Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chłodnictwo i klimatyzacja

Chłodnictwo i klimatyzacja jest kierunkiem unikalnym w skali kraju. Studia mają charakter studiów technicznych.

Absolwent tego kierunku nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania, budowy i eksploatacji systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła; obiegów chłodniczych i klimatyzacyjnych; zastosowania automatyki i monitoringu w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych; optymalizacji parametrów pracy urządzeń chłodniczych i pomp ciepła; remontów urządzeń; wykorzystania OZE (odnawialne źródła energii) w chłodnictwie i klimatyzacji; w różnych zastosowaniach morskich i lądowych.

W trakcie studiów absolwent zdobywa również europejski certyfikat dla personelu (F – gaz) potwierdzający posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności związanych z naprawą i obsługą techniczną urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami. Zdobyte uprawnienia f-gazowe są niezbędne w pracy inżyniera chłodnictwa i klimatyzacji, są też wysoko cenione przez pracodawców.

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu nauk podstawowych (matematyka, fizyka) oraz wiedzę specjalistyczną, charakterystyczną dla projektowania i budowy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. W obszarze kwalifikacji i umiejętności jest przygotowany do prowadzenia prac projektowych oraz budowy i eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Warto podkreślić, że rosnąca dynamicznie ilość zastosowań urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych stwarza zapotrzebowanie na specjalistów (przykładowo obecnie ponad 90% nowych samochodów posiada klimatyzację).

Dla kogo studia na kierunku chłodnictwo i klimatyzacja

Chłodnictwo i klimatyzacja to połączenie wiedzy technicznej, inżynieryjnej oraz ścisłej.

Oferta kształcenia skierowana jest do osób pragnących nabyć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Dlatego też niezbędne jest zainteresowanie naukami technicznymi oraz ścisły i analityczny umysł.

Przydadzą się również zdolności manualne.

Program kształcenia na kierunku chłodnictwo i klimatyzacja

Oprócz wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego, student otrzymuje szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, ich projektowania i eksploatacji (m.in.: chłodni lądowych, portowych, komór o różnym przeznaczeniu, kontenerów i samochodów-chłodni, obiektów klimatyzowanych, pomp ciepła).

Program studiów obejmuje m.in.: budownictwo, energetykę słoneczną budynku, klimatyzację, pompy ciepła, chłodnictwo, kriogenikę, termodynamikę, elektrotechnikę, wentylację i ogrzewnictwo.

Program studiów ukierunkowany jest również na doskonalenie praktycznych umiejętności absolwenta i zawiera bardzo dużą liczbę godzin praktycznych (ćwiczeń, laboratoriów i projektów).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chłodnictwo i klimatyzacja

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji to:

 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • przedmiot dodatkowy.

Szczegóły odnośnie naboru na studia najlepiej sprawdzić w serwisie rekrutacyjnym wybranej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku chłodnictwo i klimatyzacja

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych
 • firmach usługowo-montażowych, eksploatacyjnych i serwisowych
 • firmach handlowych, transportowych i logistycznych, związanych z transportem i przechowywaniem żywności
 • własnej firmie wykonującej instalacje chłodnicze, pompy ciepła czy systemy klimatyzacji
 • zakładach produkujących urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła.

Opinie o kierunku chłodnictwo i klimatyzacja

W programie studiów duży jest udział zajęć laboratoryjnych. Pozwalają one uzyskać praktyczne umiejętności przydatne w przyszłej pracy.


Kierunki pokrewne do kierunku chłodnictwo i klimatyzacja

Jakie uczelnie oferują kierunek chłodnictwo i klimatyzacja

W których miastach można studiować kierunek chłodnictwo i klimatyzacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Zamojska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu