Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chłodnictwo i klimatyzacja

Chłodnictwo i klimatyzacja jest kierunkiem unikalnym w skali kraju. Studia mają charakter studiów technicznych.

Absolwent tego kierunku nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania, budowy i eksploatacji systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła; obiegów chłodniczych i klimatyzacyjnych; zastosowania automatyki i monitoringu w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych; optymalizacji parametrów pracy urządzeń chłodniczych i pomp ciepła; remontów urządzeń; wykorzystania OZE (odnawialne źródła energii) w chłodnictwie i klimatyzacji; w różnych zastosowaniach morskich i lądowych.

W trakcie studiów absolwent zdobywa również europejski certyfikat dla personelu (F – gaz) potwierdzający posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności związanych z naprawą i obsługą techniczną urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami. Zdobyte uprawnienia f-gazowe są niezbędne w pracy inżyniera chłodnictwa i klimatyzacji, są też wysoko cenione przez pracodawców.

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu nauk podstawowych (matematyka, fizyka) oraz wiedzę specjalistyczną, charakterystyczną dla projektowania i budowy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. W obszarze kwalifikacji i umiejętności jest przygotowany do prowadzenia prac projektowych oraz budowy i eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Warto podkreślić, że rosnąca dynamicznie ilość zastosowań urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych stwarza zapotrzebowanie na specjalistów (przykładowo obecnie ponad 90% nowych samochodów posiada klimatyzację).

Dla kogo studia na kierunku chłodnictwo i klimatyzacja

Chłodnictwo i klimatyzacja to połączenie wiedzy technicznej, inżynieryjnej oraz ścisłej.

Oferta kształcenia skierowana jest do osób pragnących nabyć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Dlatego też niezbędne jest zainteresowanie naukami technicznymi oraz ścisły i analityczny umysł.

Przydadzą się również zdolności manualne.

Program kształcenia na kierunku chłodnictwo i klimatyzacja

Oprócz wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego, student otrzymuje szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, ich projektowania i eksploatacji (m.in.: chłodni lądowych, portowych, komór o różnym przeznaczeniu, kontenerów i samochodów-chłodni, obiektów klimatyzowanych, pomp ciepła).

Program studiów obejmuje m.in.: budownictwo, energetykę słoneczną budynku, klimatyzację, pompy ciepła, chłodnictwo, kriogenikę, termodynamikę, elektrotechnikę, wentylację i ogrzewnictwo.

Program studiów ukierunkowany jest również na doskonalenie praktycznych umiejętności absolwenta i zawiera bardzo dużą liczbę godzin praktycznych (ćwiczeń, laboratoriów i projektów).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chłodnictwo i klimatyzacja

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji to:

 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • przedmiot dodatkowy.

Szczegóły odnośnie naboru na studia najlepiej sprawdzić w serwisie rekrutacyjnym wybranej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku chłodnictwo i klimatyzacja

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych
 • firmach usługowo-montażowych, eksploatacyjnych i serwisowych
 • firmach handlowych, transportowych i logistycznych, związanych z transportem i przechowywaniem żywności
 • własnej firmie wykonującej instalacje chłodnicze, pompy ciepła czy systemy klimatyzacji
 • zakładach produkujących urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła.

Opinie o kierunku chłodnictwo i klimatyzacja

W programie studiów duży jest udział zajęć laboratoryjnych. Pozwalają one uzyskać praktyczne umiejętności przydatne w przyszłej pracy.


Kierunki pokrewne do kierunku chłodnictwo i klimatyzacja

Jakie uczelnie oferują kierunek chłodnictwo i klimatyzacja

W których miastach można studiować kierunek chłodnictwo i klimatyzacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu