • pedagogika penitencjarna
 • mediacje w resocjalizacji
 • podstawowe środowiska socjalizacji

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku resocjalizacja z kryminologią

Podczas rekrutacji punktowany jest:

 • język polski
 • język obcy
 • dowolny przedmiot inny niż język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku resocjalizacja z kryminologią

Absolwenci kierunku mogą pracować przykładowo w:

 • policji,
 • służbie więziennej,
 • straży granicznej,
 • wojsku,
 • firmach detektywistycznych

lub podjąć zatrudnienie w charakterze:

 • kuratora sądowego,
 • wychowawcy w zakładach poprawczych czy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • specjalisty w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień,
 • pedagoga szkolnego.

Opinie o kierunku resocjalizacja z kryminologią

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku resocjalizacja z kryminologią

Jakie uczelnie oferują kierunek resocjalizacja z kryminologią

W których miastach można studiować kierunek resocjalizacja z kryminologią

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu