Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

uczelnia niepubliczna, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, (+77) 402 19 00, rektorat@wszia.opole.pl

Rekrutacja - Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy