Jakiego artykułu szukasz?

​Pedagogika w Szczecinie

Studia na pedagogice wybierają głównie dziewczyny. To kierunek dla osób wrażliwych, cierpliwych, osób z powołaniem, misją.

​Pedagogika w Szczecinie

Absolwenci pedagogiki znajdują zatrudnienie w szkolnictwie, placówkach oświatowo-wychowawczych, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, instytucjach wymiaru sprawiedliwości, zakładach poprawczych, aresztach śledczych, zakładach karnych, instytucjach doradztwa zawodowego i personalnego, służbie zdrowia.

Jak wyglądają studia na pedagogice?

Studia licencjackie trwają 3 lata. Po ich ukończeniu można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach na tym samym lub pokrewnym kierunku. Magisterskie studia II stopnia na pedagogice oferują wybrane uczelnie.

Przykładowe przedmioty, jakie muszą zaliczyć studenci to: komunikacja interpersonalna, metody badań pedagogicznych, biomedyczne podstawy wychowania, prawo rodzinne i opiekuńcze, pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika rodziny, problemy niedostosowania społecznego, patologie społeczne, pedagogika opiekuńcza, diagnoza w resocjalizacji, zagrożone dzieciństwo i wiele innych.

Gdzie studiować pedagogikę w Szczecinie?

Kilka szkół wyższych oferuje studia na tym kierunku. Zobaczmy, jakie specjalności można wybrać na studiach licencjackich i ile kosztują studia:

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie, specjalność:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza.

Rok studiów kosztuje 3440 zł.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, specjalności:

Rok studiów kosztuje 3300 zł.

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, specjalności:

 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
 • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • edukacja dorosłych z gerontologią.

Semestr studiów kosztuje 4200 zł.

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, specjalności:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawca
 • prewencja patologii i zagrożeń społecznych
 • pedagogika zdrowia z dietetyką.

Miesiąc studiów stacjonarnych kosztuje 350 zł, niestacjonarnych – 330 zł.

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki, specjalność:

 • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego dowolnego przedmiotu.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4200 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, tylko studia niestacjonarne, specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym z elementami języka angielskiego.

Rok studiów kosztuje 4250 zł.

Zaprzeczeniem pierwszego zdania, iż studia pedagogiczne wybierają głównie dziewczyny, jest poniższy materiał.

Absolwent pedagogiki opowiada, jak wiele umiejętności zyskał, studiując ten kierunek i jak szerokie zastosowanie w innych dziedzinach życia ma wiedza zdobyta na pedagogice:


Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu